Alfa-college
Hoogeveen

Gedeputeerden provincie Drenthe bezoeken Alfa-college

Gedeputeerden Cees Bijl en Henk Brink brachten vrijdag 13 april een werkbezoek aan het Alfa-college in Hoogeveen. Zij waren uitgenodigd om bijgepraat te worden over de recente ontwikkelingen in het onderwijs, met name op het gebied van techniek.

Namens het Alfa-college waren Christien de Graaff, lid CvB Alfa-college, Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur Alfa-college Hoogeveen en Gerard Krikken, programma manager RIF, aanwezig.

Samenwerking bedrijfsleven
Jan Berend van der Wijk gaf de grote lijnen het huidige beleid weer dat zich sterk richt op de samenwerking met het werkveld. Met als doel om bijdrage te leveren aan de tekorten aan personeel in bijvoorbeeld de zorg, de techniek, de horeca en ICT-sector.

Het onderwijs bij het Alfa-college wordt steeds vaker ontwikkeld samen met het bedrijfsleven. Studenten werken al tijdens hun opleiding aan vraagstukken en problemen die door ondernemers worden aangedragen en leren daar enorm van. De gedeputeerden gaven aan dat zij deze nieuwe benadering van het werkveld duidelijk herkennen en bevestigd zien in de contacten die zij hebben met ondernemers. Zij zien dat het onderwijs zich open stelt voor de arbeidsmarkt en dat er samengewerkt wordt.

Vernieuwing onderwijs

Tijdens deze bijeenkomst werden twee aanvragen van het Regionale Investeringsfonds (RIF) gepresenteerd die zich richten op de samenwerking van onderwijsinstellingen in de provincie en de vernieuwing van het onderwijs. De eerste aanvraag richt zich op een betere aansluiting met de bedrijven via Dutch TechZone, een samenwerkingsverband tussen het Alfa-college, Drenthe College en NHL Stenden, om het techniekonderwijs nog beter daarop te laten aansluiten. Bijvoorbeeld via gemoduleerde opleidingen en Associate Degrees met HBO.

De tweede aanvraag, GAS 2.0, wordt gedaan vanuit alle noordelijke ROC’s die techniekopleidingen aanbieden. De aanvraag richt zich op de energietransitie van traditioneel aardgas naar andere duurzame vormen van energie.

Tot slot vertelde Klaas Graveland, directeur van Hunebouw in Hoogeveen, over het platform Vrienden van Techniek. Dit is een nieuwe stichting met clusters in de metaal en High Tech Systemen en Materialen (HTSM), de bouw-infra sector, de Automotive en Transport en Logistieksector en het onderwijs. De ochtend werd afgesloten in het PraktijkInstituut voor Techniek (PIT).

Beide gedeputeerden gaven aan enthousiast te zijn over de ontwikkelingen en juichen de verschillende samenwerkingsvormen van harte toe.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed