Alfa-college
Groningen

Alfa-college eerste ROC met uitreiking taaldiploma's

Erkenning voor inzet en harde werk deelnemers

Dinsdagavond 19 december ontvingen taalcursisten van het Alfa-college in Groningen hun diploma. Dat is bijzonder, want het Alfa-college is het eerste ROC in Nederland dat deze diploma’s mag uitreiken. Twee jaar geleden kreeg het Alfa-college namelijk als eerste ROC in Nederland een diploma-erkenning voor Educatie (Nederlandse taal en rekenen, op verschillende niveaus). Dit resulteerde in de eerste tien diploma’s.

Cursisten werden altijd al getoetst op hun kennis van het Nederlands en rekenen, maar op het Alfa-college kunnen zij hun scholing dus afronden met een examen dat leidt naar een diploma. Het Alfa-college heeft de examinering ingericht volgens het bijbehorend inspectiekader. Het formele diploma is nog niet algemeen bekend, maar het is wel een belangrijke stap op de weg naar een (betaalde) baan of het kunnen volgen van een beroepsopleiding. Daarnaast is het voor deelnemers een erkenning van hun inspanningen om actief deel te worden van onze maatschappij.

 Docente Anneke Ypma: "Alle cursisten hebben hun eigen motivatie of reden om deel te nemen aan dit traject. Consuelo is één van de gediplomeerden. Zij volgt een Universitaire opleiding aan de RUG in Groningen. Daarnaast heeft zij vele bijbaantjes. Taalverhoging draagt hier positief aan bij. Emile is als vrijwilliger betrokken bij vele sportactiviteiten en heeft daardoor vele contacten. Hij wilde vooral zijn grammatica oefenen en Nederlandse uitdrukkingen. Hij kan nu "een steentje bijdragen". Door de taalverhoging is hij zelfverzekerder geworden."


Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed