Alfa-college

Regionaal co-makership

Regionaal co-makership is een uniek onderwijs- en samenwerkingsmodel tussen onderwijs, bedrijfsleven, provincies en gemeenten. Dit model passen we toe in acht innovatieve projecten op het gebied van healthy ageing, energie en ondernemen, de speerpunten van het Alfa-college. 

Klaar voor de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

Bedrijven, provincies, gemeenten en kennisinstellingen geven zo samen vorm aan inspirerend en excellent beroepsonderwijs en innovatie in het werkveld. Dit biedt studenten een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.