Alfa-college

Cradle2Cradle

Slim fietsoplaadpunt

Cradle2Cradle (C2C) is een manier van bouwen die zo min mogelijk belastend is voor het milieu. Het uitgangspunt is zuinig omgaan met materiaal. Dat begint al bij het ontwerpen van een gebouw. Waar is het voor bedoeld, hoe wordt het gebouwd en van welke materialen? Door op deze manier te bouwen, wordt ook nagedacht hoe het materiaal weer in te zetten is als de levensduur van het gebouw voorbij is. In Hoogeveen bouwen studenten aan een oplaadpunt voor e-bikes waarbij C2C het uitgangspunt is.

Alfa-college Duurzaam 

Alfa-college Duurzaam, het project- en adviesbureau van de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek (Engineering), Bouwkunde en ICT van het Alfa-college Hoogeveen, werkt actief aan duurzaamheid.
Contactpersoon: Klaas Berends