Alfa-college

Rijnland Instituut wordt Duits-Nederlands kennisconsulaat in Noord-Nederland

Honorair Consul Sieger Dijkstra ontvangt de Duitsland-agenda uit handen van Henk Jumelet (Gedeputeerde Provincie Drenthe)

Het Rijnland Instituut gaat een nieuwe fase in, zo blijkt ook uit het drukbezochte symposium dat donderdag 23 november werd gehouden is in het Kenniscentrum Cicero van Drenthe College in Assen. Van een Duits-Nederlands samenwerkingsverband door initiatiefnemers NHL-Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College om mbo- en hbo-studenten grensoverschrijdende kansen te bieden, groeit het Rijnland Instituut uit tot een kennisconsulaat, met partners in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. De focus ligt op het versterken van de arbeidsmarkt, het ondernemerschap en het beroepsonderwijs. Drenthe herkent de grote kansen in de grensregio. Reden voor provincie Drenthe om 90.000 euro te investeren in het kennisconsulaat. Gemeente Emmen, gekozen als uitvalsbasis van het Rijnland Instituut, kent 50.000 euro toe. 

Van stage naar kennisdeling

De start van het Rijnland Instituut in 2013 stond met name in het teken van het opzetten en verstevigen van stages voor Duitse en Nederlandse studenten. Albert Bruins Slot, voorzitter CvB van Drenthe College, licht dit toe: “Zorg en Welzijn is binnen het mbo al enige tijd een sector waar de samenwerking met Duitsland goed gaat. Al langer realiseren mbo-studenten uit de grensregio daar een deel van hun BPV-uren. De studenten die deze ervaring hebben opgedaan, zijn vrijwel zonder uitzondering heel enthousiast. We willen de drempels zo laag mogelijk houden, door bijvoorbeeld het vak Duits als mbo-keuzedeel aan te bieden.”
Internationalisering blijft een belangrijk onderdeel, maar de activiteiten van het Rijnland Instituut breiden zich stevig uit. De focus komt te liggen op kennis ontwikkelen en uitwisselen met partners in de grensregio, met name op het gebied van Technologie, Vrijetijdseconomie en Taalverwerving & Cultuur.
Zo ontwikkelt NHL-Stenden Hogeschool gezamenlijke projecten, leerwegen en schakelprogramma’s met scholen in Duitsland, zoals met de Hochschule Osnabrück. Dit voor zowel techniekopleidingen als voor de Pabo. Projectleider Richard Delger van NHL-Stenden Hogeschool: “We streven naar een toename van Duitse studenten die in Emmen aan onze technische opleidingen gaan studeren. En ook andersom: meer Nederlandse studenten die een deel van hun opleiding in Duitsland volgen. Studenten voeren real life cases uit voor bedrijven in de regio, dus ook in Duitsland. Voor de Pabo-studenten is het belangrijk om Duits te leren zodat zij in de toekomst Duits in het Drentse basisonderwijs kunnen geven. Hier houdt onze lector Meertaligheid zich mee bezig.”

Bestuurders onderwijsinstellingen worden bevraagd over kansen van inter-regionale samenwerking

Bestuurders van de onderwijsinstellingen worden bevraagd over kansen van inter-regionale samenwerking

Meer toeristen?

Toerisme en vrije tijd is in de grensregio ook een belangrijk speerpunt, zowel aan Nederlandse als Duitse zijde. In één van de projecten werken Emsland Touristik en Marketing Drenthe samen met mbo- en hbo-studenten aan het stimuleren van toerisme in de grensregio. Projectleider Cigdem Zantingh van Alfa-college: “Duitse en Nederlandse mbo- en hbo-studenten werken mee aan het onderzoeken van toeristische kansen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: ze leren in de praktijk hoe een onderzoek wordt opgezet en ze leren heel veel van elkaar.” Zantingh vervolgt: “Naast projecten werken we met Duitse partnerscholen aan gezamenlijk onderwijs en aansluitmodules om de doorstroom van het mbo naar het hbo te bevorderen. Dit doen we onder meer met BBS Lingen. We geven mbo-studenten alle kansen om zich breed te ontwikkelen, ook door excellentieprogramma’s, stage en uitwisselingen. Dit geeft hen een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt of voor een succesvolle vervolgstudie in het hbo.”

Sprekers en workshopleiders gingen tijdens het 4e symposium “Het Rijnland Instituut in Europa en in de regio” dieper in op de kansen en al behaalde resultaten.

Provincie en gemeente Emmen ondersteunen initiatief

De provincie Drenthe waardeert het initiatief van het regionale beroepsonderwijs in Drenthe om de samenwerking met Duitsland uit te bouwen. Het past goed bij de Drentse Duitslandagenda die de provincie onlangs presenteerde. Door intensiever samen te werken met Duitsland ontstaat een grensregio waar grenzeloos wonen, werken en studeren meer vanzelfsprekend worden. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het Rijnland Instituut is echt zo’n voorbeeld van grensoverschrijdend kansen benutten en verzilveren. Door Drentse en Duitse jongeren binnen de grensregio meer internationaal op te leiden, creëren we werknemers en ondernemers die over grenzen heen kijken en anderen kunnen inspireren om dat ook te doen. De provincie Drenthe ondersteunt het Rijnland instituut met een bijdrage van 90.000 euro.”

Ook gemeente Emmen doet een duit in het zakje. Gemeente Emmen kent 50.000 euro toe aan het Rijnland Instituut. Bouke Arends, wethouder van gemeente Emmen: “Wij zijn blij dat Emmen is gekozen als vertrekpunt voor de activiteiten van het Rijnland Instituut. Emmen is grensstad bij uitstek en de provincie Drenthe is een actieve partner in Duits-Nederlandse samenwerking. Wij vinden het van groot belang dat studenten en werkenden in de grensregio hun kansen vergroten. Grenzen moeten steeds meer gaan vervagen.”

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed