Alfa-college

Hackathon 2023

Digitaal platform Reaction
Alfa-college en Hanzehogeschool hebben de handen ineen geslagen om Stichting Reaction - een netwerk van zo’n 1000 ondernemers die duurzaam en lokaal produceren - verder op weg te helpen middels het ontwikkelen van een digitaal platform door onze studenten.
 
Stichting Reaction 
Programmamaker Kees Brouwer (VPRO) heeft drie jaar geleden een documentaire gemaakt over de zoektocht naar die groep duurzame ondernemers. Zie hier. Deze zoektocht en documentaire was zo succesvol dat het een bestand van bijna 1000 ondernemers heeft opgeleverd met ontzettend veel enthousiaste en gemotiveerde bedrijfjes die heel graag verder willen met het idee en concept achter Reaction. Kees heeft deze ondernemers beloofd dat het niet bij de documentaire zou blijven en hij Stichting Reaction opricht en met vervolgstappen komt.  

Hackathon 5 december 2023

De aftrap komt in de vorm van een hackathon op 5 december 2023 in de Barn (Zernike campus, naast Building) waar 60 studenten vanuit verschillende opleidingen de functionaliteiten van het digitale platform uitdenken tot een prototype. Dit is zowel op de techniek als op de gebruiker gericht. Een compleet plaatje van het platform moet aan het einde van de dag zijn geschetst. Bijvoorbeeld: voorwaarden voor ondernemers om aan het platform deel te nemen, mogelijkheden van de website (kennisdeling, marktplaats, uitruilen afval- en reststromen, etc.), functionaliteiten van de website, design, gebruiksgemak, businessmodel onder het platform, juridische structuur, etc. Hiervan is een praatplaat gemaakt om een eerste visualisatie te geven wat de hackathon zou kunnen opbrengen, zie bijlage.
Tijdens de hackathon zijn verschillende bedrijven aanwezig om met studenten te sparren en te overleggen.
 
Interdisciplinaire teams mbo en hbo
De studententeams zijn interdisciplinair; gemixte teams van hbo en mbo en verschillende opleidingen. Omdat de hackathon maar 1 dag beslaat kiezen we ervoor om vooral niveau 4 opleidingen toe te laten zodat we voor voldoende aansluiting bij de hbo-studenten zorgen.
1 zo’n team gaat met verschillende onderdelen van het uitdenken van het platform aan de slag. Daarom zit er in het team een juiste mix van HT, ICT, Multimediadesign en bijvoorbeeld de businessschool. Studenten zitten altijd met een klasgenoot in het team.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed