Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Kevin Dijkema is docent van het jaar

Kevin Dijkema is met zijn 24 jaar een jonge docent Engels bij de ICT-opleidingen in Groningen. Hij is tot winnaar uitgeroepen in de verkiezing Docent van het Jaar van het Alfa-college. Studenten en medewerkers hadden Kevin genomineerd vanwege zijn nieuwe vormen van lesgeven, zoals het toepassen van virtual reality. Kevin kent het mbo goed; hij begon als mbo-student Onderwijsassistent, nu geeft hij les als docent Engels. “Veel taaldocenten zijn onbekend met het mbo en weten niet hoe leuk het is om les te geven in het mbo.” 

Het Alfa-college houdt jaarlijks een interne verkiezing waarbij studenten en medewerkers worden opgeroepen om hun favoriete docenten te nomineren. Vervolgens is er gestemd op de top 5 genomineerden. In één week tijd zijn meer dan 1.000 stemmen uitgebracht en is Kevin Dijkema met 307 stemmen tot winnaar verkozen. Behalve de eer ontvangt Kevin binnenkort van het College van Bestuur een voucher van 500 euro om te besteden aan onderwijsontwikkeling. Bovendien wordt hij aangemeld voor de landelijke verkiezing Leraar van het Jaar.

Virtueel 

Veel studenten vinden Kevin enthousiast en vernieuwend in het les geven. Kevin denkt graag buiten de kaders van het klaslokaal. “Het is veel interessanter om onderwijs vorm te geven in de wereld om ons heen. Leren wordt veel leuker als het plaatsvindt bij de organisaties en bedrijven waar onze studenten later aan het werk gaan. Zo sluiten de lessen goed aan op het beroepenveld en wordt voor de studenten veel duidelijker waar ze het allemaal voor doen.” 
Kevin is heel enthousiast over alle mogelijkheden die nieuwe technologieën kunnen meebrengen voor het onderwijs. Hij experimenteert daar graag mee. “Ontwikkelingen als virtual reality (VR) en augmented reality staan nog in de kinderschoenen en worden nog maar mondjesmaat toegepast binnen het onderwijs. Toch is het belangrijk dat het onderwijs hier aandacht aan besteedt en met de tijd meegaat. Op YouTube staan duizenden VR-filmpjes op allerlei vakgebieden. Het kan zoveel toevoegen aan een les. Zo haal ik het buitenland in de klas met Virtual Reality. Studenten lopen virtueel door Londen en beschrijven bijvoorbeeld in het Engels wat ze zien en waar ze naar toe gaan. Natuurlijk ga ik ook graag met studenten naar het buitenland op excursie, maar dat is kostbaar en tijdrovend. Dan is een VR-bril een mooi alternatief.”

Mobieltjes

Studenten mogen bij Kevin in de klas hun mobieltjes bij de hand houden. “Studenten willen altijd ‘connected’ zijn. Dan moet je hun mobieltje niet afnemen maar er als docent juist slim gebruik van maken.  Mijn studenten volgen de digitale presentaties op hun eigen device, via Nearpod. Zo houd ik ze letterlijk bij de les.” 
Kevin houdt zijn ideeën niet voor zichzelf, maar deelt ze in het onderwijsteam. Hij verdiept zich in nieuwe manieren van werken en geeft hierover presentaties in het team. Zijn collega’s zijn erg enthousiast over zijn presentaties.
 

Mbo is leuk

Kevin is sinds 2015 werkzaam in het onderwijs. Hij is begonnen als Leraar in Opleiding en is in 2016 aangesteld als docent Engels bij de ICT-opleidingen van Alfa-college in Groningen. Hij heeft de lerarenopleiding Engels gevolgd en heeft bewust gekozen voor het mbo. Kevin: “Veel van mijn studiegenoten hebben gekozen voor een baan in het voortgezet onderwijs. Ik denk dat het niet altijd bekend is hoe leuk de mbo-sector is voor een taaldocent. Ook de docenten aan de lerarenopleiding hebben vaak een achtergrond in het voortgezet onderwijs en kennen het mbo niet goed. Ik ken het mbo goed omdat ik eerst de mbo-opleiding Onderwijsassistent heb gevolgd bij het Alfa-college. Zo ken ik de sector én de doelgroep dus goed. Ik heb echt een prachtbaan!”

 

Kevin Dijkema staand 640

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed