Alfa-college
Assen | Hoogeveen | Hardenberg | Groningen

Christien de Graaff: Lerend netwerk bestuurders

Christien de Graaff

Op de website van Zorgpact is vorige week onderstaand artikel verschenen: 

Christien de Graaff nodigt uit tot lerend netwerk bestuurders

Het ROC Alfa-college in Groningen, Drenthe en Overijssel is blij met haar integrale aanpak en organisatiestructuur rond healthy ageing. Wat kunnen anderen mogelijk van de aanpak van het Alfa-college leren? Een interview met Christien de Graaff over successen en uitdagingen voor strategisch beleid als het gaat om onderwijsvernieuwing.

Actueel onderwijs
Christien de Graaff is van huis uit onderwijspsycholoog en is altijd al werkzaam geweest in het onderwijs. Zo was ze ooit MBO-docent, inspecteur en rector. Sinds zeven jaar is De Graaff met veel plezier bestuurder bij het Alfa-college. Daar houdt ze zich onder andere bezig met onderwijs en onderwijsinnovatie. De Graaff: ‘De wereld van ROC’s is fantastisch: we bestaan nu twintig jaar, maar de laatste jaren zijn we het onderwijs pas echt regionaal aan het invullen. Het Alfa-college wil van betekenis zijn in de regio’s Drenthe, Groningen en Overijssel, maar daarvoor moeten we onszelf telkens blijven vernieuwen. Het wordt steeds moeilijker om een langetermijnvisie te ontwikkelen, want de verandering gaat steeds sneller. Het is dus een illusie om te denken dat we de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt helemaal kunnen dichten. Het is belangrijker dat we ons richten op hoe we samen met onze omgeving onderwijs kunnen vormgeven.’
 
Betrekken van de buitenwereld
Volgens De Graaff is het betrekken van de buitenwereld cruciaal: ‘Er moet minder lineair worden gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs. Het strategisch plan van het Alfa-college is naar buiten gericht. Eén van de koersuitspraken luidt: We werken in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs. Alle teams hebben de opdracht om in co-makership met het werkveld onderwijs vorm te geven.’ Dat gebeurt bijvoorbeeld door leerbedrijven, met intensieve gastdocentschappen en realistische opdrachten uit de praktijk. Opleidingen worden zo steeds meer samen met professionals vormgegeven. De Graaff: ‘Naar buiten werken en denken in netwerken is de enige manier om actueel onderwijs te bewerkstelligen.’
 

Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed