Alfa-college
Groningen

Noorderpoort en Alfa-college burgeren samen in

    Noorderpoort en Alfa-college trekken samen op in Educatie en Inburgering
 
Noorderpoort en Alfa-college hebben op woensdag 5 juli 2017 de intentieverklaring Educatie en Inburgering ondertekend. Hierin delen beide ROC's hun visie op hun trajecten op het gebied van inburgering, educatie en Entree NT2, teneinde samen de kwaliteit van de deze trajecten te bewaken en verder te verbeteren met aandacht voor de cursist.
 
Alfa-college en Noorderpoort werken op het gebied van deze trajecten al langere tijd intensief samen. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen pakken ze de randvoorwaarden voor de trajecten gezamenlijk op.  ‘Wet- en regelgeving veranderen heel snel en we hoeven ons niet apart te verdiepen in de materie,' aldus Corine Rockers, projectleider Educatie & Inburgering bij het Alfa-college. Beide ROC's houden er zo een efficiënte werkwijze op na. ‘We houden elkaar op de hoogte en we versterken elkaar,' zegt Rockers.
 
Om die goede samenwerking te bekrachtigen en in de toekomst te versterken,  hebben Wim Moes, voorzitter College van Bestuur van het Alfa-college en Rob Schuur, voorzitter College van Bestuur van Noorderpoort hun handtekening gezet onder de intentieverklaring. Daar zijn beide ROC's blij mee. Zo kunnen ze ook aan de omgeving, zoals gemeenten en andere opdrachtgevers laten zien dat de beide mbo-instellingen goed samenwerken. Expertise kan binnen deze samenwerking behouden en verbeterd worden dankzij de korte lijnen tussen Noorderpoort en het Alfa-college. Ook de korte lijnen met de mbo-opleidingen kunnen hiervoor ingezet worden. ‘Wij hebben alle expertise zelf in huis en het is onze intentie om de banden binnen de verschillende trajecten nauw te houden,' aldus Rob Schuur. Beide ROC's zijn dankzij deze intentieverklaring nog beter voorbereid op alle ontwikkelingen die zich binnen de verschillende trajecten voordoen.

Intentieverklaring Wim en Rob geintje

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed