Alfa-college
Groningen

Uniformberoepen Groningen bij Deutsche Bahn

Docenten van de opleiding Uniformberoepen Groningen hebben een bezoek gebracht aan de Deutsche Bahn Sicherheit in Frankfurt am Main.

​Bij de Deutsche Bahn Sicherheit zijn studenten Beveiliging in opleiding, Azubis, werkzaam die een opleiding volgen aan de Werner-Heisenberg-Schule in Rüsselsheim. Al sinds 2014 zijn er contacten op het gebied van Internationalisering tussen de opleiding Beveiliging van de Werner-Heisenberg-Schule en de opleiding Uniformberoepen Groningen. Beide opleidingen hebben elkaars studenten al uitgewisseld voor een stage bij een beveiligingsbedrijf. 

In juli 2017 heeft Alexandra Molter, studente van de Duitse school en Azubi van de Deutsche Bahn, stage gelopen in het UMCG bij de afdeling Beveiliging. Haar bevindingen van deze stage zijn onlangs gepubliceerd in het medewerkerskatern Beveiliging van de Deutsche Bahn (Mit Sicherheit aktuell). Lees het bericht hier.

Het doel van het bezoek aan de partnerschool en de Deutsche Bahn was het verder inventariseren van de mogelijkheden op het gebied van het uitwisselen van studenten en het delen van kennis op het gebied van het opleiden van studenten in de sector Beveiliging en handhaving. De docenten Uniformberoepen bezochten lessen van de opleiding Beveiliging en spraken met de studenten over de verschillen en overeenkomsten tussen de opleiding Beveiliging in Rüsselsheim en Groningen.

Door deelname aan een rondleiding door het opleidingscentrum van de Deutsche Bahn en op het Hauptbahnhof Frankfurt werd duidelijk welke werkzaamheden de beveiligers verrichten. Naast OV-controle zijn de medewerkers van de Deutsche Bahn Beveiliging ook duidelijk zichtbaar op het station om toezicht te houden. Om de veiligheid te bewaken werkt Deutsche Bahn Sicherheit intens samen met de Duitse politie en de stadspolitie van Frankfurt (City Streifen). Dat maakt dat de stage ook voor de studenten Handhaver, Toezicht en Veiligheid interessant kan zijn, omdat veel taken van de Deutsche Bahn binnen het publieke domein vallen van de handhaving. 
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed