Alfa-college
Hoogeveen

Vernieuwbouw Alfa-college locatie Voltastraat Hoogeveen

HOOGEVEEN – Het Alfa-college in Hoogeveen gaat vernieuwbouwen. De huidige locatie aan de Voltastraat in Hoogeveen voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een moderne school voor middelbaar beroepsonderwijs. Het oudste deel van de school, de voormalige Middelbare Technische School dateert van 1966. In 1996 is de school uitgebreid met een aantal gebouwdelen, waaronder de drie etages tellende vleugel met leslokalen, de huidige centrale hal en het schoolrestaurant. In 2020 moet er na sloop, herbouw en verbouw een modern en uitnodigend schoolgebouw staan dat voldoet aan de onderwijsvisie. Een ontmoetingsplaats voor studenten, medewerkers, bedrijven en gasten waar leren, werken en ontmoeten centraal staat in een professionele, zakelijke en comfortabele omgeving.

Onderwijskundige visie als basis

Al voordat sprake was van mogelijke vernieuwbouw is door de onderwijsteams een nieuwe onderwijsvisie ontwikkeld. Deze stelt andere eisen aan de inrichting van een school dan 20 tot 50 jaar geleden. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de huidige huisvesting niet meer voldoet wat betreft bezettingsgraad, uitstraling en binnenklimaat. Jan Drogt van LindHorst huisvestingsadviseurs is aangesteld als projectleider Volta2020 om onder meer de onderwijsvisie te vertalen naar een huisvestingsvisie. Ook is gesproken met studenten en externe relaties over hun kijk op een modern schoolgebouw. Op basis hiervan is een visie en een plan op de ‘revitalisering’ van het gebouw vastgesteld.

Het College van Bestuur van het Alfa-college heeft akkoord gegeven om de plannen voor deze revitalisatie uit te voeren, waarmee volgens de stuurgroep Volta2020 de doelstellingen voor een modern schoolgebouw zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden.
Dit betekent concreet dat een deel van de oude MTS zal worden gesloopt, evenals de centrale hal en het schoolrestaurant. De andere gebouwdelen worden gerestyled en middels een nieuwe ruim opgezette entree met elkaar verbonden. Deze entree zal naast een ontvangstfunctie ook een ‘Living Lab’ functie krijgen.

De komende maanden wordt het programma van eisen vastgesteld. De verwachting is dat eind dit jaar een consortium is geselecteerd, dat als opdrachtnemer de opdracht gaat uitvoeren.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed