Alfa-college

Stuurgroep en Raad van Advies

Fieldlab PracTICe kent een Stuurgroep en een Raad van advies.


Stuurgroep

De Stuurgroep bewaakt de uitvoering van het businessplan, stelt de jaarplannen vast en is verantwoordelijk voor de gewenste bijstellingen. De Stuurgroep bestaat uit de volgende kernpartners:

- Wim Moes - Alfa-college (voorzitter)
- Marion Arends - Alfa-college (vicevoorzitter)
- Lammert Postma - opleidingsmanager Alfa-college
- Geert Berghuis - programmamanager Fieldlab PracTICe (adviserend lid)
- Henk Huberts - EPI-kenniscentrum
- Jacob Prins - Geveke Bouw
- Steven Volkers - Grunneger Power
- Robert-Jan de Vries - OTIB
- Egberdien ten Brink - Werk in Zicht
- Ruben Mantel - financiƫn Alfa-college (adviserend lid).

Raad van advies

De Raad van advies bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden en functioneert als een strategische klankbordgroep voor de stuurgroep. De deelnemers zijn:

- Marion Arends - regiodirecteur Alfa-college
- Lammert Postma - opleidingsmanager Alfa-college

- Geert Berghuis - programmamanager Fieldlab PracTICe

- Karin Kalverboer - voorzitter Zorg Innovatie Forum

- Hilda Hoekstra - Vereniging Groninger Dorpen

- Esther Weiland - ENGIE Services Noord

- Marijke van Beek - burgemeester gemeente Eemsmond

- Allard Schuring - Jorritsma Bouw

- Jan Grijpma - Bedrijfsburo JBG B.V.

- Kuneke Schraagen - Hanzehogeschool

- Ruben Mantel - financiƫn Alfa-college