Alfa-college
Groningen | Assen

Eerste Taalhuis Tynaarlo geopend

Op 1 juni is het eerste taalhuis in Tynaarlo officieel geopend in de bibliotheek van Zuidlaren. Dankzij de vele vrijwilligers, Biblionet Drenthe, Stichting Lezen & Schrijven, Trias Welzijn, gemeente Tynaarlo en het Alfa-college is er in Zuidlaren is er nu een plek waar mensen hulp kunnen krijgen bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Het Alfa-college ondersteunt verschillende initiatieven om laaggeletterdheid terug te dringen zoals de taalhuizen en de Week van de Alfabetisering.

De opening was een groot succes. Er waren cursisten, taalvrijwilligers, docenten, sociale teams en vertegenwoordigers van verschillende organisaties aanwezig. Henk Berends, wethouder Inkomen, Zorg en Ondersteuning van de gemeente Tynaarlo, opende het taalhuis en Hanna Haringsma, een ervaringsdeskundige, vertelde haar verhaal. Het is ontzettend moeilijk voor haar geweest om niet te kunnen lezen en schrijven. Haar ouders vonden dat vroeger ook niet belangrijk. Toch heeft ze uiteindelijk het heft in eigen handen genomen en besloten om er iets aan te doen. Zo is ze nu taalambassadeur. 

Volgens de stichting Lezen & Schrijven is één op de negen Nederlanders laaggeletterd. Laaggeletterdheid is dus een serieus probleem waar een enorm taboe op rust. Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met schaamte omdat men er vaak niet voor durft uit te komen. Het zorgt voor een achterstand op het werk en in de maatschappij omdat geschreven taal het leeuwendeel van onze dagelijkse communicatie uitmaakt. De taalhuizen zijn onderdeel van het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Samen met lokale partijen wil het laaggeletterdheid aanpakken.
 
Opening taalhuis Tynaarlo 1


Opening Taalhuis Tynaarlo 2

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed