Alfa-college

Website Duurzame innovatie regionale kenniseconomie

Het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ van Alfa-college en Stenden Hogeschool heeft sinds kort een eigen website. Op de nieuwe website is naast de informatie die je op de websites van beide scholen kunt vinden, ook aandacht voor nieuwe projecten.
Hoe kunnen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen zorgen voor duurzame vernieuwingen op het gebied van gezondheid, wonen en toerisme in de regio? Daar doet het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ onderzoek naar. 
Hieruit vloeien tientallen projecten voort, die het delen meer dan waard zijn. Deze ‘verhalen over verbindingen’ staan centraal op de nieuwe site. Vaak zijn het praktijkverhalen, over de impact die het lectoraat op de maatschappij heeft. Maar er is ook aandacht voor onderzoek en onderwijs, de twee andere pijlers onder het lectoraat. 
 
Bekijk de nieuwe site op www.regionalekenniseconomie.nl.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed