Alfa-college

Protonstraat

Welkom op onze locatie!

Hier bieden we de opleidingen BBL Bouw & Infra aan en ook de opleiding BBL (Technisch) Leidinggevende team/afdeling/project wordt hier aangeboden. Er zijn open theorieruimten en praktijklokalen met de modernste faciliteiten, waardoor jij het meeste uit je studie haalt!


Bezoekadres
Protonstraat 2
9743 AL Groningen
Telefoonnummer: 050-5973400
Ziekmeldnummer: 088-3342334
Opleiding & Advies: 0800-8100
Openingstijden

maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur

 • Opleidingen in beeld

  Bekijk hier het filmpje van de opleiding BBL Bouw, met aansluitend het filmpje van de opleiding BBL Leidinggevende. Het filmpje van Infra vind je bovenaan deze pagina. 

    

 • Wegwijs op je locatie

  Servicepunt BBL-opleidingen
  Op de locatie Admiraal de Ruyterlaan is het Servicepunt te vinden. Het Servicepunt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00-16.30 uur. Je kunt het Servicepunt bereiken via tel. 050-5973400 of servicepunt.ruyt@alfa-college.nl.

  Catering
  Je kunt gebruik maken van de automaat voor koffie en thee. 

  Bereikbaarheid 
  Met de bus is de locatie makkelijk te bereiken. Er zijn ook een overdekte fietsenstalling en parkeerplaats.

 • Wie is wie

  BBL Techniek

  Regiodirecteur
  Dhr. A.A. Kalsbeek 

  Opleidingsmanager
  Dhr. G.A. Buisman

  Contactpersoon BBL Infra
  Dhr. A.H. Vermonden

  Contactpersoon BBL Bouwtechniek
  Dhr. D.E. Veldman

  Contactpersoon BBL (Technisch) Leidinggevende team/afdeling/project
  Mw. L.I. Bronsema

 • Opleidingen
  Op onze locatie Protonstraat vind je deze opleidingen:

  BBL Techniek
  - Bouw & Infra BBL
  - Leidinggevende team/afdeling/project BBL
  - Technisch Leidinggevende BBL.
 • Gedragsregels

  Belangrijkste gedragsregels

  We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het samen leven in een verzorgd en schoon gebouw. Het uitgangspunt hierbij is altijd ‘respect voor elkaar, respect voor jezelf en respect voor de werksfeer en werkomgeving’.

  Afval
  Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

  Alcohol
  Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan bij opleidingsspecifieke onderwijsdoeleinden of evenementen.

  Dieren
  Alleen hulphonden zijn welkom in het schoolgebouw.

  Eigendommen
  Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je eigendommen. Bij beschadiging, verlies of diefstal is het Alfa-college niet aansprakelijk. Het is niet toegestaan om zonder toestemming goederen van het Alfa-college mee te nemen.

  Eten, drinken, catering en evenementen
  Eten en drinken is toegestaan in het restaurant en op de hiervoor geschikte pauzeplekken of (lounge)ruimten in de gangen. In lokalen mag je zoveel water drinken als je wilt.

  Gewenst gedrag
  Zorg er voor dat een ander ongestoord kan werken of studeren, probeer geluidsoverlast te voorkomen en breng geen schade toe aan de eigendommen van het Alfa-college of die van iemand anders. Bij ernstige ordeverstoring kunnen maatregelen worden getroffen, op grond van de bepalingen in de algemene voorwaarden behorend bij de onderwijsovereenkomst.

  Informatiebeveiliging en integriteit
  Bij het verlaten van een werkplek vergrendel je je computer.

  Kledingvoorschriften
  Sinds 1 augustus 2019 geldt de wettelijke regeling m.b.t. gezichtsbedekkende kleding in gebouwen en op terreinen van de overheid, de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Dit betekent dat studenten, medewerkers en bezoekers in de schoolgebouwen, op de schoolterreinen en tijdens onderwijsactiviteiten op school of bij een leerbedrijf geen geheel gezichtsbedekkende kleding of kleding waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn, mogen dragen. Het dragen van een mondkapje in verband met het coronavirus valt buiten deze wettelijke regeling.

  Lockergebruik
  Vraag een locker aan via het Servicepunt. Lockers kunnen preventief en op verdenking worden gecontroleerd.

  Openingstijden
  Het gebouw is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30-18.00 uur. Voor enkele locaties gelden uitgebreidere openingstijden, waaronder avondopenstelling.

  Parkeren voertuigen en rijwielen
  Zet je fiets, scooter of parkeer je auto of motor op de hiervoor bestemde plaatsen.

  Posters en flyers
  Het plakken van posters, pamfletten, briefjes e.d. is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken (publicatieborden en magneetwanden).

  Rookvrije schoolomgeving
  Onze school heeft een rookvrij schoolterrein.

  Toegang gebruikers
  De Alfa-pas moet zorgvuldig gebruikt worden. Het is niet toegestaan om persoonlijk verstrekte sleutels en/of toegangspassen door te geven aan derden en/of te dupliceren. Als passen of sleutels zijn verloren of zoekgeraakt, moet je het Servicepunt van de Boumaboulevard hier onmiddellijk van op de hoogte stellen.

  Veiligheid en calamiteiten

  In verband met de veiligheid worden vluchtwegen en nooduitgangen vrijgehouden. Op deze plaatsen mogen geen voorwerpen worden geplaatst. Zet geen brand- en rookwerende deuren vast in geopende stand. Verlaat het gebouw als het ontruimingssignaal klinkt of wanneer daartoe opdracht gegeven wordt door de beveiligingsmedewerker/security host, bedrijfshulpverleners, brandweer- of politiemedewerkers. Zorg dat je weet waar je naar toe moet bij een calamiteit. Op elke verdieping hangen plattegronden waarop de vluchtroutes en de plaats van blusapparatuur vermeld zijn. Bij een calamiteit bel je zo snel mogelijk het interne noodnummer 088-334 1300.

  Calamiteit
  Het Alfa-college wil een veilige school zijn voor iedereen. Daar doen we ons uiterste best voor. Toch kan er soms iets mis gaan, zoals een ongeval, brand, explosie of zelfs een bommelding.

  Net als andere organisaties, moet het Alfa-college voorbereid zijn op dat soort noodgevallen. Hieronder lees je wat jij dan moet doen. Stel, je ziet iets naars gebeuren. Iemand raakt gewond, of er ontstaat brand, of een ruzie loopt uit de hand.

  Als er géén medewerker of docent bij is, dan meld jij het noodgeval via het interne noodnummer 088-334 1300.

  Wat meld je?
  - Noem je naam en het nummer van het toestel waarmee je belt
  - Noem de plaats in het gebouw van het noodgeval
  - Beschrijf het soort noodgeval
  - Vermeld het tijdstip van het noodgeval
  - Beschrijf de toestand van het slachtoffer en/of de situatie
  - Vertel welke actie is of wordt ondernomen
  - Geef aan of er mensen in gevaar zijn. Zo ja, hoeveel?
  - Schat in welke externe hulp er nodig is.

  Bedrijfshulpverlening
  Op alle locaties zijn bedrijfshulpverleners aanwezig (BHV’ers). Je herkent ze aan gele hesjes. Bij een noodgeval komen zij als eerste helpen. Als de BHV’ers het nodig vinden, kunnen ze het gebouw geheel of gedeeltelijk laten ontruimen. Als dat gebeurt, volg je de instructies hieronder op.

  Ontruiming
  Een ontruiming vindt plaats als het noodgeval gevaar oplevert voor studenten of medewerkers. Denk aan brand, een bommelding of een incident vlakbij het schoolgebouw. Elke locatie van het Alfa-college heeft een eigen ontruimingsplan. Luister bij een ontruiming goed naar de BHV’ers en volg hun instructies op. Blijf kalm. Volg de vluchtwegen en blijf bij je klasgenoten en je docent. Laat je spullen achter.

  Instructies
  Tijdens calamiteiten moet iedereen zich houden aan de volgende stappen:
  1. Kom gedisciplineerd de instructies van de docent na.
  2. Blijf als klas/groep zo veel mogelijk bij elkaar onder leiding van de docent.
  3. Loop rechts en niet te hard (raak niet in paniek) en houd je aan de aangegeven vluchtroute.
  4. Help eventuele gehandicapte klasgenoten.
  5. Voeg je bij de groep op de verzamelplaats en blijf daar ter controle van de docent/ verzamelleider.
  6. Bij sterke rookontwikkeling: loop gebukt en houd een kledingstuk voor je neus en mond.
  7. Het gebruik van de lift is ten strengste verboden!
  8. Houd je aan de instructies van de BHV’er en de professionele hulpverleners (brandweer e.d.).
  9. Verlaat de verzamelplaats nooit zonder toestemming.

  Wapens en drugs
  Verdovende middelen en wapens zijn verboden in iedere vorm en hoeveelheid.
 • Locatiewegwijzer
  Bekijk hier de Locatiewegwijzer.

Kom eens langs op onze locatie Protonstraat

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed