Alfa-college
Hoogeveen

Studenten werken mee aan Vriendschappelijk Huisbezoek bij Jannes van der Sleedenhuis NNCZ

Studenten Alfa-college op bezoek bij ouderen

Derdejaarsstudenten van de opleidingen Verzorgende-IG en Verpleegkundige van het Alfa-college Hoogeveen hebben een bezoek gebracht aan vestigingen van de NNCZ, het Jannes van der Sleedenhuis De Vecht en Eisenhowerstraat. Zij gingen in gesprek met een aantal bewoners van deze woonzorgcentra. Het initiatief kwam van Humanitas. Onder de noemer 'Vriendschappelijk Huisbezoek' koppelt Humanitas vrijwilligers aan ouderen die aan huis gebonden zijn en graag eens hun gedachten, ervaringen en verhalen met iemand willen delen.

Project Vriendschappelijk huisbezoek

Jolande Leurink is als coördinator Vrijwilligers van het Jannes van der Sleedenhuis locatie Eisenhowerstraat nauw betrokken geweest bij het project: “Het was zowel voor onze bewoners als voor de studenten een erg geslaagde ochtend. De gesprekken gingen over het leven van de cliënt. Over familie, hobby’s van vroeger en nu, waar ze gewoond hebben en over belangrijke momenten in het leven. De studenten vonden het fijn dat de ouderen ook in hén geïnteresseerd waren. Ze vroegen hen bijvoorbeeld hoe het tegenwoordig op school is en wat de studenten in hun vrije tijd doen.” Ook Alice Meijer, coördinator Vrijwilligers, De Vecht is enthousiast: “Er was zelfs een onverwachte ontmoeting tussen een bewoner en een student die ooit samen aan het project Levensboek hebben gewerkt. Het gesprek kwam daardoor heel gemakkelijk tot stand.”

Openheid

Opvallend was ook de openheid tussen de gesprekspartners. Carolien Lucas, Praktijkinstructeur VZ/VP van de school voor middelbaar beroepsonderwijs:

Ondanks dat de studenten en de ouderen elkaar niet kenden werd er al snel op een hele prettige manier gesproken over vrolijke, maar ook verdrietige onderwerpen. De gesprekken duurden een uur, in één situatie was die tijd te kort. Het is fijn dat we als Alfa-college mee kunnen werken aan het Vriendschappelijk Huisbezoek. Voor onze studenten was het een bijzonder leerzame ervaring.
Bert Anthonisse, coördinator Humanitas Ouderenwerk Zuid – Drenthe heeft de contacten gelegd tussen de studenten en NNCZ. Hij is tevreden over deze eerste samenwerking voor Vriendschappelijk Huisbezoek: “Het is fijn dat een aantal ouderen weer nieuwe contacten heeft gemaakt. Het is eigenlijk zo eenvoudig, een gezellig praatje bij een kopje koffie, samen boodschappen doen of een wandeling maken. Ouderen voelen steeds meer eenzaam. Hiermee halen we ze uit hun isolement. Ik hoop dat we met deze samenwerking ook de bekendheid voor Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas kunnen vergroten, zodat meer vrijwilligers zich hierbij aansluiten. ”

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed