Alfa-college

Partnerschap

Samen voor een sterke regio! 

Wij kunnen ons werk beter doen in een sterke regio. Dat geldt ook voor bedrijven, instellingen, overheden en andere onderwijsinstellingen om ons heen. Tegelijkertijd zorgen onze gezamenlijke inspanningen ervoor dat de drie regio’s waarin het Alfa-college actief is, nog sterker worden. Ons uitgangspunt daarbij is dat we met partijen een partnerschap willen aangaan op basis van onze expertise en onze maatschappelijke opdracht: leersituaties creëren waardoor onze studenten blijvend maatschappelijk betekenisvol zijn. 

Samen met overheden, andere kennisinstellingen en bedrijven willen we invulling geven aan maatschappelijke ambities én willen we een bijdrage leveren aan de belangrijke thema’s en de uitdagingen van de regio.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed