Alfa-college
Assen | Groningen | Hoogeveen

"Dit is een droom die uitkomt"

"Een droom die uitkomt voor mij", zegt Layla Kareem, student Interculturele (opvoed) coach onderwijsassistent. Ballonnen, slingers en gebak ter illustratie van de blijdschap dat de nieuwe opleiding Intercultureel (opvoed)coach onderwijsassistent van start is gegaan. Ruim dertig studenten, die les krijgen op onze locaties Admiraal de Ruyterlaan en Hoogeveen, zijn begonnen om straks bruggenbouwer te zijn en culturen te verbinden.

Aanleiding

Met deze nieuwe opleiding willen we interculturele coaches opleiden die kunnen gaan werken in het onderwijs: "Onze studenten zijn veelal docent geweest in het land van herkomst, maar de stap om in Nederland direct als docent aan de slag te gaan is te groot. Door deze opleiding te volgen, leren ze de vaktaal, vergroten ze hun woordenschat en verbeteren ze hun taal. Het unieke aan deze niveau 4 opleiding onderwijsassistent, is de het aanbod Nt2, maar ook de specialisatie die de studenten krijgen: interculturele (opvoed)coach", zegt Carlien Klaassens, projectleider.

Opleiding
Intercultureel (opvoed)coach onderwijsassistent is bedoeld voor studenten met een migratieachtergrond, die affiniteit hebben met onderwijs en culturele diversiteit. Sommige studenten willen liever met kinderen werken, en werken op de basisschool, anderen werken in het VO, ISK of mbo. Tijdens de opleiding maken de studenten een wereldreis - elke maand staat een ander land, gekoppeld aan een thema centraal: "Dit noemen we een module, onderwerpen van modules zijn: diversiteit in het onderwijs, (interculturele) pedagogiek, (interculturele) communicatie, cultuurverschillen, didactiek en verschillende levensfilosofieën. Ook de generieke vakken en nt2 zijn geïntegreerd in deze modules. Uiteindelijk halen onze studenten een niveau 4 diploma onderwijsassistent", aldus Carlien Klaassens. 
Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed