Alfa-college
Groningen

Fieldlab Practice officieel van startHet is zover, Fieldlab Practice is een feit! De aftrap voor dit opleidings- en innovatiecentrum voor de bouw- en installatiebranche in Groningen werd deze week gegeven op het Alfa-college in Groningen.
Samen met regionale partners wordt de komende jaren zes miljoen euro besteed aan het vergroten van kennis en vaardigheden van studenten, docenten en medewerkers in de techniek over toekomstbestendig bouwen in Groningen.

Het Alfa-college is de initiatiefnemer van Fieldlab Practice en heeft van onderwijsminister Jet Bussemaker een subsidie van bijna twee miljoen euro toegekend gekregen uit het Regionaal Investeringsfonds. 

Fieldlab Practice is een samenwerking tussen het Alfa-college, het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden. Het richt zich onder andere op de nieuwe ontwikkelingen binnen het constructief versterken van de bestaande bebouwing in Groningen, BIM en domotica. Het doel is om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de regionale ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsbestendig, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen. Nu is het vaak zo dat de kennis en ontwikkelingen in het bedrijfsleven zo snel wijzigen dat het onderwijs dat niet kan bijhouden en het dus niet meer goed op elkaar aansluit. En dat zorgt voor problemen voor het bedrijfsleven, waar onvoldoende goed geschoolde medewerkers beschikbaar zijn.
 

Hoe wordt daar verandering in gebracht? Wel, bijvoorbeeld door het inzetten van gastdocenten uit het bedrijfsleven. Of doordat verschillende partijen samen werken aan nieuwe onderwijsmodules. Of dat een docent gaat meekijken bij een project. Dat gaat bijvoorbeeld gebeuren bij de bouw van 36 eco-woningen van Jorritsma Bouw. Zo krijgt de docent een beter beeld van wat bijvoorbeeld in deze tijd de eisen zijn qua ontwerp en installatie en kan hij kennis verwerken in de lesstof.

Ook zullen trainingsfaciliteiten voor studenten worden gemoderniseerd en krijgen docenten en medewerkers scholing. Op het Alfa-college is inmiddels gestart met het verzorgen van het keuzedeel ’Aardbevingsbestendig bouwen’ op BBL niveau 4.

Het is de bedoeling dat er een groot netwerk ontstaat om relevante kennis uit te wisselen en toe te passen in het onderwijs. Onder meer Engie, Health Hub Roden, Groningen woont slim, OTIB en Jorritsma Bouw sluiten zich aan bij Fieldlab Practice. Maar meer input is erg welkom. Wilt u zich aanmelden of meer info? Mail dan naar projectmanager Richard den Ouden via r.denouden@alfa-college.nl.

Het Fieldlab Practice organiseert daarnaast onder andere masterclasses en netwerkbijeenkomsten waarbij nieuw opgedane kennis kan worden gedeeld. Al deze ingrediënten moeten er voor gaan zorgen dat studenten, wanneer ze hun opleiding hebben afgerond, klaar zijn om de unieke uitdaging die we in het Noorden hebben aan te gaan. Het bedrijfsleven krijgt daarmee de beschikking over nieuwe aanwas van personeelsleden die direct mee kunnen draaien in het arbeidsproces.

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed