Alfa-college
Groningen

Installatie Alexander Grit

Vanmiddag (11 oktober) is de installatie van dr. A.G. Grit als lector 'Ondernemen in verandering'.

In het symposium voorafgaand aan de installatie vertelt hij over serendipiteit bij ondernemen en creative hotspots. Een preview.

Het lectoraat is een initiatief van Hanzehogeschool en Alfa-college.