Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Birgit Pfeifer practor voor christelijk MBO: Verschillen waarderen

De acht mbo-instellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Christelijk MBO, hebben Birgit Pfeifer aangesteld als practor Verschillen waarderen. Zij gaat vanaf 1 april aan de slag rond de vraag hoe medewerkers van de mbo’s elkaar en studenten kunnen leren en toerusten om verschillen tussen mensen en hun waarden te waarderen en met elkaar in dialoog te gaan.

Pfeifer blijft parttime hoofddocent Jeugd en Veiligheid aan Windesheim. Ze promoveerde in 2017 op de rol die levensbeschouwelijke vragen spelen bij de motieven van school shooters.

School als oefenplaats

De mbo-instellingen die het practoraat instellen willen met hun onderwijs stimuleren dat studenten zich oefenen in ‘samenleven met waarden’. De school is daarbij een oefenplaats voor dialoog en een plek om diversiteit te ontdekken en te leren waarderen.

In onze samenleving zien de mbo-instellingen steeds meer moeite om verbindingen te maken tussen (groepen) mensen die verschillend zijn. Daarom willen zij via het practoraat handvatten vinden om met erkenning van de verschillen wel verbindingen te leggen en te komen tot dialoog en samenwerking.

Toerusting
Pfeifer zal good practices toetsen en versterken, en nieuwe aanpakken ontwikkelen. Daarmee kunnen medewerkers en leidinggevenden worden toegerust, en via hen studenten. Voordat studenten goed kunnen worden toegerust is het eerst belangrijk dat docenten onderling een goed waardengesprek kunnen voeren en uit te zoeken wat daarvoor nodig is. Ook daar richt het practoraat zich op.

De Federatie Christelijk MBO wordt ondersteund door Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Bij de Federatie zijn aangesloten: Albeda College, ROC Menso Alting, ROCA12, Landstede, ROC Friese Poort, Cibap, MBO Utrecht en Alfa-college.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed