Alfa-college

Veelgestelde vragen

Je vindt hier de antwoorden op alle veelgestelde vragen over vavo. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag via één van onze social media-kanalen of chat met een medewerker. Wij beantwoorden doordeweeks vragen van 08.30 uur tot 16.30 uur.

Algemeen

 • Wat betekent VAVO?
  Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
 • Hoe oud moet je zijn voor VAVO?
  Je bent wettelijk toelaatbaar als je aan het begin van het schooljaar 16 jaar bent, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie verderop). In de meeste gevallen zijn wij terughoudend in het aannemen van zestienjarigen. Die horen eigenlijk gewoon in het voortgezet onderwijs.
 • Wat zijn de lestijden?

  Een les duurt 40 minuten. Per vak krijg je vier lesuren per week.

  Blok Begintijd Eindtijd Duur
   1 8:30 uur 9:10 uur 0:40
   2 9:10 uur 9:50 uur 0:40
   3 9:50 uur 10:30 uur
  0:40
   Pauze 10:30 uur 11:00 uur 0:30
   4 11:00 uur 11:40 uur 0:40
   5 11:40 uur 12:30 uur 0:40
   6 12:20 uur 13:00 uur 0:40
   Pauze 13:00 uur 13:30 uur 0:30
   7 13:30 uur 14:10 uur 0:40
   8 14:10 uur 14:50 uur 0:40
   9 14:50 uur 15:30 uur 0:40
   Pauze 15:30 uur 15:45 uur 0:15
   10 15:45 uur 16:25 uur 0:40
   11 16:25 uur 17:05 uur 0:40
   12 17:05 uur 17:45 uur 0:40

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


 • Hoe groot zijn de klassen?
  Dat verschilt per vak en is afhankelijk van het aantal leerlingen dat het vak wil volgen. Het maximum is 25 leerlingen in een klassikale les en maximaal 4 leerlingen in een begeleidingsles. 
 • Wanneer start het schooljaar?

  Eind augustus krijg je een uitnodiging voor de introductie op donderdag 27 augustus of vrijdag 28 augustus 2020. Op deze dagen krijg je je rooster en maak je kennis met de school. Deelname is verplicht. De eerste lesdag is op maandag 31 augustus 2020.

   

   

 • Wat zijn de contactgegevens voor VAVO?

  Adres

  Admiraal de Ruyterlaan 2
  9726 GR  Groningen 

  Telefoon

  088-3341093 / 088-3341894

  E-mail

  intake.vavo@alfa-college.nl

   
 • Welke opleidingen biedt het Alfa-college aan?

  Je kunt drie groepen leerlingen onderscheiden bij het vavo:

  1. Sprintleerlingen met een volledig pakket (vmbo-tl, havo of vwo)
  2. Gezakte leerlingen voor maximaal vier vakken (vmbo-tl, havo of vwo)
  3. Certificaatleerlingen: herprofileerders of leerlingen die over twee jaar verspreid een diploma willen halen (vmbo-tl, havo of vwo).

  Daarnaast biedt het Alfa-college aan:

Traject en eisen

 • Kan ik cijfers van mijn vorige school meenemen?
  Over het algemeen niet. Alleen als bepaalde schoolexamenonderdelen van je oude school, inhoudelijk en wat weging betreft, overeenkomen met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van onze school.  Dat komt in de praktijk nauwelijks voor. 

  Praktische Opdrachten, practicumverslagen en onderdelen van de leesdossiers worden door onze vakdocenten opnieuw beoordeeld overeenkomstig ons PTA.
  Voor volledig afgeronde vakken kun je wel vrijstellingen krijgen.
 • Moet ik alle vakken overdoen?
  Als je bent gezakt, kun je op grond van je cijferlijst vrijstellingen krijgen voor vakken die je met een voldoende hebt afgesloten. Door de onvoldoende cijfers weg te werken of bepaalde cijfers te verbeteren, kun je alsnog een diploma halen. Hierbij geldt de slaag-zakregeling  zoals die ook op je oude school bestaat. 
   
  Richtlijn is dat een gezakte leerling bij ons niet meer dan vier vakken over kan doen. Bij uitbesteding gaat dit in overleg met de school voor VO waar je vandaan komt.
 • Kun je ook een, twee of drie vakken volgen en deelcertificaten halen?
  Jazeker, je kunt ook een, twee of drie vakken volgen op het niveau dat aansluit op je vooropleiding (vmbo-tl, havo, vwo).
 • Kan ik de havo in een jaar (voltijd) of in twee jaar (deeltijd) doen?

  Dat hangt af van je behaalde resultaten op je vorige school (VO-school). Als je voldoende onderdelen van het examendossier hebt afgerond op je vorige school, kun je de opleiding in één jaar volgen.
  Ook is het mogelijk om de havo sprint over twee jaar te verspreiden. Kijk bij de FAQ's vooropleidingseisen havo 1 jaar en havo 2 jaar.

  Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we samen met jou vast welk traject jij gaat volgen (één of twee jaar).

 • Wat zijn de vooropleidingseisen voor havo 1 jaar?

  Sprintleerlingen met een volledig pakket

  • leerlingen die zijn blijven zitten in vwo 4 (afhankelijk van cijferlijst, vakkenpakket en advies school)
  • een overgangsbewijs naar havo 5 of vwo 5 of 6

  Gezakte havoleerlingen

  • gezakt op maximaal vier vakken voor het havo-examen

  Certificaatleerlingen

  • leerlingen die opgaan voor enkele vakken
 • Wat zijn de vooropleidingseisen voor havo 2 jaar?

  Sprintleerlingen met een volledig pakket

  • diploma vmbo-tl met een 7 gemiddeld (afhankelijk van vakkenpakket, juiste werkhouding en advies school)
  • havo- of vwo-leerlingen in overleg met de school.
 • Kan ik na de havo het vwo doen?
  In principe kun je bij ons na de havo het vwo in één jaar volgen, als je gemiddeld als eindcijfer op de havo een 7 hebt en de school voor VO een positief advies geeft. 
 • Kan ik het vwo in een jaar (voltijd) of in twee jaar (deeltijd) doen?
  Dat hangt af van je behaalde resultaten op je vorige school (VO-school). Als je voldoende onderdelen van het examendossier hebt afgerond op je vorige school, kun je de opleiding in één jaar volgen. 
  Ook is het mogelijk om vwo sprint over twee jaar te verspreiden. Kijk bij de FAQ's vooropleidingseisen vwo 1 jaar en vwo 2 jaar.
  Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we samen met jou vast welk traject jij gaat volgen (één of twee jaar).
 • Wat zijn de vooropleidingseisen voor vwo 1 jaar?

  Sprintleerlingen met een volledig pakket

  - een overgangsbewijs naar vwo 6
  - een havo-diploma met een 7 gemiddeld (afhankelijk van vakkenpakket, juiste werkhouding en advies school)

  Gezakte vwo-leerlingen

  - gezakt op maximaal vier vakken voor vwo-examen

  Certificaatleerlingen

  - leerlingen die opgaan voor enkele vakken
 • Wat zijn de vooropleidingseisen voor vwo 2 jaar?

  Sprintleerlingen met een deeltijdpakket

  - diploma havo met een 7 gemiddeld, afhankelijk van vakkenpakket, juiste werkhouding en advies school
  - leerlingen die zijn blijven zitten in vwo 5 (afhankelijk van cijferlijst, vakkenpakket en advies school)
 • Kan ik met de Septemberregeling alsnog mijn diploma behalen?

  Het Septembertraject (ook wel: de Septemberregeling) geldt alleen voor leerlingen die nog kunnen slagen door een schoolexamencijfer te verhogen, dat wil zeggen door het PWS of maatschappijleer (ML) te herkansen.

  Na aanmelding voor 1 juli 2020 krijg je de lesstof voor de zomervakantie aangereikt en voor eind augustus moeten al jouw activiteiten (toetsen ML en/of verbeteren van PWS) bij ons op school afgerond zijn.

 • Hoe ziet de procedure van de Septemberregeling eruit?
  Klik hier voor de informatie.
 • Kan ik bijles krijgen in een bepaald vak?
  Ja, tegen betaling kun je vakbegeleiding op maat krijgen in groepjes van maximaal vier leerlingen.
  Extra vakbegeleiding kost 600 euro op jaarbasis voor twee lesuren per week.
  De begeleidingsuren duren 2 x 40 minuten minuten. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we het aantal vakken met jou, afhankelijk van achterstanden, behaalde resultaten en hiaten in je kennis voor een bepaald vak. 
  De vakdocent helpt je voor zijn/haar vak met huiswerk en met het wegwerken van achterstanden en traint je extra voor schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen. 
  De kosten voor extra vakbegeleiding bedragen voor een blok van 80 minuten per week 600 euro op jaarbasis.
  Let op: Er vindt geen restitutie van de kosten plaats als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met de vakbegeleiding. Wel kan in overleg gekeken worden naar de mogelijkheid van begeleiding voor een ander vak.
   
 • Kan ik hulp krijgen bij het plannen en dergelijke?
  Ja, tegen betaling kun je studiebegeleiding krijgen in het Studie-atelier. Je krijgt hulp bij de aanpak van uitstelgedrag, bij het plannen en organiseren van huiswerk, praktische opdrachten en profielwerkstuk. Voor twee lesuren per week studiebegeleiding betaal je 400 euro op jaarbasis. 

  Let op: Er vindt geen restitutie van de kosten plaats als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met het Studie-atelier.

  Studie-atelier kost 400 euro op jaarbasis voor twee lesuren per week.
   
 • Houdt het vavo rekening met belemmeringen (ADD, autisme e.d.)?
  Op je aanmeldingsformulier kun je invullen of er sprake is van een belemmering. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we welke begeleiding mogelijk is.

Aanmelding en intake

 • Hoe kan ik me aanmelden?
  Je kunt je voor VAVO alleen digitaal aanmelden via onze website.
  Heb je problemen met aanmelden? Mail naar: intake.vavo@alfa-college.nl. Of bel 088 3341093 / 088 3341894.
   
 • Waar vind ik de VO-verklaring?
  De VO-verklaring kun je hier downloaden.
 • In welke periode kan ik me aanmelden?

  Aanmelden kan van 1 april tot 23 augustus 2021. Na die datum is aanmelden helaas niet meer mogelijk. Als het schooljaar is begonnen, kun je helaas niet meer beginnen met een VAVO-opleiding. Dit betekent dat tussentijds instromen niet mogelijk is.

   

   

 • Hoe ziet de intakeprocedure eruit en wanneer is het intakegesprek?
  Als we beschikken over alle informatie, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek, liefst met je ouders en/of begeleiders erbij. Deze gesprekken starten in april en vinden plaats op de locatie Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen. 

  Zit je nog op het voortgezet onderwijs (VO) en wil je overstappen naar het VAVO, dan moet de school voor VO akkoord gaan met de overstap (door het invullen van een VO-verklaring). Na toelating vindt de inschrijving plaats.
 • Vragen over het intakegesprek bij VAVO?

  Mail je vraag naar intake.vavo@alfa-college.nl of bel 088-3341 093  of 088-3341 894.

Inschrijving en financien

 • Op welke manier kan ik ingeschreven worden als leerling?

  We kennen twee soorten inschrijvingen: via het voortgezet onderwijs (vo) en via een andere weg (va).

  Vo-leerling

  Situatie schoolverleden: uitbesteding door vo-school met akkoordverklaring.

  Minimumleeftijd op peildatum: 16 jaar of ouder aan het begin van het schooljaar.

  Va-leerling

  Situatie schoolverleden: niet rechtstreeks van een vo-school. Je hebt al een startkwalificatie.

  Minimumleeftijd op peildatum: 18 jaar en ouder op 1 oktober van het schooljaar.

 • Wat betekent een inschrijving als vo-leerling?

  Als je rechtstreeks van een school voor voortgezet onderwijs (vo) komt, dan blijf je ingeschreven staan bij de vo-school waar je vandaan komt. De vo-school besteedt het onderwijs uit aan het VAVO. De VO-school moet akkoord gaan met deze uitbesteding (via een vo-verklaring). Je moet minimaal 16 jaar zijn op de eerste lesdag.

  LET OP! Als je vo-school jou niet wil uitbesteden, dan kunnen we je helaas niet aannemen!

 • Wat betekent een inschrijving als va-leerling?

  Je wordt rechtstreeks ingeschreven als leerling bij het Alfa-college.

  Je moet minimaal 18 jaar zijn op 1 oktober van het schooljaar. Je komt misschien van het mbo/hbo, bent gedurende een tijd niet naar school geweest of je bent 18 jaar en hebt al een startkwalificatie (een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2).
 • Wat zijn de kosten voor vo-leerlingen?

  Kosten

  - geen lesgeld

  Tegemoetkoming studiekosten

  - jonger dan 18: kinderbijslag

  - 18 jaar of ouder: tegemoetkoming scholieren 18+ (basistoelage en aanvulling afhankelijk van inkomen ouder(s), zie de site van DUO)

  Schoolboeken

  - Na inschrijving krijg je de boeken gratis, met uitzondering van woordenboeken, atlassen en examenbundels.
 • Wat zijn de kosten voor va-leerlingen voltijd?

  Kosten

  - lesgeld voltijdsleerling, te betalen aan DUO (zie de site van DUO).

  Tegemoetkoming studiekosten

  - tegemoetkoming scholieren 18+ (basistoelage en aanvulling afhankelijk van inkomen ouder(s), zie de site van DUO)

  Schoolboeken

  - Zelf huren of kopen: Na je inschrijving bestel en betaal je de boeken. Dat doe je bij Van Dijk. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.

 • Wat zijn de kosten voor VA-leerlingen deeltijd?

  Kosten

  - Je betaalt cursusgeld aan het Alfa-college
  - De kosten zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt
  - LET OP: er vindt geen (gedeeltelijke) restitutie (teruggave) van de kosten plaats als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met een vak.

  Tegemoetkoming studiekosten

  - eenmalige tegemoetkoming deeltijders vanaf twee vakken per week (zie de site van DUO)
  - minder dan twee vakken: geen tegemoetkoming.

  Schoolboeken

  Je koopt of huurt zelf je studieboeken. Dat doe je bij Van Dijk. Na je inschrijving bestel en betaal je de boeken. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.