Alfa-college

Over G-rond: een uniek programma

in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe

Een uniek programma in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe (Werk in Zicht) waarbij we werken aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie binnen de creatieve en maakindustrie. Hierbij staan in eerste instantie de afvalstromen textiel, hout en voedsel centraal. Via een viertal lijnen geeft het programma uitvoering aan de gewenste onderwijsvernieuwing en legt het zich toe op bevordering van innovatie, kennisdeling en arbeidsmarktperspectief.

Samen gaan wij de omschakeling versnellen door:
• Overheden en ondernemers betrekken bij innovaties, experimenten en onderzoek voor een circulaire economie.
• Doeners op te leiden tot bewuste makers van een duurzame samenleving.

Circulaire Skills zijn essentieel
De circulaire economie vraagt om een nieuw soort werknemer en om ambitieuze ondernemers die innovaties opschalen én om scholing en opleiding voor nieuwe circulaire banen. Daarom richten wij ons programma G-ROND (Groningen rond vv) in 2023 tot en met 2026 op deze vier programmalijnen:

• Hybride onderwijs: Circulaire hubs
• Onderwijsinnovatie
• Professionaliseren docenten
• Professionele leergemeenschap 

Download hier onze Factsheet.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed