Alfa-college

Onze visie

Innovatie in praktijk

Technische vakmensen van de toekomst

Fieldlab PracTICe is de leer-werkomgeving van de techniekopleidingen van het Alfa-college. In deze gemengde onderwijs-bedrijfsomgeving werken verschillende technische disciplines aan opdrachten uit de beroepspraktijk. Hierdoor ontstaat kennisdeling, die sneller resultaat oplevert voor de opdrachtgever. Dat is essentieel om te blijven voldoen aan de vraag uit de technieksector, die zich snel ontwikkelt.

Bij Fieldlab PracTICe 

- werken mbo-docenten, mbo-studenten en experts uit de technische branche samen aan nieuwe techniek 
- delen mbo-docenten, mbo-studenten en experts uit de technische branche innovaties
- versterken regulier onderwijs en bedrijfsscholing elkaar
- worden met partnerbedrijven de technische vakmensen van de toekomst opgeleid.

Visie

Fieldlab PracTICe past nieuwe kennis en innovatie toe in de praktijk. Het onderwijsaanbod past bij de regio en alle partijen spelen hierbij een rol.

Doelen

- onderwijs ontwikkelen vanuit de vraag uit de regio
- docenten gebruiken nieuwe kennis, trends en ontwikkelingen in hun leeromgeving
- studenten werken in een realistische leeromgeving die regio relevant is
- het bedrijfsleven betrekken bij het onderwijs, via reguliere opleidingen, stages, werken en leren, cursussen, maatwerkopleidingen en een 'Leven Lang Ontwikkelen' (LLO).

Fieldlab PracTICe is voor

- het bedrijfsleven
- voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs
- iedereen die zijn/haar technische kennis wil verbreden of specialiseren. 

U bent welkom

Bedrijven kunnen bij Fieldlab PracTICe presentaties houden, gastlessen geven of bijwonen en techniekopstellingen laten zien. Bezoekers kunnen technische demonstraties bijwonen en prototypen bekijken.

Versterking Techniek in de Provincie Groningen

Fieldlab PracTICe wordt gesubsidieerd vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma van de provincie Groningen in het kader van Versterking Techniek in de provincie Groningen.

Contact

Partner worden, vragen of meer informatie?

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed