Alfa-college
Hoogeveen

Studenten steken handen uit mouwen in Bosnië

Studenten en docenten zijn klaar voor vertrek naar Bosnië

Zo’n 20 studenten van de welzijns- en techniekopleidingen van het Alfa-college in Hoogeveen stappen met een aantal docenten op 6 mei in het vliegtuig of gaan per bus naar Tuzla, Bosnië. Zij gaan er samen met de stichting Out of Area een school voor speciaal onderwijs en het daarbij behorende schoolplein en de tuin opknappen. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de jongeren.

Het is voor de achtste keer dat Hoogeveense studenten naar Bosnië vertrekken. Kyra Barelds is één van hen en vertelt: Ik heb er veel zin in, maar vind het ook best spannend. Hoe zal het daar zijn? We hebben er naar lang naar uitgekeken, maar nu kunnen we echt aan de slag. We gaan de school opknappen, maar we organiseren ook bijvoorbeeld een spelmiddag voor de kinderen. Ik hoop echt dat door onze hulp het schoolleven van de kinderen hierdoor verbetert!

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens hun verblijf in Bosnië maken de studenten kennis met andere woon-, werk- en leeromstandigheden. Ook ervaren ze cultuurverschillen tussen de mensen en jongeren in een voormalig oorlogsgebied en henzelf. Margot Nederveen is als docent nauw betrokken bij deze reis, ze gaat zelf ook mee: "Het is echt een win-winsituatie. De organisatie Out of Area zet zich al 15 jaar in voor mensen in gebieden waar dat hard nodig is. Studenten helpen bij het opknappen van scholen, kinderdagverblijven, jeugdhonken, ziekenhuizen en instellingen en bieden allerlei activiteiten aan. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis helpt de stichting de mensen in deze gebieden weer een stuk vooruit. Onze studenten ervaren deze week als heel waardevol voor hun persoonlijke ontwikkeling."

Dit jaar gaan voor het eerst ook studenten mee van uit de techniekopleidingen. Met name voor de vele (technische) klussen is dat een welkome aanvulling. Voor de renovatie van de school en de speeltuin is door de derdejaars studenten Engineering al zoveel mogelijk op school voorbereid en klaargemaakt. Delen voor een nieuwe wipwap zijn bijvoorbeeld al klaar en worden per bus vervoerd door docent Dana Streutker en twee studenten.

Financiën en sponsoracties

De reis- en verblijfkosten bedragen ongeveer 500 euro per persoon. De studenten staan zelf borg voor dit bedrag. De kosten die gemaakt worden voor de materialen, de speeltoestellen en het vervoer hiervan naar Tuzla moeten gedekt worden via allerlei acties.
Zo heeft Yannick Kollen zo’n 130 vogelhuisjes gemaakt en daarmee meer dan 1300 euro ingebracht. Ook zijn er studenten die hebben deelgenomen aan de Strong Viking Run in Nijmegen en een Trekkerslep en zich hiervoor lieten sponsoren. Verder zijn er gastlessen gegeven op basisschool Juliana van Stolberg in Hoogeveen, waarna de school de actie als Goed Doel gaat ondersteunen.

Out of Area

Tijdens twee informatiemiddagen over de reis zijn studenten en hun ouders uitgebreid geïnformeerd door William Bos, projectleider en Anée Cossé, directeur van Out of Area. Als dank voor de inzet en als blijk van waardering heeft de stichting het Alfa-college eind vorig jaar het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer uitgereikt.

Facebook

Tijdens het verblijf in Tuzla gaan de studenten vloggen en bloggen over hun belevenissen. Deze zijn te zien op de facebookpagina www.facebook.com/Alfa4Bosnie2017/

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed