Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Alfa-college scoort hoog op tevredenheid en slagingskans inburgering

Al tien jaar keurmerk Blik op Werk 
Inburgeraars van het Alfa-college geven een hoge waardering voor hun inburgeringstraject: een 8,4. Dit is opnieuw een stijging; het jaar daarvoor gaven zij een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Stichting Blik op Werk. Ook de slagingspercentages zijn in 2017 verder gestegen en scoren boven het landelijk gemiddelde.  

“Onlangs heeft Stichting Blik op Werk, een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut, het  tevredenheidsonderzoek naar inburgeringstrajecten bij het Alfa-college over 2017 afgerond. Marcel Werkman, opleidingsmanager Educatie & Inburgering bij het Alfa-college: “We scoren voor zowel tevredenheid als slagingspercentages het hoogst in het Noorden. Dit betekent veel voor ons. We willen onze inburgeraars de beste start in Nederland geven. Dat doen we door inburgeraars zo hoog mogelijk op te leiden, zodat ze verder kunnen in het Nederlandse onderwijssysteem of op de arbeidsmarkt. We hebben bijvoorbeeld diverse schakeltrajecten waar inburgeraars verder leren in het mbo- en hbo-onderwijs.  Bij de inburgering bieden de docenten hoge kwaliteit onderwijs. Ze hebben een grote betrokkenheid bij hun cursisten en spelen in op de individuele leervragen. Maar het succes is in hoge mate ook te danken aan de vele vrijwilligers die de inburgeraars assisteren bij het oefenen en leren van taal en burgerschap.” 

Feest! 
Blik op Werk heeft op basis van het onderzoek het keurmerk verlengd voor het Alfa-college. “Dit wordt het tiende jaar dat wij het keurmerk Blik op Werk mogen voeren. Dat is wel een feestje waard!”, aldus Werkman. Een school met het keurmerk biedt goede kwaliteit, maakt duidelijke afspraken en scoort hoog in tevredenheid en slagingspercentages. Hiermee krijgt het erkenning van DUO. De slagingspercentages voor de trajecten die in 2017 zijn afgerond zijn voor de verschillende leerprofielen gestegen ten opzichte van 2016 en variëren van 75% voor laag opgeleide inburgeraars tot 91% voor analfabeten en hoog opgeleide inburgeraars.  

Inburgeren op Alfa-college Alfa-college biedt uiteenlopende inburgeringstrajecten in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Nieuwkomers kiezen voor alfabetisering, inburgering en staatsexamen of een duaal traject naar werk of mbo-/hbo-opleiding.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed