Alfa-college

Blog: De dynamiek van entrepreneurial journeys

Wie herkent ‘t niet dat je als student of ondernemer door zware stormen gaat?

Het lectoraat Ondernemen in Verandering bestudeert ondernemerschap in stormachtige contexten en benoemt het proces van ondernemen als Entrepreneurial journeys.

Zeilen

Entrepreneurial journeys zijn symbolische reizen die ondernemers in een bepaalde periode doorlopen. De symboliek van een reis is toepasselijk bij het bestuderen van ondernemerschap omdat, zowel bij een flinke zeiltocht op de Noordzee als bij het ondernemen, interacties plaatsvinden in omgevingen die grillig en onvoorspelbaar zijn. Bij het zeezeilen kan de mast breken op een ongelukkig moment, bij het ondernemen kan een afnemer failliet gaan. Dit is een wat negatief voorbeeld, maar het kan uiteraard ook positief uitvallen, zoals blijkt in het volgende voorbeeld. Bij het zeezeilen gaan Stephan en Susan naar een haven om de mast te laten repareren, in de haven zien ze een Landrover Defender TD5 van 25 jaar oud. Ze huren de auto en een wereld van nieuwe mogelijkheden en routes is klaar om ontdekt te worden. En dan worden nieuwe verbindingen gemaakt. Verbindingen met elkaar, met het landschap en met anderen. Ze komen vast te zitten in de modder van het platteland, ze ontmoeten een producent van digitale leermiddelen en ontdekken nieuwe mogelijkheden voor samenwerking: een echte Entrepreneurial journey met verrassende wendingen.

Nieuwe routes

Succesvolle ondernemers hebben deze kwaliteit, ze zijn in staat om vanuit een positie nieuwe mogelijkheden (routes) te ontdekken en deze vorm te geven in een onderneming. Een goed voorbeeld van zo'n ondernemer is de Brit Richard Branson. Hij kan ideeën omzetten in nieuwe bedrijven door creativiteit en organisatievermogen. Een typerende uitspraak van Richard Branson is in de TED-talk van 2007 te horen, waarin hij zegt:"Taking the status quo and turn it around”. Een mooi voorbeeld van hoe een succesvolle ondernemer een entrepreneurial journey maakt. 

Onderzoek naar vitaal ondernemerschap

Binnen het lectoraat Ondernemen in Verandering wordt door de Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college samengewerkt aan vraagstukken met als doel het versterken van de vitaliteit van ondernemerschap in het Noorden. Binnen het lectoraat doen docent-onderzoekers, mbo- en hbo-studenten onderzoek in nauwe samenwerking met ondernemers. Het lectoraat legt hierbij de focus op drie facetten:

Het eerste facet is de dynamiek van de Entrepreneurial journey, de metaforische reis van de student/ondernemer. Een relevante vraag voor het onderwijs is bijvoorbeeld: is de reiziger goed voorbereid? De bijdrage van het lectoraat zal zijn om te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor doorontwikkeling van onderwijs en ondersteunende programma’s voor studenten/ondernemers. Hierbij zal de focus liggen op de doorontwikkeling van internationale samenwerkingen, Innovatiewerkplaatsen (Hanzehogeschool Groningen) en Living Labs (Alfa-college).

Het tweede facet is de dynamiek van de ecosystemen waarin studenten of ondernemers en organisaties zich ontwikkelen. Dit is de omgeving waarin de reiziger actief is. Deze omgeving bestaat uit onder meer  ondernemersverenigingen, overheden en onderwijs. De bijdrage van het lectoraat zal zijn om de vitaliteit van de ecosystemen te bestuderen en te komen tot aanbevelingen ter versterking van de vitaliteit. 

Ten derde onderzoekt het lectoraat de mogelijke ontwikkelstrategieën die studenten of ondernemers en organisaties kunnen toepassen om ruimte te creëren voor het ondernemen. De bijdrage van het lectoraat is te onderzoeken welke ontwikkelstrategieën gehanteerd en eventueel gebruikt kunnen worden en in hoeverre deze succesvol zijn. Mogelijke ontwikkelstrategieën zijn: accelereren (versnellen), incuberen (uitbroeden) en innoveren (vernieuwen). Concreet is de opdracht van het lectoraat economische, sociale en culturele vraagstukken uit de praktijk te adresseren, om een bijdrage te leveren aan de groei van het aantal startende en succesvol doorgroeiende ondernemers in Noord-Nederland.

Symposium

Als u geïnteresseerd bent in ondernemerschap in verandering, bezoek dan het symposium ‘Zoeken, faciliteren en creëren van ontdekkingsruimte’. Dit symposium vindt plaats ter ere van de installatie van dr. Alexander Grit. Opgave is reeds gesloten.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed