Alfa-college

Wildgroei aan creatieve studies?

Als je de berichten online en in de kranten leest deze week, zou je kunnen denken dat er teveel creatieve opleidingen zijn en dat de studies opleiden tot werkloosheid. Wat is er gebeurd? Er is een rapport verschenen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO. Deze toezichthouder op het middelbaar beroepsonderwijs bekijkt of de opleidingen in het mbo doelmatig zijn, met andere woorden: leidt de studie op voor een plek op de arbeidsmarkt of kun je met je mbo-diploma doorstuderen. Bij een aantal creatieve opleidingen is de kans op werk inderdaad ongunstig, met name bij de opleidingen DTP en Artiesten (Alfa-college biedt deze opleidingen niet). Het advies van de commissie aan de minister van onderwijs is om te stoppen met deze opleidingen.

Mediavormgeving en Specialist Mode/maatkleding

Een ander advies van de commissie is om het aanbod van opleidingen Mediavormgeving en Specialist Mode/maatkleding te beperken en de inhoud van de studies te innoveren (zo aan te passen dat de studies meegaan met ontwikkelingen in technologie en werkveld). Alfa-college biedt deze opleidingen aan en zorgt voor innovatief onderwijs dat aansluit bij de wensen van de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen in het werkveld en het hbo. De ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in zo’n hoog tempo op dat veel studenten van nu in de toekomst een beroep uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Volgens een schatting van het World Economic Forum zal 65% van de huidige basisschoolleerlingen later gaan werken in een beroep dat nu nog niet bestaat. Daarom is het belangrijk om studenten 21st century skills te leren en ze breder op te leiden. Ook zullen werknemers na hun studie zich moeten blijven ontwikkelen. Bij de creatieve opleidingen is een hoge doorstroom naar het hbo. Zo’n 60% doet een vervolgopleiding in het hbo (voor niet-creatieve mbo-opleidingen is de doorstroom gemiddeld 50%).

Beleid
Het Alfa-college heeft als beleid (en ook de opdracht als ROC) om bij het opleidingenaanbod te kijken naar arbeidsmarktperspectief, verder leren (doorstroom) en burgerschap. Dit is de drievoudige opdracht. We spelen in op ontwikkelingen in de markt/werkveld en leveren kwalitatief goede mensen af die het ambacht beheersen, ondernemend zijn en naast het ambacht ook breder zijn opgeleid. Bij een aantal opleidingen voert Alfa-college een numerus fixus in, als bijvoorbeeld het aantal stageplaatsen of arbeidsmarktperspectief daartoe aanleiding geeft. Voor Mediavormgeving is al een aantal jaren een numerus fixus ingesteld vanwege het aantal stageplaatsen en kansen op de arbeidsmarkt.

Creatieve talenten!
Opleidingsmanager Louise Hompe vertelt er meer over: “Bij de creatieve opleidingen richten we ons op het ambacht én innovatie. Het ambacht is vakgericht. Door innovatie sluiten we aan op de wensen vanuit het bedrijfsleven. We geven onze studenten extra bagage mee en hebben diverse excellentietrajecten, in (intensieve) samenwerking met het bedrijfsleven. De creatieve opleidingen staan heel dichtbij het werkveld: werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven, stages en ondernemerschap samen met coaches uit het bedrijfsleven. We willen en kunnen als samenleving deze creatieve talenten niet missen!

Bij Mediavormgever werken studenten aan opdrachten uit het bedrijfsleven; zo worden zij arbeidsmarktrelevant opgeleid. Verder besteden we veel aandacht aan ook de hardware-kant (zoals audiovisuele apparatuur). Dit doen wij zodat onze afgestudeerde studenten breed inzetbaar zijn in het werkveld: er wordt vandaag de dag veel in teams gewerkt waar iedereen mee moet kunnen denken/werken aan bijvoorbeeld een (reclame)campagne. Dit vraagt om ambacht en kennis/ervaring uit verwante creatieve sectoren. Een mooi voorbeeld is het keuzedeel Infographic design. De studenten Mediavormgever die dit keuzedeel volgen, leren hoe ze goede infographics kunnen maken. Een infographic vraagt om diverse creatieve vaardigheden. Voor DvhN hebben onze studenten infographics gemaakt die moeten stimuleren dat jongeren de krant (gaan) lezen. De beste infographic zal in DvhN worden gepubliceerd.

Alle studenten Mediavormgeving doen mee aan het ondernemerschapstraject Kiemkracht. Samen met coaches uit het bedrijfsleven richten ze een eigen bedrijf op. Ze leren ondernemersvaardigheden en 21st century skills, die in alle latere beroepen van pas komen. Ze kunnen klantanalyses maken en deze vertalen naar een eindproduct.
Verder gaan we in Groningen ook meedoen aan Kweekvijver (is al in Friesland): hierbij worden vragen/opdrachten uit het bedrijfsleven verzameld. Studenten werken in hun stage aan een van deze opdrachten. Ze worden hier tijdens hun stage in begeleid door het stagebedrijf.
Het bedrijfsleven heeft aangegeven dat zij studenten Mediavormgever zo breed mogelijk opgeleid willen met een hoge bagage aan vaardigheden. Daarom gaan we met ingang van volgend schooljaar de opleidingsduur weer verhogen naar 4 jaar.”

Voor de opleiding Mode/maatkleding heeft Louise Hompe een nieuwtje: “Deze opleiding wordt verbreed naar junior stylist. Het ambacht heeft recht van bestaan. We bieden alleen niveau 4 aan. De opleiding kent een techniek/ambachtskant, plus een verbreding met styling en ondernemerschap. Ook bij Mode/maatkleding wordt sterk gelet op het meegaan met innovaties. Bij junior stylist gaat de opleiding een verbinding aan met Human technology en Duurzaamheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe stoffen of kleurstoffen (uit bijvoorbeeld planten). In de opleiding wordt ook een samenwerking aangegaan met de opleiding kappers. Styling wordt veel breder: niet alleen kleding, maar ook uiterlijk en andere facetten van vormgeving/styling. Studenten kunnen bijvoorbeeld aan de slag in een groot winkelbedrijf als de Hema.”

Kans op de arbeidsmarkt

“Zoals gezegd: veel studenten gaan doorstuderen maar gediplomeerden gaan ook aan het werk. We merken bijvoorbeeld dat relatief veel kinderen uit MKB-gezinnen de traditionele bedrijven innoveren door hun kennis van digitalisering, ondernemerschap en kennis van sociale media.
Verder komen alumni bijv. terecht bij jonge startups, zoals de Merkstudio of bedrijven die zich kenmerken door veel crossovers. En sommige studenten gaan uiteindelijk iets heel anders doen”, aldus Louise Hompe.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed