Alfa-college

Directie

Onderwijs in regio’s

Het Alfa-college heeft zijn onderwijsactiviteiten ondergebracht in drie regio’s. De drie regio’s zijn Hoogeveen, Groningen (inclusief Assen en Leek) en Hardenberg. In deze regio’s zijn opleidingen te volgen op het gebied van Zorg en welzijn, Sport en bewegen, Economie, Dienstverlening, Techniek en ICT.

Daarnaast zijn er activiteiten in het kader van een ‘Leven Lang Leren’, gericht op cursussen en trajecten voor volwassenen. Per regio zijn er een of meer regiodirecteuren, afhankelijk van het aantal studenten en medewerkers in de regio. Voor Groningen zijn er vier regiodirecteuren: Marion Arends, Sabine Houwen, Jaco van Gent (m.i.v. 1-4) en Karin Kienhuis. In Hoogeveen is Jan Berend van der Wijk regiodirecteur en in Hardenberg is Jurgen Grobbée regiodirecteur.

Ondersteuning 
Ondersteuning van de regio’s van het Alfa-college op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, huisvesting, kwaliteitszorg, externe contacten en personeelszaken vindt plaats door de service-unit Bedrijfsvoering. De directeur van deze unit is Ineke Yska.