Alfa-college
Groningen

Alfa-college krijgt subsidie voor Fieldlab Practice

Samen met regionale partners werken aan een toekomstbestendig Groningen

Het Alfa-college heeft van onderwijsminister Jet Bussemaker een subsidie van bijna 2 miljoen euro toegekend gekregen uit het Regionaal Investeringsfonds voor het praktijkinnovatiecentrum Fieldlab Practice. Samen met regionale partners wordt binnen een publiek-private samenwerking de komende jaren 6 miljoen euro besteed aan het vergroten van kennis en vaardigheden van studenten, docenten en medewerkers in de techniek over toekomstbestendig bouwen in Groningen. In de provincie worden woningen en gebouwen niet alleen aardbevingsbestendig maar ook levensloopbestendig en energieneutraal gemaakt. Bekijk

hier het filmpje.

Kansen
De regio Groningen heeft een grote opgave om woningen en gebouwen te herstellen, versterken en waar nodig nieuw te bouwen. Dit als gevolg van de aardbevingen en bodemdaling die is veroorzaakt door de gaswinning. Daarnaast heeft de provincie Groningen de ambitie om de regio energieneutraal te maken in verband met de klimaatafspraken. De vergrijzing in de regio vraagt om woningen waar ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. 

Het onlangs opgerichte praktijkinnovatiecentrum Fieldlab Practice combineert deze drievoudige opgave: het aardbevingsbestendig, levensloopbestendig en energieneutraal maken van gebouwen en woningen. Groningen zet zich met deze unieke combinatie op de kaart. De samenwerkingspartners in Fieldlab Practice investeren in de kennis en vaardigheden van techniekstudenten en personeel. De circa 30 partners bestaan uit kennisinstituten en onderwijsinstellingen, technisch bedrijfsleven, overheden en woningbouwverenigingen.


Veel werk

Marion Arends, regiodirecteur Groningen van het Alfa-college, is blij met de subsidietoekenning aan het innovatiecentrum Fieldlab Practice: “Dit centrum is zo belangrijk voor de regio Groningen. Het  Alfa-college staat voor een goede aansluiting met de arbeidsmarkt. Met het investeringsbedrag kunnen we beter aansluiten bij de groeiende behoefte aan technisch personeel met up-to-date kennis en kunde. We gaan zo’n 1700 mbo-studenten, 80 docenten en 1200 medewerkers uit de bouw- en installatiebranche scholen in de meest innovatieve technieken en vaardigheden. Samen met onze regionale partners maken wij onze provincie mooier en leefbaarder.”

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed