Alfa-college

Veelgestelde vragen

Je vindt hier de antwoorden op alle veelgestelde vragen over vavo. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag via één van onze social media-kanalen of chat met een medewerker. Wij beantwoorden doordeweeks vragen van 08.30 uur tot 16.30 uur.

Algemeen

 • Wat betekent VAVO?
  Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
 • Hoe oud moet je zijn voor VAVO?
  Je bent wettelijk toelaatbaar als je aan het begin van het schooljaar 16 jaar bent, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie verderop). In de meeste gevallen zijn wij terughoudend in het aannemen van zestienjarigen. Die horen in het VO (= voortgezet onderwijs).
 • Wat zijn de lestijden?

  Een les duurt 40 minuten. Per vak krijg je meestal twee lesblokken van 80 minuten per week.

  Klik hier voor de lestijden.

 • Kan ik ook avondonderwijs volgen?
  Nee, de lessen zijn ingeroosterd tussen 8:30 uur en 18:25 uur.
 • Hoe groot zijn de klassen?
  Dat verschilt per vak en is afhankelijk van het aantal leerlingen dat het vak wil volgen. Het maximum is 25 leerlingen in een klassikale les en maximaal 4 leerlingen in een begeleidingsles. 
 • Wanneer start het schooljaar?

  Eind augustus krijg je een uitnodiging voor de introductie op donderdag 2 of vrijdag 3 september 2021. Dan krijg je je rooster en maak je kennis met de school. Deelname is verplicht. De eerste lesdag is op maandag 6 september 2021.

   

   

 • Wat zijn de contactgegevens voor de vavo?

  Adres

  Admiraal de Ruyterlaan 2
  9726 GR  Groningen 

  Telefoon

  088-3341093 / 088-3341894

  E-mail

  intake.vavo@alfa-college.nl

   
 • Welke opleidingen kun je volgen op de vavo?
  Dagopleiding vmbo-tl (1-jarig)
  Dagopleiding havo (1-jarig)
  Dagopleiding vwo (1-jarig)

  Je kunt drie groepen leerlingen onderscheiden bij de vavo:
  1. Leerlingen die een diploma willen halen in een of twee jaar met een volledig pakket (vmbo-tl, havo of vwo)
  2. Gezakte leerlingen voor maximaal vier vakken (vmbo-tl, havo of vwo)
  3. Certificaatleerlingen: leerlingen die een of meer certificaten willen halen (vmbo-tl, havo of vwo)

  Daarnaast bieden wij aan:
  Schakelklas voor anderstaligen naar mbo niveau 3 of 4
  Voorbereidend Jaar voor Hoger Opgeleide Anderstaligen voor Hanzehogeschool of RUG (VBJ)
   

Traject en eisen

 • Kan ik cijfers van mijn vorige school meenemen?

  Voor volledig afgeronde vakken kun je vrijstellingen krijgen.

  Praktische Opdrachten, practicumverslagen en onderdelen van de leesdossiers worden door onze vakdocenten opnieuw beoordeeld overeenkomstig ons PTA (= Programma van Toetsing en Afsluiting).

  Alleen als bepaalde schoolexamenonderdelen van je oude school, inhoudelijk en wat weging betreft, overeenkomen met het PTA van onze school. Dat komt in de praktijk nauwelijks voor.


 • Moet ik alle vakken overdoen?
  Als je bent gezakt, kun je op grond van je cijferlijst vrijstellingen krijgen voor vakken die je met een voldoende hebt afgesloten. Door de onvoldoende cijfers weg te werken of bepaalde cijfers te verbeteren, kun je alsnog een diploma halen. 

  Richtlijn is dat een gezakte leerling bij ons niet meer dan vier vakken over kan doen. Bij uitbesteding gaat dit in overleg met de school voor VO waar je vandaan komt. 
   
 • Kun je ook voor afzonderlijke vakken een certificaat halen?
  Jazeker, je kunt een of meer vakken volgen op een niveau afhankelijk van je vooropleiding (vmbo-tl, havo, vwo).  
 • Wanneer kan ik de havo in een jaar doen?

  Als je gezakt bent voor het havo-examen op maximaal vier vakken.
  Als je een overgangsbewijs hebt naar havo 5 of naar vwo 5 met voldoende afgeronde onderdelen.
  Als je als certificaatleerling opgaat voor enkele vakken.

   
 • Wanneer kan ik de havo niet in een jaar doen, maar wel in twee jaar?
  Als je een diploma vmbo-tl met een 7 gemiddeld hebt, dan  doe je de havo in twee jaar.
  Als je bent blijven zitten in havo 4 of vwo 4 (afhankelijk van schooladvies, cijfers en vakkenpakket).
  Als je als havo- of vwo-leerling een volledig vakkenpakket  hebt, is soms een tweejarig traject beter.
 • Kan ik na de havo het vwo doen?
  In principe kun je bij ons na de havo het vwo in één jaar volgen, als je als eindcijfer op de havo een 7 gemiddeld hebt. Als je jonger dan 18 jaar bent, is toestemming van je oude school (VO) vereist.
 • Wanneer kan ik het vwo in een jaar doen?
  • Als je gezakt bent voor het vwo-diploma op maximaal vier vakken.
  • Als je een overgangsbewijs hebt naar vwo 6 of naar vwo 5 met voldoende afgeronde onderdelen in overleg met je oude school (VO).
  • Als je een havodiploma hebt met als eindcijfer een 7 gemiddeld.
  • Als je als certificaatleerling opgaat voor enkele vakken.

 • Wanneer kan ik het vwo niet in een jaar doen, maar wel in twee jaar?
  Als je bent blijven zitten in vwo 5, dan doe je het vwo in twee jaar (afhankelijk van schooladvies, vakkenpakket en cijfers).
  Als je als vwo-leerling een volledig vakkenpakket hebt, is soms een tweejarig traject beter.
 • Kan ik met de zgn. Septemberregeling alsnog mijn diploma behalen?

  Het Septembertraject  (ook wel: de Septemberregeling) geldt alleen voor leerlingen die nog kunnen slagen door een schoolexamencijfer te verhogen, dat wil zeggen door maatschappijleer (ML) en/of eventueel het PWS te herkansen. 

  Voor 6 juli 2021 moet je je hebben aangemeld. Na aanmelding krijg je de lesstof voor de zomervakantie aangereikt en voor eind augustus moeten al jouw activiteiten (toetsen ML en/of verbeteren van PWS) bij ons op school afgerond zijn.

   
 • Hoe ziet de procedure van de Septemberregeling eruit?
  Klik hier voor de informatie.
 • Kan ik bijles krijgen in een bepaald vak?
  Alleen voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en (bedrijfs)economie kun je tegen betaling vakbegeleiding op maat krijgen in groepjes van maximaal vier leerlingen.  

  De begeleiding wordt gegeven in een blokuur van 2 x 40 minuten per week. De kosten daarvoor bedragen 600 euro op jaarbasis. 
  Tijdens het intakegesprek bespreken we het aantal vakken met jou, afhankelijk van achterstanden, behaalde resultaten en hiaten in je kennis voor een bepaald vak. 

  De vakdocent helpt je met huiswerk en met het wegwerken van achterstanden en traint je extra voor schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen. 

  Let op: Er vindt geen restitutie van de kosten plaats als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met de vakbegeleiding. Wel kan in overleg gekeken worden naar de mogelijkheid van begeleiding voor een ander vak.
 • Houdt het VAVO rekening met bijzondere omstandigheden (ADD, autisme e.d.)?
  Op je aanmeldingsformulier kun je invullen of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Tijdens de intake bespreken we welke begeleiding mogelijk is.
 • Kan ik hulp bij het plannen e.d. krijgen?
  In overleg met mentor en ons begeleidingsteam bepalen we welke begeleiding we je kunnen aanbieden. 
   

Aanmelding en intake

 • Hoe kan ik me aanmelden?
  Je kunt je voor een vavo-opleiding ( vmbo-tl, havo of vwo) alleen digitaal aanmelden via onze website

  Heb je problemen met aanmelden? Mail naar intake.vavo@alfa-college.nl. Of bel 088 3341093 / 088 3341894 (secretariaat vavo). 
 • Waar vind ik de VO-verklaring?
  De VO-verklaring kun je hier downloaden.
 • Hoe ziet de intakeprocedure eruit en wanneer is het intakegesprek?
  Als we beschikken over alle informatie en je aan onze toelatingseisen voldoet, nodigen we je uit voor een intakegesprek, liefst met je ouder(s) en/of begeleider(s) erbij. Deze gesprekken starten in april. 

  Zit je nog op het voortgezet onderwijs (VO) en wil je overstappen naar de vavo, dan moet de school voor VO akkoord gaan met de overstap (door het invullen van een VO-verklaring). 
  Na toelating vindt de inschrijving plaats. 

  Tijdens het intakegesprek bespreken we je schoolloopbaan, motivatie, inzet, vakkenpakket, cijfers en bepalen we welk traject voor jou de meeste kans van slagen heeft.
 • In welke periode kan ik me aanmelden?

  Aanmelden kan van 8 april tot 23 augustus 2021. Na die datum is aanmelden helaas niet meer mogelijk. Tijdens het schooljaar is tussentijds instromen niet mogelijk.

   

   

   

 • Heb je nog vragen?

  Mail je vraag naar intake.vavo@alfa-college.nl of bel 088 3341 093  of 088 3341 894.

Inschrijving en financien

 • Op welke manier kan ik ingeschreven worden als leerling?

  We kennen twee soorten inschrijvingen: via het voortgezet onderwijs (vo) en via een andere weg (va).

  Vo-leerling

  Situatie schoolverleden: uitbesteding door vo-school met akkoordverklaring.

  Minimumleeftijd op peildatum: 16 jaar of ouder aan het begin van het schooljaar.

  Va-leerling

  Situatie schoolverleden: niet rechtstreeks van een vo-school. Je hebt al een startkwalificatie.

  Minimumleeftijd op peildatum: 18 jaar en ouder op 1 oktober van het schooljaar.

 • Wat betekent een inschrijving als vo-leerling?

  Als je rechtstreeks van een school voor voortgezet onderwijs (vo) komt, dan blijf je ingeschreven staan bij de vo-school waar je vandaan komt. De vo-school besteedt het onderwijs uit aan het VAVO. De VO-school moet akkoord gaan met deze uitbesteding (via een vo-verklaring). Je moet minimaal 16 jaar zijn op de eerste lesdag.

  LET OP! Als je vo-school jou niet wil uitbesteden, dan kunnen we je helaas niet aannemen!

 • Wat betekent een inschrijving als va-leerling?

  Je wordt rechtstreeks ingeschreven als leerling bij het Alfa-college.

  Je moet minimaal 18 jaar zijn op 1 oktober van het schooljaar. Je komt misschien van het mbo/hbo, bent gedurende een tijd niet naar school geweest of je bent 18 jaar en hebt al een startkwalificatie (een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2).
 • Wat zijn de kosten voor vo-leerlingen?

  Kosten

  - geen lesgeld

  Tegemoetkoming studiekosten

  - jonger dan 18: kinderbijslag

  - 18 jaar of ouder: tegemoetkoming scholieren 18+ (basistoelage en aanvulling afhankelijk van inkomen ouder(s), zie de site van DUO)

  Schoolboeken

  - Na inschrijving krijg je de boeken gratis, met uitzondering van woordenboeken, atlassen en examenbundels.
 • Wat zijn de kosten voor va-leerlingen voltijd?

  Kosten

  - lesgeld voltijdsleerling, te betalen aan DUO (zie de site van DUO).

  Tegemoetkoming studiekosten

  - tegemoetkoming scholieren 18+ (basistoelage en aanvulling afhankelijk van inkomen ouder(s), zie de site van DUO)

  Schoolboeken

  - Zelf huren of kopen: Na je inschrijving bestel en betaal je de boeken. Dat doe je bij Van Dijk. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.

 • Wat zijn de kosten voor VA-leerlingen deeltijd?

  Kosten

  - Je betaalt cursusgeld aan het Alfa-college
  - De kosten zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt
  - LET OP: er vindt geen (gedeeltelijke) restitutie (teruggave) van de kosten plaats als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met een vak.

  Tegemoetkoming studiekosten

  - eenmalige tegemoetkoming deeltijders vanaf twee vakken per week (zie de site van DUO)
  - minder dan twee vakken: geen tegemoetkoming.

  Schoolboeken

  Je koopt of huurt zelf je studieboeken. Dat doe je bij Van Dijk. Na je inschrijving bestel en betaal je de boeken. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.