Alfa-college
Groningen

Miljoenenbijdrage voor opleiden 3400 technici

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de aangevraagde RIF (Regionaal Investeringsfonds mbo) subsidie van twee miljoen euro voor het project Gas 2.0 officieel toegekend. Dit betekent dat er in de komende vier jaar 3400 technici opgeleid worden die de groene energiesector in het Noorden een boost gaan geven.

Dat is de doelstelling van een plan voor het energie-onderwijs op het Alfa-college en de andere noordelijke mbo-scholen. Het gaat hierbij om 2400 studenten van de noordelijke roc’s en aoc’s en 1000 werknemers van noordelijke bedrijven die worden bijgeschoold. Ook worden 300 docenten uit het mbo-onderwijs bekend gemaakt met nieuwe technieken. De bedoeling is dat de instroom van 1800 studenten per jaar op technische mbo-opleidingen gelijk blijft in de toekomst, ondanks de krimp in het Noorden.

Energy College
Het project is opgezet door Energy College, een samenwerkingsverband waarin de roc’s en aoc’s in Groningen, Friesland en Drenthe samen met overheden en het bedrijfsleven het energie-onderwijs ontwikkelen. Met het project wordt ingespeeld op het dichtdraaien van de Groningse gaskraan in 2030 en de toenemende vraag naar duurzame energievoorziening.

Overgang duurzame energie
Het project moet ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt in brede zin klaar is voor de overgang naar duurzame energiebronnen. Wisselwerking met het bedrijfsleven moet er voor zorgen dat het mbo-onderwijs voortdurend wordt vernieuwd. Bedrijven gaan zich met Energy College inzetten om jongeren enthousiast te maken voor een carrière in de groene energie. Zij stellen kennis, faciliteiten, materiaal en stageplaatsen beschikbaar. Daarnaast zijn er veel nieuwe vakmensen nodig in de techniek om deze transitie te kunnen realiseren. Daarom wordt ingezet op werving van studenten voor technische opleidingen. Verder worden ook nieuwe doelgroepen aangesproken om zich via om- en bijscholing voor te bereiden op het werken in energie-gerelateerde beroepen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed