Alfa-college

Topsport en leren

Topsport en leren


Als je een sporttalent bent, dan betekent sport alles voor je. Om te voorkomen dat je moet kiezen tussen school of je sport, is er binnen het Alfa-college een topsportco├Ârdinator aangesteld die je begeleidt. Vanuit school zorgen we er in samenspraak met de topsportco├Ârdinator en de co├Ârdinator van je opleiding voor dat je:

  • Een onderwijsprogramma kunt volgen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met jouw planning voor trainingen, trainingskampen en wedstrijden
  • Extra uitleg kunt krijgen over de leerstof toetsen en tentamens kunt afleggen
  • Op een geschikt moment en zo nodig in aangepaste vorm
  • Extra begeleiding en digitale aansturing kunt krijgen, speciaal aangepast aan jouw schema.

Je bent topsporter als je op het hoogste niveau deelneemt aan sportactiviteiten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet je voldoen aan de criteria die het NOC*NSF heeft opgesteld. Deze criteria worden regelmatig aangescherpt. Zie voor meer informatie NOC*NSF.

Als je in aanmerking denkt te komen voor een topsportregeling, dan kun je dit aangeven op het online aanmeldingsformulier rechtsboven.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed