Alfa-college
Assen | Groningen

Opleiding Technicus Engineering I&E flink gegroeid

Onze piepjonge opleiding Technicus Engineering Installatie- en Elektrotechniek is sinds de start in september 2017 flink gegroeid. Op onze locatie Admiraal de Ruyterlaan begonnen vorig jaar 27 studenten met deze opleiding en dit schooljaar zijn dat er 42.

“Waarschijnlijk is er zoveel belangstelling omdat onze opleiding is ontstaan vanuit de vraag van het bedrijfsleven en ook samen met bedrijven wordt ingevuld. Technicus Engineering I&E spreekt mensen ook aan omdat het een brede vakopleiding is met aandacht voor coaching en met goede beroepskansen. Tijdens de Open Dagen waren veel mensen geïnteresseerd en in media en op werkbijeenkomsten was er veel aandacht voor”, vertelt coördinator Baudien Gebbink.

Aanleiding
De behoefte aan technisch geschoolde vakmensen neemt toe en de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Als school proberen we deze ontwikkelingen bij te houden om aan de vraag vanuit de praktijk te kunnen voldoen. Hiervoor is een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs essentieel. Met de opleiding Technicus Engineering I&E, willen we ons profileren als toekomstgericht ROC en Noord-Nederland op de kaart zetten met betrekking tot toekomstbestendig technisch vakmanschap. 

Ontstaan
Voor de ontwikkeling van de opleiding werd de projectgroep Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap in het leven geroepen. In deze groep zaten vertegenwoordigers van de betrokken organisaties zoals Strukton Worksphere, Energiewacht Assen, ENGIE Services, Eekels Technology, InstallatieWerk Noord, Oost & Flevoland, OTIB en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Door samen te werken kon deze projectgroep een opleiding ontwikkelen die optimaal aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven; technische vakmensen met kennis van ICT en goede communicatieve vaardigheden. De lessen worden gegeven door onze docenten en de praktijkopleiders van de aangesloten bedrijven. Studenten gaan vaak op een werkplek bij een installatiebedrijf of technische dienstverlener aan de slag zodat theorie en praktijk perfect op elkaar aansluiten.
Voordat de opleiding in september 2017 startte, heeft projectleider Geert Berghuis samen met de afdeling Lifelong Learning van de RUG onderzoek bij bedrijven gedaan: “We zijn in januari 2016 met de voorbereiding begonnen en bij bedrijven langs geweest om te vragen hoe zij vinden dat de opleiding ingevuld moet worden. Het unieke is dus dat het bedrijfsleven directe invloed op de inhoud van de opleiding heeft.” 

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed