Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Nieuw lid Raad van Toezicht Willemijn Zwart

In zijn vergadering van 8 december jl. heeft de Raad van Toezicht van het Alfa-college Willemijn Zwart benoemd tot zijn nieuwe lid als opvolger van Cil Wigmans. In haar portefeuille onderwijs zal zij zich met ingang van 1 januari a.s. met name richten op mogelijke consequenties van vernieuwingen en ontwikkelingen op het gebied van technologie, maatschappij en arbeidsmarkt voor de inrichting van het onderwijs.

Bij zijn zoektocht naar een nieuw lid was voor de Raad van Toezicht niet alleen de inhoudelijke expertise belangrijk, maar wilde de raad ook graag zijn diversiteit vergroten door een jonge vrouw te benoemen. Met de benoeming van Willemijn Zwart is de raad daarin geslaagd. Zij is 28 jaar en heeft al een ruime en diverse ervaring in het onderwijs. Zij is thans lerarenopleider bij Saxion Hogescholen en directeur van Kom voor Taal, een bureau voor docentprofessionalisering en educatief ontwerp.

De functie van lid van de Raad van Toezicht van het Alfa-college spreekt Willemijn Zwart bijzonder aan. Het stelt haar in staat om haar kennis en ervaring in te zetten voor een sterk en ondernemend beroepsonderwijs in Noord-Nederland. Het christelijk profiel van het Alfa-college spreekt haar aan door de wijze waarop deze school voor middelbaar beroepsonderwijs rentmeesterschap vormgeeft in zijn waarden vertrouwen, verbinden en ondernemen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed