Alfa-college

Regionale bedrijven en Alfa-college ontwikkelen samen technische opleiding

Wij vinden het belangrijk om vakmensen af te leveren aan het werkveld die direct aan de slag kunnen. Daarom ontwikkelden wij samen met het bedrijfsleven een hele bijzondere nieuwe opleiding: Technicus Engineering Installatie- en Elektro¬≠techniek. Uniek aan deze opleiding is dat regionale bedrijven mee bepalen hoe de inhoud van de opleiding eruitziet. Wat vinden zij belangrijk dat onze studenten leren? De wereld van techniek is altijd in beweging. En daarmee deze opleiding ook. Het belangrijkste dat we de techneuten van de toekomst dan ook willen meegeven: sta open voor een leven lang leren! 

Het verhaal van Engie en Alfa-college lees je hieronder.

Engie

 • Engie en Alfa-college

  Regionale bedrijven en Alfa-college ontwikkelen samen technische opleiding

  Bij Technicus Engineering Installatie- en Elektro-techniek is - naast actuele vakkennis - heel belangrijk dat studenten leren: open staan voor een leven lang leren

  Wat je vandaag in de techniek leert, kan morgen alweer achterhaald zijn. Wie weet bestaat het vak dat je nu leert wel helemaal niet meer als je over vier jaar afgestudeerd bent. Of is dat vak zó veranderd, dat je eenmaal afgestudeerd wel weer opnieuw kunt beginnen met leren. Dat is niet de bedoeling van het onderwijs, dat medewerkers van de toekomst klaar moet stomen voor het werkveld. Daarom pakt het Alfa-college het anders aan. Samen met het regionale bedrijfsleven ontwikkelden zij een nieuwe opleiding waarbij de inhoud daarvoor mede vanuit uit het bedrijfsleven komt: Technicus Engineering Installatie- en Elektro-techniek. 

  “De opleiding groeit mee met wat er in de praktijk nodig is”, legt student Kevin van der Veer uit. “Als wij ergens nog niet genoeg van weten of er nieuwe ontwikkelingen zijn, kan het bedrijf zeggen: kunnen jullie deze vakken nog toevoegen?” “Dat noemen we omgekeerd ontwerpen”, gaat directeur Techniekopleidingen regio Groningen, Marion Arends verder. “Vroeger begonnen we met kijken aan welke wettelijke kwalificaties onze studenten moesten voldoen. Nu gaan we eerst naar bedrijven en vragen we hen: wat moeten die studenten van ons nou eigenlijk leren? Waar willen jullie dat ze goed in zijn? Op die manier besteed je meer tijd en aandacht aan wat het bedrijfsleven belangrijk vindt en nodig heeft. En je leert die kennis aan studenten op zo’n manier dat het beter toepasbaar is. Bovendien snapt en voelt de student dat wat hij geleerd heeft, hij direct kan gebruiken in de praktijk.”

  We willen heel graag dat de bedrijven zeggen: ze kunnen inderdaad wat wij nu nodig hebben. Innovatiever en spannender onderwijs
  Waar het onderwijs soms nog wel eens achter de feiten aanliep, is dat bij Technicus Engineering Installatie- en Elektrotechniek dan ook zeker niet het geval. “We lopen synchroon met de ontwikkelingen die spelen in het bedrijfsleven”, gaat Luuk verder. “Daardoor hebben we een actueel onderwijsaanbod, hebben onze studenten geen verouderde kennis en zijn ze klaar voor de toekomst. Ze komen al veel over de vloer bij bedrijven als ENGIE Services, Eekels, Strukton, Energiewacht en InstallatieWerk, waar we nauw mee samenwerken. Hier voeren ze realistische praktijkopdrachten uit, die ze ook tegenkomen als ze straks daadwerkelijk aan het werk zijn.” Marion vult aan: “Wij leiden onze studenten natuurlijk op voor het werken later bij deze bedrijven. En we willen heel graag dat de bedrijven zeggen: ze kunnen inderdaad wat wij nu nodig hebben. Tegelijkertijd kunnen we op deze manier ons onderwijs ook verbeteren. Dat wordt innovatiever, spannender, meer bij de tijd en interessanter voor studenten.”

  Eén van de studenten die al aan haar toekomstig vakgebied heeft geproefd, is Kim van den Enden: “Tijdens een projectweek heb ik binnen gekeken bij ENGIE Services. En tijdens mijn stage bij Strukton mocht ik meelopen met een monteur, wat ik later zelf ook graag wil worden. Ik ging dan bijvoorbeeld mee naar een instelling voor mensen met een beperking. In dat gebouw moest van alles en nog wat gerepareerd worden. Ik mocht daarbij ook meehelpen. Zo weet ik al hoe mijn werk er later uit gaat zien. En dat vind ik heel mooi meegenomen bij deze opleiding.”

  Zonder techniek geen duurzame wereld.Handen ineen voor duurzame wereld
  Een grote uitdaging die binnen de huidige wereld van techniek speelt is duurzaamheid. Om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan, is het des te belangrijker dat onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken. Algemeen directeur van ENGIE Services, Freddy de Boer legt uit: “Er spelen veel ontwikkelingen in de markt en we hebben grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Techniek speelt hierin een essentiële rol. Want techniek is de enige oplossing om onze wereld duurzamer te kunnen maken. Maar daar zijn wel goede technici voor nodig, om de techniek te kunnen laten werken. We vinden het dan ook heel belangrijk om onze technici van de toekomst goed op te leiden, met de kennis van nu. En dat kunnen we het beste doen door de handen als bedrijfsleven en onderwijs ineen te slaan.” 

  Huidige student Technicus Engineering Installatie- en Elektrotechniek, Kevin van der Veer ziet het wel zitten om zijn tanden in deze uitdaging te zetten: “Later wil ik graag een eigen bedrijf in de koeltechniek. Daarin zijn veel mogelijkheden. En ik vind het mooi om op die manier mee te kunnen helpen aan een duurzame toekomst. Ik vind het belangrijk om het klimaat zo neutraal mogelijk te houden.”

  Meer aandacht voor sociale vaardigheden en ICT
  Koeltechniek is nog maar een klein onderdeel van de brede opleiding. “De vier pijlers van de opleiding zijn installatietechniek, elektrotechniek, ICT en 21e-eeuwse vaardigheden”, legt docent Luuk Siemlink uit. “Voorheen waren technische opleidingen heel erg op vakkennis gericht. Maar als je in een bedrijf werkt, is het ook heel belangrijk dat je kritisch kunt denken, sociale vaardigheden hebt, een plan kunt presenteren, vanuit de klant kunt denken. Deze opleiding is er uniek in dat we extra veel aandacht besteden aan dit soort 21e-eeuwse vaardigheden. Ook dat was een vraag vanuit het bedrijfsleven. En dat we meer aandacht besteden aan ICT natuurlijk, want techniek wordt steeds digitaler.”

  ICT is namelijk niet meer weg te denken uit techniek. Je legt allang niet meer alleen gas- en waterleidingen aan of bent alleen maar meterkasten aan het inrichten. De wereld wordt steeds digitaler en daarmee het werk van deze technici ook. “Onze studenten leren daarom ook vaardigheden als programmeren en 3D-ontwerpen”, vertelt Luuk. 

  Deze opleiding is er uniek in dat we extra veel aandacht besteden aan ICT en 21e-eeuwse vaardigheden. Ook dat was een vraag vanuit het bedrijfsleven. Unieke praktijkruimtes
  Bij ENGIE Services is het gebruik van robotarmen al heel normaal. En studenten gaan in hun werk - en daarom ook tijdens hun opleiding - ook relatief nieuwe innovaties tegenkomen als zonnepanelen en warmtepompen. “We willen graag dat ze dit in de praktijk kunnen toepassen. Daarom hebben we zonnepanelen op ons oefendak en hebben we een warmtepompenlokaal, waar studenten kunnen leren deze te installeren en onderhouden”, vertelt Techniekdirecteur Marion Arends. “Zo’n warmtepompen-praktijklokaal is uniek in Nederland. Daarnaast zijn we druk bezig met het inrichten van een BIM-praktijklokaal, waar studenten van verschillende disciplines kunnen leren hoe ze moeten samenwerken in de virtuele maquette dat BIM in feite is.

  Aantal studenten verdubbeld
  Tot nu toe is de nieuwe opleiding Technicus Engineering Installatie- en Elektrotechniek heel gewild. “Vorig jaar hadden we 24 studenten, dit jaar is dat aantal al verdubbeld,” vertelt algemeen directeur van ENGIE Services Freddy de Boer. “Voor een technische opleiding is dat heel bijzonder. Normaal gesproken is er een groot tekort aan technische studenten. Door de opleiding anders in te richten wordt het voor toekomstige vakmensen blijkbaar een stuk aantrekkelijker. Ik denk dan ook dat we een briljantje ontwikkeld hebben samen, dat als voorbeeld kan dienen voor andere opleidingen.”

  Leven lang leren
  Hoe de opleiding er in de toekomst uitziet? “Geen idee”, zegt student Kim. “De ontwikkelingen gaan zo snel, waardoor ik niet precies kan weten hoe mijn opleiding er volgend jaar uitziet. Maar dat vind ik juist wel leuk.” “Zo’n open houding is precies wat heel belangrijk is als tegenwoordige Techniek-student”, sluit Techniekdirecteur Marion Arends af. “We willen niet alleen goede vakmannen en -vrouwen afleveren aan het werkveld, maar dat ze ook geleerd hebben dat hun beroep voortdurend in ontwikkeling is. En dat ze altijd open blijven staan om nieuwe zaken te leren en open staan voor voor nieuwe technieken.” “Een leven lang leren”, glimlacht algemeen directeur van ENGIE Services Freddy de Boer.


 • Dat mag ook in de krant!

  Heb jij ons al in de krant gespot? Deze mooie advertorial verscheen op 19 januari in het Dagblad van het Noorden!

  Engie advertorial 

   

   

   

   

   

 • Bekijk de beelden

  Wil je weten hoe wij samen techniek bewegen in de regio? Bekijk ons filmpje.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed