Alfa-college
Groningen | Hoogeveen | Hardenberg | Assen

Inburgeraars geven Alfa-college een dikke 8

Klanttevredenheidsonderzoek Blik op Werk: Inburgering Alfa-college scoort boven landelijk gemiddelde

Inburgeraars van het Alfa-college waarderen hun inburgeringstraject met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Stichting Blik op Werk, een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Volgens de onderzoekers scoort Alfa-college met dit tevredenheidscijfer boven het regionaal en landelijk gemiddelde.

Blik op Werk-keurmerk

Het klanttevredenheidsonderzoek van Blik op Werk, is onderdeel van de certificering van het Blik op Werk-keurmerk. Een audit volgend op dit klanttevredenheidsonderzoek leverde Alfa-college de verlenging van het Blik op Werk Keurmerk op. Een school met het Blik op Werk Keurmerk biedt goede kwaliteit, maakt duidelijke afspraken en  de cursisten zijn tevreden. Met dit keurmerk weet men dat een taalcursus of inburgeringscursus van goede kwaliteit is.

Rudi Knol, Opleidingsmanager Educatie, Inburgering en Entree NT2 Alfa-college:

 Met de verlenging van het keurmerk kunnen we onze grote groep statushouders en inburgeraars in al onze regio's kwalitatieve trajecten bieden, gericht op alfabetisering, inburgering, staatsexamen en gecombineerde trajecten met mbo, zoals Entree NT2 en een voorbereidend jaar richting hbo/wo. Cursisten zijn met een 8,1 zeer tevreden over ons en onze aanpak van specifieke maatwerk- en combinatietrajecten gelden als landelijk voorbeeldmodel. Iets waar we ontzettend trots op zijn. 

 

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn 60 inburgeraars van het Alfa-college benaderd. Daarop kwam een respons van meer dan 50 procent. Zij beantwoordden vragen over de kwaliteit van de cursussen en begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan vragen over docenten en lesmateriaal. De gemiddelde landelijke score is een 7,7, de norm voor het keurmerk een 6,5. 


Inburgeren op Alfa-college

Alfa-college biedt uiteenlopende inburgeringstrajecten in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Nieuwkomers kiezen voor een traject van alfabetisering en inburgering, alleen inburgering, staatsexamen of een combinatie van inburgering en mbo, een zogenaamde Entree NT2-opleiding. Alfa-college is goedgekeurd door Blik op Werk en daarmee erkend door DUO. Het slagingspercentage over 2016 was gemiddeld 82,3%. Er startten op het Alfa-college afgelopen jaar meer dan 600 inburgeringstrajecten.

Inburgeren doen we samen

Alfa-college, gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en het Noorderpoort zetten zich samen met werkgevers en andere stakeholders in de regio in voor betere inburgering. De partijen tekenden onlangs het convenant Inburgeren doen we samen. Ook in dit bredere verband is het goede rapportcijfer dat inburgeraars Alfa-college geven een fijne opsteker.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed