Alfa-college
Hardenberg

Alfa-college Hardenberg start met basistraining VVE

Naast mbo-opleidingen biedt het Alfa-college Hardenberg ook verschillende cursussen en trainingen aan. Vanaf september 2017 gaat Alfa-college starten met de training ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie' (VVE). Het is een basistraining die bedoeld is voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen die werken met kinderen in de leeftijdscategorie van twee tot vier jaar. 

Opleidingsmanager Jurgen Grobbeé: Medewerkers van onder andere kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn sinds kort wettelijk verplicht om VVE-gecertificeerd zijn en Nederlands op 3F te hebben afgerond. We willen hier graag aan bijdragen

Met Voor- en Vroegschoolse Educatie proberen pedagogisch medewerkers taal- of andere achterstanden van kinderen te voorkomen voordat ze naar school gaan. Het is aan hun de taak om de ontwikkeling van kinderen te volgen, ze te begeleiden en te stimuleren met spel. Daarvoor is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers kunnen observeren, interacteren, rijke speel- en leeromgeving kunnen creëren en betekenisvolle educatieve situaties kunnen organiseren. Het stimuleren van taal bij de kinderen staat hierbij voorop.

Twaalf bijeenkomsten

De VVE-training bestaat uit twaalf bijeenkomsten van vier uur, die in het LOC-gebouw aan de Parkweg 1A1 in Hardenberg gehouden worden. Ook zijn er coaching bezoeken en is er contact via de mail. Alleen in combinatie met praktijk kan het volledige certificaat behaald worden. Na het afronden van de basistraining zijn deelnemers gecertificeerd voor het werken op een VVE-locatie. De training sluit aan bij koptraining van diverse VVE-methodes.

Maatwerk

Om aan deze training deel te nemen is werken op een VVE-locatie en relevante mbo-opleiding op minimaal niveau 3 vereist. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding Onderwijsassistent, Pedagogisch werk of SPW. De overheid eist dat iedere pedagogisch medewerker Nederlands op niveau 4 moet beheersen, dat wil zeggen op 3F-niveau. Hier biedt het Alfa-college maatwerk voor aan. Afhankelijk van het niveau bij binnenkomst wordt ingeschat hoeveel tijd er nodig zal zijn om het gewenste niveau te bereiken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze training of aanmelden, dan kunt u contact opnemen via 088 - 334 1950. Ook tijdens de informatieavond Studiekeuze MBO, op donderdag 1 juni, is er meer informatie beschikbaar. Iedereen is van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur in het LOC-gebouw.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed