Alfa-college

Directie

Onderwijs in regio’s

Het Alfa-college heeft zijn onderwijsactiviteiten ondergebracht in drie regio’s. De drie regio’s zijn Hoogeveen, Groningen (inclusief Assen en Leek) en Hardenberg. Op onze scholen in deze regio’s zijn opleidingen en cursussen te volgen op het gebied van Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen, Economie, Dienstverlening en Techniek en ICT.

Daarnaast zijn er activiteiten in het kader van een ‘Leven Lang Leren’, gericht op cursussen, mbo-certificaten en trajecten voor volwassenen. Per regio zijn er een of meer regiodirecteuren, afhankelijk van het aantal studenten en medewerkers. Voor Groningen zijn dit: Marion Arends, Jurgen Grobbée, Jaco van Gent en Karin Kienhuis. In Hoogeveen is Jan Berend van der Wijk regiodirecteur en voor Hardenberg is de regiodirecteur Annemieke Smit.

Ondersteuning 
Ondersteuning van de regio’s van het Alfa-college op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, huisvesting, kwaliteitszorg, externe contacten en personeelszaken vindt plaats door de service-unit Bedrijfsvoering. De directeur van deze unit is Ineke Yska.