Alfa-college

Energieneutraal bouwen

techniek helpt 

Deel uw kennis over energie en duurzaamheid  

Deel je kennis over energie en duurzaamheid. Geef bijvoorbeeld een gastles, begeleid een excursie of bied een stage aan. We kunnen ook samen een masterclass of workshops ontwikkelen, toegankelijk voor studenten en externe partners, zoals werknemers van bedrijven en instellingen.

Techniekmodulen en multidisciplinaire projectteams

Binnen Fieldlab PracTICe zijn studenten van de technische opleidingen op verschillende manieren bezig met energie en duurzaamheid: 

- Themadagen
Bij het vak Loopbaan en burgerschap zijn er bijvoorbeeld themadagen over duurzaamheid en energietechniek.

- Techniekmodules
Techniekmodules behandelen (nieuwe) technische toepassingen voor energiebesparing, zoals warmtepompen, warmte- en koudeopslag, zonnepanelen, zonneboilers en aardwarmte.

- Multidisciplinaire projectteams 
Multidisciplinaire projectteams werken aan opdrachten rond het thema energie en duurzaamheid. 

- Project Energie en duurzaamheid 
In het project Energie en duurzaamheid werken studenten van de opleidingen Bouwkunde, Elektrotechniek, Engineering, Infra, Werktuigbouw en Human Technology in teams aan het ontwerp van een energiezuinig en duurzaam industrieel gebouw. Ze worden op weg geholpen door specialisten uit het bedrijfsleven die lezingen, workshops en excursies verzorgen.

Achtergrond

Fossiele brandstoffen raken op en in allerlei sectoren zoekt men naar alternatieve energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en biobrandstoffen voor het wegverkeer. Energiebesparing en de toepassing van duurzame brandstoffen of energievoorzieningen hoeven geen belemmering te zijn voor gezond en comfortabel leven en wonen. De techniek helpt hierbij.
 
Fieldlab PracTICe richt zich op e-Home en e-Building: duurzame decentrale energieopwekking in en rondom particuliere woningen en publieke gebouwen. Hierbij zetten we in op de nieuwste technologie voor comfortabel en gezond wonen. Denk aan domotica en sensortechnologie in woningen en gebouwen.

Fieldlab PracTICe wordt gesubsidieerd vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma van de Provincie Groningen in het kader van Versterking Techniek in de provincie Groningen.

Contact

Samenwerken, vragen, meer informatie?

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed