Alfa-college

Nieuwsbrief Regionaal Co-makership juni 2017

Het programma Regionaal Co-makership brengt een digitale nieuwsbrief uit. Dit is de editie van juni 2017.

 • Blog Gerard Krikken
  Het programma Regionaal Co-makership is een zogenoemde Privaat Publieke Samenwerking (PPS) Een samenwerking tussen bedrijven, instellingen, overheden en onderwijs. Deze samenwerkingsvorm wordt steeds hechter, maar ook de afstemming tussen de PPS-en onderling neemt een grote vlucht. Ik ben inmiddels alweer twee jaren als programmanager Regionaal Co-makership werkzaam. Het lijkt me daarom een mooi moment voor het opmaken van een tussenbalans.

  Leuke baan
  Na de toekenning van de subsidie door het ministerie van OCW, ben ik met een aantal enthousiaste collega’s begonnen aan de inrichting van het programma. Deelprojecten zijn opgestart, stuurgroep en adviesraad zijn ingericht en dat allemaal met en door mensen die de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs een warm hart toedragen. Ik vind het fantastisch om in deze setting te mogen werken. Wat ik ook als zeer waardevol heb ervaren is de uitwisseling van ervaringen op landelijk en regionaal niveau. De samenwerking tussen bedrijven, instellingen en overheden wordt steeds hechter, met als gezamenlijk doel het opleiden van mbo-werknemers van de 21e eeuw.

  Goed op weg
  De looptijd van het programma Regionaal Co-makership is van september 2015 tot september 2019. Dat betekent dat we (bijna) op de helft zijn van de uitvoering van het programma. Aandachtspunten in de afgelopen periode waren het behalen van de mijlpalen na 2 jaar, het (verder) uitbouwen van de deelprojecten, de nulmeting van het onderzoek naar lerende netwerken en realisatie van fase 1 van het kennisdelingsprogramma over Regionaal Co-makership op het niveau van de deelprojectleiders. Al met al mogen we stellen dat we met het programma een duidelijke richting en invulling geven aan de invoering van Regionaal Co-makership binnen onze opleidingen. 

  Bijzonder project van studenten Engineering en Tandartsassistent 
  Er zijn veel voorbeelden te noemen van projecten die in samenwerking met externe partners zijn uitgevoerd, maar de meest bijzondere zijn toch wel die projecten waar meerdere disciplines met elkaar samenwerken. Zoals de tandenborstel met bijtbescherming, een project van studenten Engineering en Tandartsassistent of een project als ‘Domotica in de zorg’, waarin opleidingen Zorg en Elektrotechniek samen optrekken.

  Deelname netwerk Katapult
  Een belangrijke partij die een goede samenwerking tussen diverse PPS-en nastreeft en begeleidt, is Katapult. Katapult is een netwerk van aanjagers uit onderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Het credo van Katapult is: We zijn er voor en door elkaar, samen gaan we sneller. Zo wordt de beweging versneld naar het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk van morgen. Verderop in de nieuwsbrief ga ik nog verder in op een initiatief van Katapult waar ik vanuit het Alfa-college aan deelneem.

  Nieuwe partners
  In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal partners binnen ons samenwerkingsverband. We zijn echter ook blij dat we een aantal nieuwe partners mochten verwelkomen, die samen met ons willen werken aan de versterking van de regionale economie en het opleiden van mbo-werknemers van de 21e eeuw.

  Verbinding met speerpunten Alfa-college
  Bij de keuzes van het Alfa-college voor innovaties en samenwerkingspartners, zoals bij het programma Regionaal Co-makership, zijn de speerpunten Healthy Ageing, Energie & Duurzaamheid en Ondernemerschap leidend. Dat betekent dat u in de nieuwsbrieven over Regionaal Co-makership  artikelen kunt lezen die een verbinding hebben met genoemde speerpunten. Zo treft u in deze nieuwsbrief een item aan over Energie & Duurzaamheid en de toekomst van ‘Groene Waterstof’. Andere artikelen in deze nieuwsbrief belichten thema’s als Hét Duurzame Drenthe Event, een bijeenkomst van Noordelijke PPS-en, hoe studenten met ’t Stadhuys in Coevorden activiteiten voor ouderen organiseren, hoe leren en werken bij onze partner VEPA wordt vormgegeven en  bijeenkomsten met partners van de deelprojecten Hunebedcentrum / Geopark de Hondsrug, Vitaal Doen! en oplaadpunt Het Klooster. Ook nemen we u mee naar de volgende stap in het onderzoek naar lerende netwerken en stellen daarbij de onderzoeksgroep aan u voor.

  Ik wens u veel leesplezier en alvast een goede zomervakantie.
  Gerard Krikken, programmamanager Regionaal Co-makership

   
 • Activiteiten voor ouderen
  Studenten van de opleiding Verzorgende IG, niveau 3 van het Alfa-college, locatie Hardenberg en ontmoetingsplaats ‘t Stadhuys organiseren samen tal van activiteiten voor jong en oud in en rond Coevorden. De focus van het activiteitenaanbod ligt op ouderen, maar jongeren zijn ook van harte welkom. Naast activiteiten is er ook informatie over domotica; technische hulpmiddelen die mensen thuis kunnen gebruiken om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 


  Dyonne: “Als anderen het leuk vinden wat we doen, dan vind ik dat mooi"

  ’t Stadhuys ontmoetingsplek voor jong en oud
  Dyonne Willems en Denise Harms zijn derdejaarsstudenten van de opleiding Verzorgende IG van het Alfa-college in Hardenberg. Zij maken deel uit van een groep studenten van de opleiding Verzorgende IG die wekelijks op vrijdag activiteiten verzorgt voor ouderen in ‘t Stadhuys. ’t Stadhuys is een ontmoetingsplek voor jong en oud gevestigd in het centrum van Coevorden. Men kan er terecht voor een praatje, informatie of meedoen met een activiteit. Marko Slangewal, mede-initiatiefnemer van ’t Stadhuys en Mieke, docent Zorg bij het Alfa-college in Hardenberg, begeleiden de studenten.

  ’t Stadhuys is partner van het project Vitaal Doen!
  ’t Stadhuys is partner van het project Vitaal Doen! Marko Slangewal staat aan het roer van ’t Stadhuys. Het project Vitaal Doen! is één van de acht projecten van het programma Regionaal Co-makership, waar studenten en docenten van het Alfa-college samenwerken aan innovatieve opdrachten van bedrijven en instellingen. 

  Studenten zelfstandig aan het werk
  Studenten van het Alfa-college bedenken zelfstandig activiteiten en leggen hun ideeën voor aan Marko Slangewal, Mieke vertelt hierover: “In een brainstormoverleg met studenten bepalen we met elkaar welke activiteiten aansluiten op de behoefte van de doelgroep. Activiteiten als een high tea en de spelletjesmiddag op locatie in de Sallandflat zijn zeer goed bezocht. Marko sluit daarop aan: “Bewoners kwamen zelfs vragen of de spelletjesmiddag binnenkort weer georganiseerd kan worden.” De studenten vinden de activiteiten leuk en interessant. Dyonne: “Ik vind het contact met ouderen erg leuk. Verder is het extra spannend of evenementen goed lopen, omdat dit ‘echte’ projecten zijn.” Denise steekt ook veel op van de activiteiten: “Hier leer ik bijvoorbeeld hoe ik een draaiboek moet maken voor een evenement.” Naast hun stage en school werken de studenten in de ouderenzorg. Denise: “We zien op ons werk en stage dat sociale contacten voor ouderen steeds belangrijker worden, maar daar is bijna geen tijd voor naast de verzorging die mensen nodig hebben.” Dyonne voegt daaraan toe: “Heel veel ouderen vereenzamen thuis en daar willen we graag wat aan doen. Op deze plek kunnen we ouderen bijvoorbeeld een leuke high tea aanbieden, waar zij een praatje met ons en/of anderen kunnen maken.” Marko: “Ik wil dat iedereen meedoet, jong en oud. Daar zet ik me voor in samen met de studenten. Dyonne en Denise beamen dit: “Marko geeft ons veel vrijheid om zelf met ideeën te komen.”

   
  Mevrouw Blomsma uit Coevorden maakt een mooi bloemstukje. Denise helpt haar. Denise: “Plezier maken met ouderen vind ik mooi.”

  Samenwerken door doen!
  Mieke antwoordt op de vraag wat de kracht is van de samenwerking: “Wij doen! Het gaat niet zo officieel. Als docent heb ik een coachende rol in dit project. Dit betekent dat ik studenten alle vrijheid en ruimte geef om zelfstandig aan de slag te gaan met opdrachten. Ik laat los en zie het wel. Gaat er iets fout dan laat ik dat gebeuren. Achteraf evalueren we met elkaar. We merken dat studenten dit in eerste instantie best spannend vinden. Na verloop van tijd zien we ze opbloeien en meer zelfvertrouwen krijgen.” Student Denise: “Ik vind het handig dat we Marko kunnen appen als we wat nodig hebben of vragen hebben.” Marko: “Ik vind het mooi dat we met elkaar op een laagdrempelige manier samenwerken. We denken vooral in mogelijkheden en kansen.”


  Marko: “Ik vind het vanzelfsprekendheid dat mensen mee blijven doen in de samenleving. Iedereen moet meedoen! In alles wat ik doe, wil ik daaraan bijdragen, dat is mijn missie.” Mieke: “Wij werken samen door te doen!”

  Nieuwe opdrachten
  Mieke is blij met de nieuwe opdrachten die zich aandienen: “Het grote voordeel is dat Marko een heel groot netwerk heeft en wij daar als school ook profijt van hebben. Zo gaan we niveau 2-studenten van de opleiding Dienstverlener samen laten werken met niveau 3-studenten van de opleiding Verzorgende IG, door bijvoorbeeld een kookcursus te organiseren voor mannen. Ook hebben ouderen al kennis kunnen maken met zorgrobot Zora.” 

  Volg de activiteiten van ‘t Stadhuys op Facebook
 • Netwerkbijeenkomst Vitaal Doen!
  Partners als De Stuw, Icare, De Zorgzaak/De Eik, Beter Thuis Wonen, Vitaal Vechtdal, Stichting De Nieuwe Opbouw en Kicun kwamen massaal op de netwerkbijeenkomst van het project Vitaal Doen! af. Ook docenten van het Alfa-college die samenwerken met de partners waren in groten getale aanwezig. De bijeenkomst was in het studentenrestaurant van het Alfa-college in Hardenberg onder leiding van Hilde Rotmensen, projectleider Vitaal Doen! ICT-student Sarah Vogelzang liet de partners kennismaken met zorgrobot Zora. Ter plekke gingen partners en docenten met elkaar in gesprek over samenwerkingen en ideeën voor mooie projecten voor studenten.

  Wat deden we
  Hilde hield een korte presentatie waarin zij terugblikte op succesvolle projecten als het repair café van ’t Stadhuys en ‘Samen online in Hardenberg van De Stuw’, waar studenten van het Alfa-college ouderen helpen met de digitale middelen van deze tijd, bijv. werken met een iPad, waarbij zij één-op-één les krijgen op hun eigen tablet. In Slagharen is men inmiddels begonnen met de iPad-lessen  in het Kronkelhonk, een multifunctioneel dorpshuis in Slagharen. Ook worden daar oudere computers gerepareerd en gratis ter beschikking gesteld aan gezinnen/mensen waar geen geld beschikbaar is voor een computer. Verder komen er thema-avonden, bijvoorbeeld een modeshow voor ouderen. Studenten van de opleiding Verzorgende IG, Dienstverlener niveau 2 en ICT werken met elkaar samen aan deze projecten.

  Wat gaan we doen
  Vitaal Doen! heeft er een nieuwe partner bij: Beter Thuis Wonen. Beter Thuis Wonen organiseert in november het congres ‘Positieve Gezondheid’ met het Alfa-college en Vitaal Vechtdal. Studenten van het projectenbureau DOEN! zullen hierin ook meedoen. Verder is er een mooi initiatief ontstaan om de nationale Ouderendag in Hardenberg op de kaart te zetten op 6 oktober 2017.

  Bent u betrokken bij de regio Vitaal Vechtdal en wilt u partner worden van Vitaal Doen!, neem dan  contact op met projectleider Hilde Rotmensen. E-mail: hd.rotmensen@alfa-college.nl.                                                                  
  Student Sarah Vogelzang laat de partners en docenten kennis maken met zorgrobot Zora

 • Leren en werken bij Vepa
  Entree-studenten (niveau 1) en NT2-studenten (anderstalige jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 30 jaar die geen diploma van het voortgezet onderwijs hebben) leren en werken twee á drie dagen per week bij Vepa. Vepa is een grote kantoor- en projectmeubelfabrikant in Hoogeveen. De Entree-studenten van het Alfa-college hebben een eigen werkplek in de productiehal. Zij leren en werken ‘tussen’ de werknemers van Vepa.

  Vepa is partner van het project Werkplaats Entree

  Vepa is partner van het project Werkplaats Entree. Het project is één van de acht deelprojecten van het programma Regionaal Co-makership, waar studenten en docenten van het Alfa-college samenwerken aan innovatieve opdrachten van bedrijven en instellingen. 

  Nieuwe eigen werk- en leerplek in productiehal
  De Entree-studenten en begeleidend docent Jeanet Hoiting hebben een eigen werkplek, het “Alfa-schooltje”, in de productiehal. Inge Wiekema, werkzaam bij Vepa en stuurgroep lid van het programma Regionaal Co-makership vertelt over de nieuwe werk-leerplek: “We zijn druk bezig met het inrichten van een nieuwe werk-leerplek in onze productiehal. Het wordt een praktijklokaal waar studenten kunnen werken aan onze producten. Dit lokaal is ook geschikt voor het geven van theorielessen. Er komt een heelle grote poster van 9 meter, met daarop de studenten, aan de wand. De nieuwe werkplek is een mooi voorbeeld van leren in de praktijk buiten de school.” Jeanet: “Ik ervaar dat het voor de studenten goed is om binnen een werkomgeving niet alleen aan werknemersvaardigheden, maar ook aan sociale vaardigheden te werken. Het is mooi om te zien hoe zich een groep vormt die kan samenwerken, elkaar kan helpen en uiteraard af en toe ook lol kan maken.” Student Waleed: “Ik vind de afwisseling hier leuk.” Atakiltie: “Ik leer hier op de werkvloer en binnen Het Schooltje, hoe ik mijn werk moet organiseren.”

  Studenten gezien als werknemer
  Studenten worden gezien als werknemer van Vepa. Inge Wiekema legt uit: “Wij geven studenten de kans om bij ons in het bedrijf werknemersvaardigheden te leren, zoals op tijd komen, onder tijdsdruk werken, enzovoort. Zo draaien zij mee op verschillende afdelingen in de productie. Studenten werken aan de montageband aan het monteren van allerlei typen tafels en bureaus. Soms werkt er één student samen met de Vepa-medewerkers en soms de hele groep. We laten aan hen zien wat het eindproduct wordt.” Waleed: “Het werk is niet altijd leuk, maar het is leuk om te zien wat het wordt.” Inge: “We hebben onlangs nog een student uit Syrië vakantiewerk aangeboden, omdat hij zo ontzettend goed is in stofferen. Hij was in Syrië een zeer ervaren kleermaker.” 

   
  Van links naar rechts: Stephan, Micheal, Atakilti, Waleed, Moaaz, Tajiddin, Mohammad, Zernseny, Ahmad en Ahmad. Kevin en Ahmad waren deze dag afwezig en staan dus niet op de foto.

  Begeleiding op de werkvloer

  Deze doelgroep heeft veel aandacht en sturing nodig vanwege complexe problematiek of een taalachterstand. Inge: “Daarom is het zo fijn dat Jeanet de studenten continu begeleidt.” Jeanet vult aan: “Voor sommige studenten is het niet vanzelfsprekend om op tijd te komen vanwege problemen thuis of verschil in de werkcultuur van het land van herkomst. ‘ s Ochtens doe ik vaak een belrondje als iedereen nog niet binnen is.” Voor student Ahmad is op tijd komen geen probleem: “Ik werkte in Syrië ook bij een bedrijf en ik ben gewend om op tijd te beginnen.” Jeanet legt aan het begin van de dag uit welke werkzaamheden gedaan moeten worden en wanneer deze af moeten in overleg met Vepa. Jeanet: “Als er een grote order is of als er iets tussenkomt waardoor de klus iets langer duurt dan de stagedag, of dat er echt even doorgepakt moet worden, wordt er als beloning op vis getrakteerd en dit wordt echt wel gewaardeerd.”

  Toekomstdromen
  Kevin, Waleed, Ahmad, Atakiltie en Stephan willen na het behalen van hun startkwalificatie doorstuderen. Stephan vertelt enthousiast: “Ik ga de opleiding Vverkoopspecialist doen en daarna de opleiding International Business Management.” Waleed en Ahmad: “Wij willen graag herenkapper worden.”  Kevin: “ Ik heb mij aangemeld bij de opleiding Llogistiek en de opleiding Aautotechniek. Ik moet nog kiezen welke het wordt.”
 • Oplaadpunt Het Klooster

  Succesvolle bijeenkomsten Oplaadpunt Het Klooster
  Op dinsdag 24 januari en 18 april 2017 gingen partners (Techniek, Zorg/ Gezondheid, Apotheek, Communicatie en Vrije Tijd) van het project Oplaadpunt Het Klooster en docenten van het Alfa-college met elkaar in gesprek over multidisciplinaire innovatie vraagstukken uit de regio. Projectleider Judith Veldman leidde de bijeenkomsten. 

  Brainstorm samenwerkingen Zorg-studenten met apothekersassistenten
  Partners en docenten brainstormden enthousiast over de samenwerking van bijvoorbeeld Zorg-studenten met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Apothekersassistent die werken aan de regionale vraag “Medicijngebruik & Laaggeletterdheid in de regio”. Hoe kunnen partners, docenten en studenten van dit project dit vraagstuk samen oppakken, zodat patiënten/cliënten/bewoners bijvoorbeeld de bijsluiter van een medicijn beter kunnen lezen? Zo ontstonden er in de brainstorm nog meer mooie ideeën voor combinaties van vrije tijd en gezondheid en zorg en toerisme events in Hoogeveen waar studenten van Zorg, Techniek, Leisure & Hospitality en ICT in projectgroepen samen aan kunnen werken.
   
 • Dag van de Megalithische spelen
  Studenten organiseren ‘Dag van de Megalithische spelen’
  Op 16 mei vond op de locatie van het Alfa-college in Hoogeveen een bijeenkomst plaats met partners van het deelproject Hunebedcentrum / Geopark de Hondsrug. Projectleider Cigdem Zantingh nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen van het deelproject. Marloes Westerveld, Manon Pol en Alex Stevens, studenten van het Alfa-college, gaven een presentatie over de opdracht die zij van het Hunebedcentrum hadden gekregen.  

  Spel voor basisschoolleerlingen
  Marloes, Manon en Alex en hun medestudenten kregen de opdracht om voor basisschoolleerlingen de “Dag van de Megalithische spelen” te organiseren. Studenten ontwikkelden diverse spelvarianten als boogschieten en stenen werpen. Op de dag van de spelen zijn de kinderen op speelse wijze meegenomen in aspecten van de Megalithische cultuur, de cultuur waar het Hunebedcentrum op gebaseerd is. Belangrijke aspecten van ons programma Regionaal Co-makership zijn: “leren van elkaar” en “al doende leren” en weten wat de diverse partners voor elkaar kunnen betekenen. Nieuwe partners schoven aan en ter plekke werden er visitekaartjes en kennis uitgewisseld om te komen tot nieuwe samenwerkingen en opdrachten voor studenten. 

   
  Studenten, Marloes Westerveld, Manon Pol en Alex Stevens geven een presentatie over hun project ‘De dag van de Megalithische spelen’ 
 • Groene waterstofeconomie
  Groene waterstofeconomie
  Bij alle 8 deelprojecten van het programma Regionaal Co-makership zijn de speerpunten van het Alfa-college; - Healthy Ageing, Energie & Duurzaamheid en Ondernemerschap - leidend. M.b.t. het speerpunt Energie & Duurzaamheid richten we ons bijvoorbeeld op; energieneutraal bouwen, zon- en windenergie, aardwarmte, warmtepompen, hybride en elektrische aandrijving van voertuigen. Een nieuwe ontwikkeling op energiegebied is de toepassing van waterstof.

  Groene Waterstof
  Het Noordelijk Innovation Board ziet grote kansen voor Waterstof, meer specifiek “Groene Waterstof”. Noord-Nederland is uniek gepositioneerd om de groene waterstofeconomie tot ontwikkeling te brengen, vanwege de grootschalige groene elektriciteitsproductie via offshore wind, de kennisinfrastructuur, grootschalige chemieclusters, de import van groene elektriciteit en de aanwezige gastransportinfrastructuur, die goedkoop kan worden aangepast voor groene waterstof. 

  Groene Waterstof verbinden met opleidingen Alfa-college
  Binnen het Alfa-college worden de ontwikkelingen rond “Groene Waterstof” nauwlettend gevolgd en waar mogelijk in verbinding gebracht met relevante opleidingen. Waterstof kan toegepast worden als motorbrandstof, maar ook als alternatief voor aardgas in de zogenaamde gebouwde omgeving. Belangrijk voor het Alfa-college is dat we met betrekking tot diverse (technische) opleidingen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Inmiddels zijn contacten gelegd met bedrijven in de regio die zich richten op de ontwikkeling van waterstoftoepassingen.


  Toyota Mirai rijdt op waterstof
 • Hét Duurzaam Drenthe event-Volta 2020
  0p 13 april vond in het provinciehuis in Assen Hét Duurzaam Drenthe Event plaats. Naast een DatePlaza en een aantal workshops, waaronder die van N.I.C.E, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, werd een award uitgereikt aan Green Waste uit Hoogeveen als het meest duurzame Drentse bedrijf 2017. N.I.C.E is ook betrokken bij het project Volta 2020. Volta 2020 is de naam voor het nieuwbouwproject van het Alfa-college in Hoogeveen. Een deel van het gebouw aan de Voltastraat stamt uit de jaren 60 van de vorige eeuw en is nodig aan vervanging toe. 

  Thomas Rau inspiratie voor Volta 2020
  Als keynote speaker was Thomas Rau uitgenodigd. Thomas Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste. Mede geïnspireerd door het verhaal van Thomas Rau is voor het nieuwbouwproject van het Alfa-college in Hoogeveen gekozen voor een aanpak waarin circulaire bouw /economie in meegenomen moet worden. Studenten van de Hanze Hogeschool en het Alfa-college onderzoeken samen de mogelijkheden voor Volta 2020.

   
  Thomas Rau

   
  Genomineerden voor het meest duurzame bedrijf van Drenthe
 • Katapult netwerk
  Het programma Regionaal Co-makership is een vorm van een publiek private samenwerking (PPS). Deze samenwerking komt tot uiting in diverse centra binnen het HBO en MBO. Het katapult netwerk verbindt deze initiatieven met elkaar met als doel ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.Het credo van Katapult is: “We zijn er voor en door elkaar, samen gaan we sneller. Zo wordt de beweging versneld naar het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen.” Als Alfa-college gaan we hier, vanzelfsprekend, in mee. Studenten, docenten en ondernemers worden aan elkaar gekoppeld en leren van en met elkaar

  Gerard Krikken betrokken bij de richtgroep Innovatie & Transitie
  Binnen Katapult wordt kennis gedeeld, van elkaar geleerd en worden nieuwe goede voorbeelden ontwikkeld. Dat wordt gedaan binnen zogenaamde richtgroepen. Programmamanager Gerard Krikken is betrokken bij de richtgroep Innovatie & Transitie, waar het onderwerp Energietransitie hoog op de agenda staat. Energietransitie als onderdeel van de ‘Next Economy’, waar ook techniek (robots, drones en smart technologie) en verduurzaming (circulaire economie en chemie)  onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

  Energietransitie heeft als doel om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. In de ‘overgangsperiode’ wordt het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales, steeds verder verkleind, en wordt er tegelijkertijd aan gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2, elektrisch vervoer en toepassing van waterstof. Het programma Regionaal Co-makership staat, samen met haar partners, voor de uitdaging om het beroepsonderwijs mee te nemen in genoemde ontwikkelingen. 

  Meer informatie
 • Publiekprivaat samenwerken
  Publiekprivaat samenwerken: hoe doe je dat?
  Een netwerk van centra draagt bij aan de transitie van het beroepsonderwijs. Dat doen ze door krachten van bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid te bundelen. Daarin werken ze samen aan onderwijsvernieuwing, innovatieopdrachten en Leven-Lang-Leren programma’s. Het resultaat is een goede aansluiting van studenten, docenten en ondernemers op de arbeidsmarkt. Docenten blijven op de hoogte van ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Studenten krijgen realistische vraagstukken uit de praktijk voorgeschoteld, doen ervaring op en maken kennis met projectmatig werken. Ondernemers denken actief mee met het onderwijs.

  Noordelijke centra
  Zo dragen verschillende centra bij aan het innovatievermogen en de kenniseconomie van Nederland. Het netwerk bestaat uit Centres of expertise (hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap en publiek-private samenwerkingen uit het Regionaal Investeringsfonds (mbo). Op 20 april was er een door Katapult georganiseerde bijeenkomst voor centra in Noord-Nederland. Het doel van de bijeenkomst was informatie te delen over diverse onderwerpen als: Publiekprivaat samenwerken; hoe doe je dat gelijkwaardig, hoe toon je aan dat je je doel hebt behaald, de rol van centra in het kader van VMBO en vakman nieuwe stijl; wat vraagt dat van docent en lerarenopleidingen.

   
  Bijeenkomst Noordelijke Centra in het Provinciehuis in Assen
   
 • Promofilm ICT Academie

  ICT Academie is één van de acht deelprojecten van het programma Regionaal Co-makership. Dit promofilmpje is mede  gemaakt door ICT student Thom Wiersema. Hij laat u in dit filmpje zien hoe hij en zijn medestudenten van de ICT Academie samen met studenten van de opleiding Zorg van het Alfa-college een app ontwikkelen voor een externe opdrachtgever. Ook laat hij zien wat scrummen is.

  Met dank aan studenten Thom Wiersma, Tim de Ridder, Jurgen, Zewar en Zorg studenten,  Jan van Rouwendal, projectleider en docent ICT Academie, Rob Warburg, Scrummaster.

 • Opstart meting 1- onderzoek
  De nulmeting van het onderzoek naar lerende netwerken binnen het programma Regionaal Co-makership is afgerond. Binnenkort presenteert de onderzoeksgroep onder leiding van lector Ineke Delies de resultaten van dit onderzoek. De samenvatting van de resultaten wordt gepubliceerd in een publieksversie. Meting 1 wordt de komende periode opgestart. Net als bij de nulmeting zullen de leden van de onderzoeksgroep starten met het afnemen van digitale vragenlijsten en interviews. 

   
  De onderzoeksgroep, van links naar rechts: Femke Nijland, Erna Dros, Marjolanda Hendriksen, Anna Veeneman en Jan Nap (onderzoeksleider Ineke Delies ontbreekt op de foto).
   
 • Samenwerken met het Alfa-college?
  Samenwerken met het Alfa-college? Neem contact met ons op 

  Uw voordelen 
  - Studenten (uw toekomstige medewerkers!) beschikken over actuele kennis die aansluit op de praktijk;
  - U leidt in samenwerking met docenten van het Alfa-college studenten op;
  - Studenten lossen vragen op waar u zelf niet aan toekomt.
   
  Inhoud programma Regionaal Co-makership
  Het programma Regionaal Co-makership is een unieke vorm van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Aangesloten partners uit het bedrijfsleven, zorginstellingen en lokale & regionale overheden brengen innovatieve vraagstukken in, die door studenten onder leiding van docenten en u worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld studenten Zorg, Techniek en Business maken samen een app of een tandenborstel met beetbescherming, die gemaakt is in opdracht van een instelling voor verstandelijk gehandicapten.
   

  Heeft u interesse om deel te nemen aan het programma Regionaal Co-makership?
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Gerard Krikken, Programmamanager Regionaal Co-makership, e-mail: Alfa-college: g.krikken@alfa-college.nl tel: 088 334 1444. 

 • Vragen of opmerkingen?
  Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief?
  Neem contact op met Marije Hes, m.hes@alfa-college.nl, managementondersteuning & communicatie programma Regionaal Co-makership.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed