Alfa-college
Hoogeveen

Presentaties en afsluiting International Trade Project

Op maandag 13 en dinsdag 14 mei troffen de ongeveer 80 studenten van het Alfa-college en BBS Lingen Wirtschaft elkaar weer in Lingen bij BBS Lingen Wirtschaft. Deze studenten hebben sinds eind februari gewerkt aan het project 'International Trade Project' dat is uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland 'Leren zonder grenzen' en wordt gefinancierd door EU-fondsen (Interreg V) met bijdragen van de scholen zelf en de provincies Gelderland en Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Deze twee dagen, boordevol interessante presentaties, vormden de afsluiting van het project over schooljaar 2018-2019.

Ondernemers
Na een hartelijk welkom door directeur Hans-Jürgen Grosse van BBS Lingen Wirtschaft hebben de studenten samen met hun eigen werkgroep presentaties gehouden voor de andere studenten, betrokken docenten en ook waren er sommige van de ondernemers aanwezig, waarvoor en met wie de studenten het marktonderzoek hebben uitgevoerd.

Marktverkenning

Tijdens deze tweede uitwisselingsmeerdaagse hebben de studenten de resultaten van hun online onderzoek gepresenteerd naar aanleiding van marktverkenning aan beide zijden van de grens. Het uitvoeren van onderzoek, het leren kennen van de Duitse en Nederlandse markt en elkaars cultuur en gewoontes zijn hierbij van grote waarde om grensoverschrijdend met en van elkaar te leren. Wel bleek zowel uit de Nederlandse als Duitse onderzoeken dat Social Media bij veel van de onderzochte bedrijven toch nog een onderbelicht terrein is, waar zeker nog veel winst te behalen valt.

Drakenbootrace

Als afsluiter aan het einde van de eerste presentatiedag was er door BBS Lingen Wirtschaft een Drakenbootrace op de Ems georganiseerd. Hier streden de studenten en docenten tegen elkaar om als snelste een bepaald traject af te leggen. Na deze sportieve inspanningen werden de studenten van het Alfa-college Hoogeveen ontvangen met een uitgebreid buffet in het Waldhotel te Lingen.

Vervolg 2019-2020
Het International Trade project zal in schooljaar 2019-2020 weer een vervolg krijgen.Präsentationen und Abschluss des Projekts International Trade Project


Am Montag, den 13. und Dienstag, den 14. Mai, trafen sich die rund 80 Studenten des Alfa-college und der BBS Lingen Wirtschaft wieder in Lingen bei der BBS Lingen Wirtschaft. Seit Ende Februar arbeiten diese Schülerinnen und Schüler am "International Trade Project", das im Rahmen des INTERREG-Programms Deutsch-Niederländisches "Lernen ohne Grenzen" durchgeführt wurde und aus EU-Mitteln (Interreg V) mit Beiträgen der Schulen selbst sowie der Provinzen Gelderland und Overijssel, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen finanziert wird. Diese beiden Tage, vollgepackt mit interessanten Präsentationen, markierten das Ende des Schuljahresprojekts 2018-2019.

Unternehmer
Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Schulleiter Hans-Jürgen Grosse von der BBS Lingen Wirtschaft hielten die Schüler zusammen mit ihrer eigenen Arbeitsgruppe eine Präsentation für die anderen Schüler, beteiligte Lehrer und auch einige der Unternehmer die anwesend waren, für wen und mit wem die Schüler die Marktforschung betrieben.

Marktforschung
In diesem zweiten mehrtägigen Austausch stellten die Studierenden die Ergebnisse ihrer Online-Forschung als Antwort auf die Marktforschung auf beiden Seiten der Grenze vor. Forschung, das Kennenlernen des deutschen und niederländischen Marktes sowie der Kulturen und Bräuche des anderen sind von großem Wert, um grenzüberschreitend miteinander und voneinander zu lernen. Sowohl die niederländische als auch die deutsche Studien zeigten jedoch, dass Social Media für viele der befragten Unternehmen nach wie vor ein unentbehrliches Gebiet ist, in dem es sicherlich noch viel zu gewinnen gibt.

Drachenboot

Am Ende des ersten Präsentationstages veranstaltete die BBS Lingen Wirtschaft ein sogenanntes Drachenbootrennen auf der Ems. Hier wetteiferten die Schüler und Lehrer gegeneinander, um die Schnellsten zu sein, die eine bestimmte Strecke zu absolvieren. Nach diesen sportlichen Anstrengungen wurden die Schüler des Alfa-college Hoogeveen mit einem reichhaltigen Buffet im Waldhotel in Lingen begrüßt.

Fortsetzung 2019-2020
Das Projekt Internationaler Handel wird im Schuljahr 2019-2020 fortgesetzt.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed