Alfa-college

Directie

Onderwijs in regio’s

Het Alfa-college heeft zijn onderwijsactiviteiten ondergebracht in drie regio’s. De drie regio’s zijn Hoogeveen, Groningen (inclusief Assen) en Hardenberg. Op onze scholen in deze regio’s zijn opleidingen en cursussen te volgen op het gebied van Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen, Economie, Dienstverlening en Techniek en ICT.

Daarnaast zijn er activiteiten in het kader van een ‘Leven Lang Leren’, gericht op cursussen, mbo-certificaten en trajecten voor volwassenen. Per regio zijn er een of meer regiodirecteuren, afhankelijk van het aantal studenten en medewerkers. Voor Groningen zijn dit: Sander Kalsbeek, Jurgen Grobbée, Jaco van Gent en Karin Kienhuis. In Hoogeveen is Carlijn Molewater de la Rive Box regiodirecteur en voor Hardenberg is de regiodirecteur Annemieke Smit.

Ondersteuning 
Ondersteuning van de regio’s van het Alfa-college op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, huisvesting, kwaliteitszorg, externe contacten en personeelszaken vindt plaats door de service-unit Bedrijfsvoering. De directeuren voor deze unit zijn Ineke Yska en Marga Hids.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed