Alfa-college

Speerpunten

Onze speerpunten zijn Healthy Ageing, Energie en Ondernemen. Deze speerpunten vinden wij belangrijk binnen het Alfa-college. Ze geven richting aan kennisdeling en onderwijsinnovatie.
 • Healthy Ageing
  Healthy Ageing is een thema dat verankerd is in onze maatschappij. Gezond leven en werken staat stevig in de belangstelling. Kwaliteit van leven voor diverse doelgroepen, vooral voor ouderen, is een thema waarop veel onderzoek plaatsvindt en waarin prachtige cross-overs tot slimme oplossingen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de zorgrobot.

  Het Alfa-college richt zich binnen het brede gebied van Healthy Ageing in Noord-Nederland op kleinschalige en multidisciplinaire samenwerkingen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. De menselijke maat en het sociale aspect zijn daarbij erg belangrijk.

 • Energie

  Ook voor het speerpunt Energie zijn het kleinschalig karakter en de sociale kant belangrijk. Kleinschalige energie-opwekking en duurzaamheid staan voorop. Het Alfa-college werkt met studenten, docenten en bedrijven aan een breed scala van innovatieprojecten: van Buurtkracht (leveren van zonne-energie voor een buurtgemeenschap) tot het uitvoeren van energiescans bij particulieren, bedrijven en instellingen en het ontwerpen van energieneutrale gebouwen. Natuurlijk werkt Alfa-college zelf ook aan het verkleinen van de ‘voetafdruk’ (pdf):

  Energy Challenges en Energy College

  In het project Energy Challenges maken we leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs bewust van de noodzaak van energiebesparing. Ook binnen de wereld van motorvoertuigentechniek en transport & logistiek besteden we aandacht aan de energietransitie. De overgang van fossiele brandstoffen naar meer duurzame brandstoffen als groen gas, waterstof en elektrische aandrijving krijgen volop aandacht. Het Alfa-college is aangesloten bij Energy College, het samenwerkingsverband van noordelijke mbo-instellingen waar energiebesparing, duurzame opwekking en energietransitie centraal staan.
 • Ondernemen
  Het speerpunt Ondernemen is breed verankerd in ons onderwijs en onze organisatie. Het samenwerken met organisaties en instellingen op verschillende vakgebieden getuigt daarvan. Daarnaast is het Alfa-college een actieve partner in samenwerkingsverbanden waarin het opleiden van jonge mensen centraal staat. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief OTP (Onderwijs Ontmoet Ondernemers) en de Ondernemersacademie.

  Sinds februari 2017 heeft het Alfa-college samen met de Hanzehogeschool een dubbellectoraat: het lectoraat Ondernemen in verandering, van Alexander Grit. Dit lectoraat heeft als doel mechanismen voor succesvol ondernemen en ondernemerschap te ontrafelen en te verweven in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.