Alfa-college

Circulaire Skills zijn essentieel

de circulaire economie vraagt

De circulaire economie vraagt om een nieuw soort werknemer en om ambitieuze ondernemers die innovaties opschalen én om scholing en opleiding voor nieuwe circulaire banen. Daarom richten wij ons programma G-ROND (Groningen rond vv) in 2023 tot en met 2026 op deze vier programmalijnen:

• Hybride onderwijs: Circulaire hubs
• Onderwijsinnovatie
• Professionaliseren docenten
• Professionele leergemeenschap 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed