Alfa-college

Nieuwsbrief Regionaal Co-makership april 2018

Het programma Regionaal Co-makership brengt een digitale nieuwsbrief uit. Dit is de editie van april 2018.

 • Blog Gerard Krikken

  Het programma Regionaal Co-makership is een zogenoemde publiek-private samenwerking. Een samenwerking tussen bedrijven, instellingen, overheden en onderwijs. De partners van het programma Regionaal Co-makership zien urgentie ontstaan om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan en in de regio te werken aan innovatievragen en krachtig onderwijs. De nieuwe economie vraagt om andere wegen in te slaan en naast ‘traditionele’ vormen van samenwerking, veel meer regionaal in co-creatie te gaan werken aan innovaties. 21st century skills bij werknemers zijn hierbij van essentieel belang. Van de 21e  eeuwse werknemer en ondernemer verwacht men onder andere ‘betrokkenheid’, ‘een ondernemende houding’ en ‘nieuwsgierigheid’. Binnen het programma Regionaal Co-makership werkt het Alfa-college samen met de aangesloten partners aan het versterken van de regionale economie en het opleiden van mbo-werknemers van de 21e eeuw. Deze nieuwsbrief bevat weer mooie voorbeelden van projecten waarin de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven tot stand is gekomen.

  Verduurzaming van het onderwijsconcept Regionaal Co-makership
  Zoals ik in de vorige nieuwsbrief heb aangegeven, bevinden we ons alweer in het derde uitvoeringsjaar van het programma en richt de aandacht zich daarom ook op de verduurzaming van het onderwijsconcept Regionaal Co-makership. Samen met docenten, leidinggevenden, bedrijvenpartners en studenten gaan we de kaders schetsen waarbinnen deze verduurzaming kan plaatsvinden. Volgend schooljaar, het vierde en tevens het laatste jaar waarin met ondersteuning van het regionaal investeringsfonds gewerkt kan worden aan de inbedding van het onderwijsconcept, zullen diverse pilots worden uitgevoerd waarin, met name, de veranderende rol van de docent centraal zal staan. 
  Voor het onderwijs is het werken volgens de principes van Regionaal Co-makership een grote verandering. Van de vertrouwde omgeving van een ‘eigen’ klaslokaal en klassikaal lesgeven, zullen docenten meer als coach gaan optreden binnen multidisciplinaire- en multilevel projectteams. Studenten werken aan realistische opdrachten ingebracht door de aangesloten partners en uitgevoerd in een bedrijfsmatige omgeving. Naast projectmatig werken is daarom ook het directe contact met het bedrijfsleven een aspect waar docenten zich in moeten bekwamen. 

  ICT Academie
  Sinds enkele weken is de Stichting ICT Academie een feit. Eén van de bedrijven die vanaf het begin betrokken is geweest bij de oprichting van de ICT Academie is Nidaros. Gerben Dolsma, directeur van Nidaros, neemt u in een artikel verderop in deze nieuwsbrief mee in de werkwijze van de ICT Academie. De insteek van de ICT Academie is dat studenten, buiten de school, in een goed geoutilleerde ruimte en begeleid door docenten en medewerkers van de aangesloten bedrijven, werken aan opdrachten.  

  Ik wens u veel leesplezier!

  Gerard Krikken, programmamanager Regionaal Co-makership

 • Animatiefilmpje

  Animatiefilmpje over samenwerken in Regionaal Co-makership

  Danique Uil van de opleiding Mediavormgeving niveau 4 en werkzaam bij Bureau Xtern van het Alfa-college in Groningen heeft in opdracht van Marije Hes, managementondersteuner en communicatieprogramma Regionaal Co-makership, een animatiefilmpje gemaakt. In het filmpje zijn de kenmerken van het samenwerken in regionaal co-makership aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld in beeld gebracht. Ook mede dankzij het team van Bureau Xtern, Jesper Uitvlugt, Rowan Zandinga, Elise Smid, Romy Laurens, Ilse Tuit onder leiding van Inge van Apeldoorn is dit filmpje tot stand gekomen.

  Bekijk hier het filmpje.

 • ICT-Academie

  ICT-Academie stoomt ICT-studenten klaar voor de arbeidsmarkt

  Leergierige en enthousiaste ICT-studenten van het Alfa-college werken buiten de school in een heuse Google-achtige omgeving in Hoogeveen met elkaar samen aan opdrachten van meerdere opdrachtgevers in en buiten de regio. Dit doen zij onder professionele begeleiding van ICT-bedrijven die gekoppeld zijn aan de ICT-Academie. Docenten van de opleiding ICT van het Alfa-college vervullen de rol als coach.

  De ICT-Academie is één van de acht deelprojecten van het programma Regionaal Co-makership. Gerben Dolsma, directeur en eigenaar van het innovatieve ICT-bedrijf Nidaros in Hoogeveen is nauw betrokken bij de ICT-Academie samen met Klaas Berends, opleidingsmanager Technische opleidingen van het Alfa-college en projectleider van de ICT-academie. Het uitgangspunt van de ICT-Academie is ‘het gat’ op te vullen tussen onderwijs (docenten, studenten) en arbeidsmarkt.

  ICT-Academie

  Studenten direct inzetbaar voor de arbeidsmarkt
  Gerben vertelt enthousiast: “Samen met andere ICT-bedrijven in Hoogeveen willen we gekwalificeerd personeel binnen boord houden in de regio. Veel studenten die klaar zijn met hun opleiding trekken weg, omdat zij denken dat arbeidskansen in grotere steden groter zijn. Niets is echter minder waar! Wij willen deze talentvolle studenten behouden, omdat er in onze regio veel vraag is naar goed gekwalificeerd personeel. Het doel van de ICT-Academie is om studenten af te leveren die direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dit doen we door ze kennis en vaardigheden uit de praktijk aan te leren die zij direct kunnen toepassen in hun baan. Dit is heel belangrijk. De techniek verandert zo snel. We zien vaak dat onderwijs opleidt voor Y terwijl er X gevraagd wordt. En dat is op zich verklaarbaar: lesprogramma’s moeten geschreven en ontwikkeld worden. Tegen de tijd dat de lesprogramma’s worden aangeboden aan de studenten is de inhoud bij wijze van spreken al weer verouderd. Het grote voordeel van de ICT-Academie is dat we samenwerken met ICT-bedrijven aan opdrachten van klanten binnen en buiten de regio. Studenten maken een product (zoals de ontwikkeling van een applicatie) onder begeleiding van het betrokken ICT-bedrijf voor een klant. Het ICT-bedrijf waarborgt de kwaliteit van het product. Er is dus een resultaatverplichting aan gekoppeld, wat duidelijk anders is dan bij een stage.

  Leren en werken op mbo-plus niveau buiten de school
  Op dit moment werken en leren ongeveer 25 eerste- en tweedejaarsstudenten bij de ICT-Academie. Het aantal studenten zal in de nabije toekomst aanzienlijk worden verhoogd. “We willen ook hbo-studenten van Stenden en NHL betrekken bij de ICT-Academie”, aldus Gerben. De doelstelling is dat iedereen mee moet kunnen doen. Gerben voegt er hierbij wel nadrukkelijk aan toe: “Bij de ICT-Academie werken we op mbo-plus niveau. Studenten moeten serieus en gemotiveerd zijn en de drive hebben om zichzelf te willen ontwikkelen. Zij mogen fouten maken als ze er maar van willen leren. We behandelen de studenten veel meer als ‘werknemer’. Dit betekent dat er een bepaalde selectie plaats vindt. Naast kennis geven we ze dus ook werknemersvaardigheden mee: afspraak is afspraak, op tijd komen, op een juiste manier communiceren etc. De zogenoemde ‘21st century skills’. We stimuleren mbo-studenten na hun opleiding om hun studie te vervolgen naar het hbo om hun arbeidskansen nog meer te vergroten.”

  Dagelijks werken aan praktijkopdrachten volgens de scrummethode
  Gerben vertelt enthousiast over de voordelen van het werken aan projecten volgens de scrummethode: “Vier dagen per week is er een scrummaster op locatie. Hij faciliteert het proces. Onze ambitie is om op termijn zowel hbo-studenten op te leiden als om mbo-studenten te begeleiden. De opdracht wordt als het ware in stukken (sprints) geknipt. Vooraf bespreken studenten met de opdrachtgever wat hij of zij wil. Tussentijds presenteren studenten aan de opdrachtgever wat zij hebben gemaakt. De opdrachtgever geeft feedback en kan bijsturen waar en indien nodig. Naast de techniek leren studenten ook sociale aspecten, zoals het onderhouden van de contacten met opdrachtgevers. Het grote voordeel van scrummen is dat studenten van te voren moeten nadenken wat het eindproduct is. Dankzij de scrummethode hoeven we geen fouten achteraf te herstellen, omdat de opdrachtgever tussentijds ziet hoe het eindproduct (het prototype) eruit komt te zien.”

  ICT-Academie is erkend leerbedrijf
  De ICT-Academie heeft van het SBB de status gekregen van ‘erkend leerbedrijf’. Voor een stichting is dat bijzonder omdat deze erkenning  in principe alleen verleend wordt aan bedrijven. Iets waar Dolsma zeer trots op is: ”Dit geeft aan dat de ICT-Academie zeer serieus wordt genomen.”

  Check de Facebookpagina voor meer foto’s van de ICT Academie Hoogeveen: https://www.facebook.com/ICTAcademieHoogeveen/ 
 • Hoe toegankelijk is de horeca?

  Studenten onderzoeken toegankelijkheid Hoogeveense horeca

  Is er een invalidentoilet? Zijn de deuren breed genoeg voor een rolstoel? Is er een menukaart voor slechtzienden/blinden? Voor mensen met een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij zomaar een openbaar gebouw of horecagelegenheid kunnen betreden zonder ongemakken. Studenten Rosalie Eising, Marloes Schonewille (Verpleegkunde), Margaretha Hellinga, Sharon Bruins (Onderwijsassistent), Nairie Keworkian, Daan Spitse en Jorn Luteijn (manager ondernemer horeca) van het Alfa-college gingen samen op pad in Hoogeveen om aan den lijve te ervaren hoe het is om bijvoorbeeld in een rolstoel te lunchen in een restaurant.

  Horecastudenten

  Met een blindenstok en rolstoel door de school
  Voordat studenten aan de slag gingen met hun project kregen zij een gastles van Ida Vos, voorzitter van Stichting Gehandicaptenplatform Hoogeveen en twee visueel beperkte (blind en slechtziend) vrijwilligers van de stichting. Ida ziet het als haar missie om mensen bewust te maken van het feit dat mensen met een beperking net zo waardevol zijn als iedereen. Zij moeten meedoen in de maatschappij! Vol overgave liet zij de studenten en docent Hanneke de Gorter ervaren hoe het is om met een speciale bril waardoor je niets ziet, met een blindenstok door het schoolgebouw te lopen. Dit was geen gemakkelijke opgave! Rosalie beet het spits af en deed de speciale bril op: “Het is echt heel moeilijk om zonder dat je wat ziet een trap op te lopen met een blindenstok.” Margaretha zat in de rolstoel: “Ik had er nooit over nagedacht dat het heel onhandig is dat de deuren op school niet breed genoeg zijn. Er is niet eens een verhoogd toilet voor mensen in een rolstoel.” Het eten van een gebakje gaat ook heel moeilijk als je bijna niks ziet, aldus Rosalie. Alle studenten en Hanneke kijken terug op een hele leerzame gastles: “We hebben heel veel aan deze gastles gehad. We weten waar we op moeten letten als we de horecagelegenheden gaan testen op toegankelijkheid. Ook hebben we nu zelf heel even ervaren hoe het is om met een beperking te leven en we hebben elkaar als groep goed leren kennen.”

  Tijd voor de test
  Gewapend met een rolstoel, een lijst van criteria in hoeverre een beperking als blindheid/slechtziendheid, doofheid/slechthorendheid en rolstoelafhankelijkheid zouden kunnen belemmeren in het betreden van een horecagelegenheid gingen de studenten (verdeeld in twee groepen) op pad. Zij testten zes horecagelegenheden. Elke student uit de groep moest doen alsof hij of zij een beperking had. De één zat in een rolstoel, de ander had een notenallergie en weer een ander was slechthorend en slechtziend. Marloes vond het moeilijk om in haar rol te blijven. Dat gold ook voor haar medestudenten: “Een serveerster vroeg aan mij waarom ik in de rolstoel zat. Ik had daar geen goed antwoord op, omdat ik daar van te voren niet over na had gedacht. Toen ik naar de wc wilde had ik een probleem, omdat de wc’s boven waren en er geen lift was.” Rosalie vult aan: “Als je niets of slecht ziet is het onmogelijk om iets te bestellen zonder dat je de menukaart kunt lezen.” Ik was slechthorend, maar ik werd vlakbij een geluidsbox gezet terwijl de muziek heel hard stond. Dit was niet fijn.” Dankzij de gastles en hun onderzoek hebben studenten bruikbare tips voor de horecagelegenheden om hun toegankelijkheid te verbeteren.

  Succesvol samenwerken
  Zowel de opdrachtgever Ida Vos als Hanneke de Gorter en de studenten hebben de samenwerking als prettig ervaren tijdens dit project. Voor Ida was het heel fijn dat de opdracht vooraf goed was besproken met begeleidend docent Hanneke, zodat de verwachtingen over en weer duidelijk waren. Ook was er 1 aanspreekpunt vanuit het Alfa-college en 1 aanspreekpunt vanuit de projectgroep. Dit werkte heel goed. Studenten Horeca, Zorg en Welzijn hebben ook veel van elkaar geleerd. Zo attendeerden studenten Rosalie en Marloes hun medestudenten Horeca (Nairie, Daan en Jorn) op dat het belangrijk is dat je de rolstoel altijd op de rem zet.

 • Oud-ICT-student aan de slag bij Nidaros

  Oud-ICT-student Thom Luppes succesvol aan de slag bij Nidaros

  De 21-jarige oud ICT-student Thom Luppes van het Alfa-college heeft het goed voor elkaar. Na zijn afstudeerstage bij Nidaros kon hij direct aan de slag bij het bedrijf. Hij werkt inmiddels alweer twee jaar bij Nidaros waarvan 1 jaar als RPA consultant  Naast zijn werk volgt hij de ICT hbo-opleiding in deeltijd aan de Hogeschool Windesheim. Gerben Dolsma, directeur/eigenaar van Nidaros heeft hem gestimuleerd om door te studeren aan het hbo. Thom vond de overgang van studeren op school naar werken in het bedrijfsleven groot.

  Thom Luppes

  Uit de schoolbanken in het bedrijfsleven
  Thom: “Ineens was ik student af en was ik ‘volwaardig’ werknemer bij Nidaros. Ik vond het een enorme stap. Je voelt de druk om dingen op tijd af te hebben. Tijd is geld. Dat is wel anders dan op school. Ik heb wel een goede basis gehad bij het Alfa-college waar ik mee verder kon in mijn werk. De ICT verandert elke dag dus het ‘echte’ werk leer je in de praktijk. Het gaat in mijn werk niet alleen om de techniek, maar ook om je sociale vaardigheden zoals communiceren met de klant en je collega’s. Ik ben goed begeleid door collega’s en ik krijg alle hulp die ik nodig heb. Dat is erg fijn! De wereld van ICT vind ik ontzettend leuk en ik zie het ook als hobby omdat ik er naast mijn werk ook mee bezig ben. Mijn werk verandert constant en het is nooit saai.”

  Innovatieve app ontwikkeld voor Espria
  Voordat Thom aan de slag ging bij Nidaros heeft hij tijdens zijn afstudeerstage bij Nidaros een app ontwikkeld voor laaggeletterden en/of cliënten met een beperking samen met zijn medestudent Djurn Nelissen voor een grote organisatie Espria. Het doel van de app was dat cliënten snel informatie kunnen vinden in bepaalde situaties zoals afbeeldingen, instructie video’s of geluidsopnames. “Ik vond het heel leuk om voor een ‘echte’ opdrachtgever te werken, want dan zie je waarvoor je het doet.”

  Werken volgens de scrummethode
  Thom vindt dat hij veel heeft geleerd over het werken volgens de scrummethode: “We moesten gesprekken voeren met Espria. Dit deden we volgens de scrummethode. Ik vond scrummen eerst niet zo leuk, omdat ik direct aan de slag wilde met het bouwen van de app. Het grote voordeel van scrummen is dat je weet wat je over twee weken af heb en wat je kunt melden aan de opdrachtgever. Je weet wanneer je vergaderingen hebt en wanneer je feedback krijgt van de opdrachtgever. Dit scheelt veel tijd en fouten achteraf. Tussentijds presenteerden we ons product aan een expertteam van zorgverleners van Espria. Ik vond het wel spannend om te presenteren, omdat ik gewend ben om bezig te zijn met techniek. Nu werd er ook van mij verwacht dat ik presentaties kan geven aan de opdrachtgever. Dit was erg leerzaam! Tijdens mijn stageperiode heb ik gemerkt hoe fijn het is dat je goede begeleiding krijgt. Dit is lang niet bij alle bedrijven zo, maar het ligt ook aan je eigen houding. Toen mij werd gevraagd of ik automatische testscripts wilde gaan maken heb ik gezegd: ja dit gaan we doen, ook al wist ik nog niet hoe. Dit werd door het bedrijf gewaardeerd, omdat ik liet zien dat ik wil aanpakken en wil leren.”

 • William Prinsen: verbinder

  William Prinsen verbindt onderwijs met het bedrijfsleven

  William Prinsen werkt als scrummaster voor de opleiding ICT van het Alfa-college en is veranderkundige. Als veranderkundige coacht hij onder andere docenten van de technische opleidingen bij het Alfa-college in Hoogeveen om hen op een reflecterende manier te laten kijken naar de wijze waarop kennis wordt overgebracht en in hoeverre deze aansluit op de student van vandaag en morgen. Hij laat docenten nadenken over andere onderwijsvormen die beter aansluiten op de dynamische wereld om de onderwijsinstelling heen. Het omgevingsbewust handelen van bedrijven vraagt ook om meer flexibiliteit in ons onderwijs. Een adaptieve onderwijsomgeving sluit daar beter op aan. “Mijn doel is het bedrijfsleven te verbinden met onderwijs en andersom”, aldus William.

  William Prinsen

  Kun je iets vertellen over je rol als scrummaster?
  “Scrummen is een hele goede manier om studenten te leren plannen, in teams te werken en goed voor te bereiden op het werken in het bedrijfsleven. Studenten leren tijdens praktijkopdrachten voor ‘echte’ opdrachtgevers vooraf na te denken over het eindproduct wat zij gaan maken voor de opdrachtgever en hoe de route van vraag naar eindproduct er uit kan zien. Tussentijds krijgen zij feedback op hun product. Dit kort cyclisch werken met tussentijdse feedback geeft alle gelegenheid om tussentijds bij te sturen en voorkomt een hoop fouten achteraf. Zij leren dankzij het scrum framework gestructureerd te werken aan opdrachten, maar leren ook de 21st century skills als communicatieve vaardigheden, samenwerken, probleemoplossend vermogen etc. Ik heb als scrummaster geen verstand van de vaktechnische inhoud, maar ik begeleid onder meer het teamproces, de gesprekken met de opdrachtgever en het leerproces naar het werken in zelflerende teams.” 

  Derdejaars ICT-studenten Tim Dokter en Julian Scholten hebben onder begeleiding van William een website gemaakt voor een dierentolk volgens dit scrum framework. Tim vertelt:” We hebben vooraf nagedacht over het eindproduct en om de drie weken hadden we contact met de opdrachtgever. Dit was heel leerzaam, omdat we direct feedback kregen van de opdrachtgever op wat we hadden gemaakt, zodat we weer verder konden. Dat is het voordeel van scrummen.”

  Inmiddels werken studenten 1,5 dag per week aan real life projecten in de ICT Academie, een kantooromgeving in de regio waar studenten worden begeleid door een ICT docent en een scrummaster en product owner uit het bedrijfsleven.  

  Kun je iets vertellen over je rol als coach voor docenten?
  “De rol van docent zie ik veranderen. Met name in het projectonderwijs zie je dat bedrijven die opdrachten neerleggen bij onze studenten ‘vakexpert’ zijn en docenten het project faciliteren en begeleiden. Daar moeten docenten soms aan wennen. Allerbelangrijkste is dat de docent in zijn rol als coach de student laat verwoorden wat hij wil en wat hij kan. Doceren verschuift naar faciliteren. Dit vraagt een andere manier van werken en bovenal andere vaardigheden zoals coachingsvaardigheden.
  Ik ben destijds bij het team ICT begonnen met een kort cyclisch ontwikkeltraject ‘De innovatiecyclus’, waarbij aan de hand van mijn werkmethode het team ICT zijn opleiding heeft omgevormd van een jaarklassenmodel naar een leerlijnenmodel.  Studenten kunnen onderwerpen en studietempo individueel bepalen en samen met hun studiecoach plannen. Studenten bepalen nu hun eigen leerroute, hebben geen lesrooster meer en kunnen niet meer blijven zitten. Ze kunnen vertragen en versnellen maar worden niet volledig losgelaten. De studiecoach houdt de student nauwlettend in de gaten en stuurt bij indien nodig. 

  De onderwerpen die in de leerlijnen zijn opgenomen kunnen eenvoudig worden aangepast aan de wens vanuit de sector. Hiermee maak je je onderwijs meer omgevingsbewust en levert het onderwijs studenten af die voor wat betreft hun kennisniveau beter aansluiten op de vraag. Bovendien maak je het onderwijs ‘Agile’ waardoor het dynamiekverschil tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt verkleind.” 

 • Start hbo-opleiding Verpleegkunde

  Alfa-college Hardenberg viert start hbo-opleiding Verpleegkunde

  Misschien heeft u het wel gehoord? Er is in Hardenberg voor het eerst een hbo-opleiding gestart! Namelijk de verkorte opleiding tot hbo-verpleegkunde. Dit traject is voor reeds gediplomeerde mbo-verpleegkundigen die in 2,5 jaar tot hbo-verpleegkundige worden opgeleid. Op 15 januari is de officiële aftrap voor dit unieke opleidingstraject geweest door het aansnijden van de ‘verbindingstaart’ door wethouder Jansen van de gemeente Hardenberg. 

  Bekijk de start van de opleiding hier.

  Het starten van de opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende zorginstellingen, Alfa-college Hardenberg en Hogeschool LOI waarvan de logo’s op de verbindingstaart staan. Deze samenwerking is tot stand gekomen geïnspireerd op de uitgangspunten van het lectoraat.

  “Als kenniskringlid ben ik (Diana van Heusden) hierbij betrokken vanuit het RIF-project Vitaal DOEN! Samen met projectleider Hilde Rotmensen hebben we diverse gesprekken gevoerd met zorginstellingen toen duidelijk werd dat er een gezamenlijke vraag/behoefte is naar hbo-verpleegkundige in de regio. Deze verpleegkundigen krijgen een belangrijke rol in de regie rondom de ouder wordende mens. Na een aantal energieke bijeenkomsten, is gekozen voor Hogeschool LOI omdat daar ruimte was voor regionale wensen van de zorginstellingen. Ik ben naast kenniskringlid van het lectoraat en docent Verpleegkunde op het Alfa-college, tevens docent Verpleegkunde geworden bij de LOI voor dit opleidingstraject omdat ik de regio en de studenten ken.” 

  Bron: Nieuwsbrief Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
 • De Westerkim en Volta2020

  Een wel heel bijzondere vorm van Regionaal Co-makership is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven binnen twee projecten: Verzorgingshuis “De Westerkim” in Hoogeveen en het Alfa-college “Volta 2020” gaan nagenoeg gelijktijdig verbouwen / nieuwbouw plegen. Beide projecten worden begeleid door adviseurs van ICS uit Zwolle.

  Studententeams wordt bijvoorbeeld gevraagd mee te denken over de inrichting van de woonunits in de Westerkim. In een praktijklokaal in de A-vleugel van ons gebouw aan de Voltastraat is een unit op ware grootte nagebouwd waarin studenten kunnen experimenteren met bijvoorbeeld domotica, verlichting en zorgtoepassingen. Maar ook wordt studenten gevraagd mee te denken over hergebruik van materialen binnen ons gebouw aan de Voltastraat. zodat de nieuwbouw volgens de principes van circulair bouwen  kan plaatsvinden. Ook De Westerkim steekt in op duurzaamheid en circulair bouwen en met de adviseurs van ICS als ’tussenpersonen’ kunnen de twee projecten in gezamenlijkheid optrekken.

 • Werkplaats Entree Hardenberg

  Project Werkplaats Entree Hardenberg maakt vliegende start

  Hilde Rotmensen, projectleider van Werkplaats Entree en opleidingsmanager van het Alfa-college Hardenberg werkt samen met praktijkscholen Pro Hardenberg en De maat Ommen, VSO de Boslust Ommen, Werkplaats Larcom, Dienstenbedrijf gemeente Ommen-Hardenberg en S-BB. Gezamenlijk zetten zij zich in voor kwetsbare jongeren in de regio Ommen-Hardenberg.

   Hilde Rotmensen

  Alle partijen zien het in de regio Hardenberg en Ommen e.o. als een gezamenlijke opdracht om alle jongeren en (jong) volwassenen van 16 tot 23 jaar (Entree en Entree NT2 studenten) die niet of moeizaam in staat zijn een startkwalificatie te behalen, te begeleiden naar doorstroom niveau 2, arbeid of dagbesteding. Werkplaats Entree Hardenberg is één van de projecten van het programma Regionaal Co-makership. Hilde vertelt enthousiast over het project dat gestart is: “We zijn ervan overtuigd dat we samen meer kunnen betekenen voor deze jongeren dan ieder voor zich.”

  Hilde vervolgt: “Jongeren staan bij ons dus centraal. Ons doel is om ervoor te zorgen dat hij of zij op de juiste plek terecht komt waar hij of zij zich veilig voelt. Dit kan een scholingsplek, arbeidsplek of stageplek zijn. Wij willen graag in gezamenlijkheid bijvoorbeeld een module werknemersvaardigheden aanbieden in plaats van dat we dit allemaal apart van elkaar doen. Ook bedrijven zijn betrokken. Zij geven aan dat zij behoefte hebben aan mensen die assisterende beroepen kunnen uitvoeren bijvoorbeeld in de logistiek, zorg, welzijn, groen of bouwsector.”

  Hilde is zeer te spreken over de samenwerking: “We kennen elkaar uit verschillende netwerken en hebben al meerdere inspirerende bijeenkomsten gehad. We zijn samen nauw betrokken bij de doelgroep en denken met elkaar mee. We denken in kansen voor jongeren, niet in beperkingen. Onze werkwijze is: wat kan een student en wat kunnen we samen voor hem of haar betekenen?  In de komende maanden gaan we verkennen hoe we de samenwerking kunnen voortzetten."

 • Energie en Duurzaamheid

  Energie en Duurzaamheid

  Eén van de speerpunten van het Alfa-college is Energie & Duurzaamheid. Een thema wat ook veelvuldig terugkomt in allerlei projecten binnen het programma Regionaal Co-makership. Als Alfa-college nemen we onze verantwoordelijkheid om de generaties na ons, niet op te zadelen met problemen ten gevolge van het verbruik van fossiele brandstoffen. Onderwijs en bedrijfsvoering zullen samen optrekken in activiteiten met als doel de CO2 uitstoot te verminderen.

  Naast activiteiten binnen onze eigen instelling nemen we als Alfa-college deel aan allerlei activiteiten op het gebied van energie & duurzaamheid, lokaal, regionaal en landelijk. Zo zijn we actief betrokken bij een nieuwe aanvraag in het kader van het Regionaal Investeringsfonds, met als titel GAS 2.0. Dit om als onderwijs een antwoord te hebben op de gevolgen van de energietransitie. We maken deel uit van Energy College en willen  via het CE netwerk Noord-Nederland, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden op het gebied van de circulaire economie. Mooie voorbeelden van Regionaal Co-makership. Wilt u meer weten over Gas 2.0 en duurzaamheidsprojecten van Alfa-college? In de 6e editie van het magazine Koers leest u er meer over. Maar niet alleen Energie & Duurzaamheid als speerpunt wordt zichtbaar binnen het programma Regionaal Co-makership, ook de andere speerpunten Healthy Ageing en Ondernemerschap komen volop in beeld bij allerlei projecten. 

 • Samenwerken met het Alfa-college?

  Neem contact met ons op

  Uw voordelen 
  - Studenten (uw toekomstige medewerkers!) beschikken over actuele kennis die aansluit op de praktijk;
  - U leidt in samenwerking met docenten van het Alfa-college studenten op
  - Studenten lossen vragen op waar u zelf niet aan toe komt.
   
  Inhoud programma Regionaal Co-makership
  Het programma Regionaal Co-makership is een unieke vorm van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Aangesloten partners uit het bedrijfsleven, zorginstellingen en lokale & regionale overheden brengen innovatieve vraagstukken in, die door studenten onder leiding van docenten en u worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld studenten Zorg, Techniek en Business maken samen een app of een tandenborstel met beetbescherming, die gemaakt is in opdracht van een instelling voor verstandelijk gehandicapten.
   
  Heeft u interesse om deel te nemen aan het programma Regionaal Co-makership?
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Gerard Krikken, Programmamanager Regionaal Co-makership, e-mail: Alfa-college: g.krikken@alfa-college.nl of bel 088 334 1444.
 • Vragen of opmerkingen
  Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem contact op met Marije Hes, m.hes@alfa-college.nl, managementondersteuning & communicatie Programma Regionaal Co-makership.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed