Alfa-college
Hardenberg

Nieuwe route naar het mbo

Nieuwe route naar het mbo voor basisberoeps vmbo’ers


HARDENBERG - Met ingang van schooljaar 2024-2025 is het voor vmbo-basisberoeps leerlingen van Greijdanus en het Vechtdal College in Hardenberg mogelijk om al te beginnen met een mbo opleiding niveau 2 op het Alfa-college. De directeuren van Greijdanus, Vechtdal College en Alfa-college ondertekenden op donderdag 20 juni 2024 de samenwerkingsovereenkomst voor de zogeheten geïntegreerde leerroute.

Het gaat specifiek om leerlingen vanaf het derde leerjaar, die de leerweg basisberoeps volgen én het profiel Dienstverlening & Producten (Greijdanus) of Dienstverlening (Vechtdal College) kiezen.

In deze geïntegreerde leerroute, de basis – mbo 2 route, staat de leerling en student centraal. Het sluit nog beter aan bij de behoefte van de vmbo-basis leerling en de mbo niveau 2 student. Zo leren de leerlingen meer vanuit de praktijk, kunnen zij wennen aan de overstap naar het mbo en is er meer ruimte voor maatwerk waardoor het makkelijker wordt om het mbo 2 traject op eigen tempo te doorlopen.

De leerlingen worden voorbereid op beroepsvaardigheden en beroepshouding. “Door samen het onderwijs vorm te geven bereiden we de leerling/student voor op zijn/haar toekomst, een plek in de maatschappij. De route basis-mbo 2 maakt leren leuker én passender. ” aldus Evert Veurink, directeur Greijdanus.

De leerlingen krijgen les op hun eigen school én op het Alfa-college. En extra bijzonder: De vmbo leerlingen die de basis-mbo 2 leerroute volgen, doen geen vmbo-examen maar nemen vanaf het vierde leerjaar deel aan het mbo examen op niveau 2.

“Veel praktijkgerichte delen van het vmbo en het mbo worden samengevoegd tot één geheel”, zo legt Jos te Marvelde, directeur van het Vechtdal College uit. Annemieke Smit, directeur van het Alfa-college in Hardenberg vult aan: “We hebben met deze geïntegreerde leerlijn een zo breed mogelijk aanbod neergezet waarbij we écht van betekenis zijn voor de leerlingen. Het is een krachtige route, waarbij onnodige zaken zijn weggelaten en dubbelingen worden voorkomen.”

Opbouw basis-mbo 2 route
In het eerste jaar krijgen de leerlingen voornamelijk les op het voortgezet onderwijs, in het tweede jaar een combinatie en in het derde jaar voornamelijk les op het Alfa-college. Docenten zijn afkomstig van alle drie de scholen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed