Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Alfa-college heeft uniek model burgerschap

Tweede kamerlid Kirsten van de Hul komt kijken

GRONINGEN - Het Alfa-college neemt burgerschapsvorming heel serieus. Deze investering heeft geleid tot een uniek model: de Burgerschap Carroussel. Regelmatig komen andere ROC’s langs om inspiratie op te doen. En omdat burgerschap momenteel hoog op de politieke agenda staat, bezoekt ook tweede kamerlid Kirsten van de Hul maandag 23 januari het Alfa-college.

Op deze dag is er op de locatie aan de Kluiverboom een Burgerschap Carrousel. Het Alfa-college zal Van de Hul laten zien hoe burgerschap aangeboden wordt aan de doelgroep en hoe krachtig je dit kunt doen. Het tweede kamerlid, die in haar werk grote maatschappelijke betrokkenheid toont, is erg geïnteresseerd in de manier waarop het Alfa-college burgerschap vormgeeft. 
 
Goede aansluiting
Op een Burgerschap Carrousel dag is er een divers aanbod van ongeveer 20 workshops. Deze workshops worden gegeven door gastdocenten van uiteenlopende organisaties, waaronder ex-gedetineerden, een wethouder, jonge ondernemers of iemand die uit eigen ervaring iets vertelt over seksuele diversiteit. Het is een sociale en bruisende dag waarin de maatschappij de school binnenkomt. Daarnaast zijn er ook workshops buiten de school, bijvoorbeeld in het UMCG, gemeentehuis of een stadwandeling over de Tweede Wereld oorlog. Een student kiest op een dag zelf vier workshops die aansluiten bij de eigen belevingswereld of interesses. Gedurende de opleiding heeft een student zes carrouseldagen.

Bewondering
De combinatie van deze aspecten – het diverse aanbod, alleen gastdocenten en het individueel kunnen kiezen – zorgen voor een in Nederland uniek model, waar veel ROC’s met bewondering naar kijken. 
Sinds 2008 zijn ROC’s verplicht zich met burgerschap bezig te houden. Het middelbaar beroepsonderwijs moet studenten namelijk opleiden tot goede burgers. Elke school mag dit zelf vormgeven. De een geeft het als apart vak, de ander combineert het met de beroepspraktijk. Een vraag waar veel scholen mee worstelen is hoe je studenten écht interesseert voor dingen die in de samenleving spelen. Het Alfa-college lijkt hierop het antwoord te weten.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed