Alfa-college

Informatiemarkt 'Ontmoet HBO' Boumaboulevard

Op dinsdag 4 december wordt van 15.00 tot 17.00 uur de informatiemarkt 'Ontmoet HBO' gehouden op de locatie Boumaboulevard 573 in Groningen.

Studenten, maar ook hun ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om deze markt op de eerste verdieping te bezoeken. 'Ontmoet HBO' is een eerste kennismaking met de hbo-scholen en hun opleidingen. Voor studenten die willen doorstromen naar het HBO is het de ideale gelegenheid om te oriënteren. Aanmelden is niet nodig.

Wie zijn aanwezig
- Hogeschool Windesheim Zwolle
- Hanzehogeschool Groningen
- NHL Stenden Hogeschool
- ArtEZ
- Van Hall Larenstein Leeuwarden
- Hanzehogeschool Academie Minerva
- Defensie

Ook het Loopbaancentrum van het Alfa-college is aanwezig en we hebben oud-studenten gevraagd om te vertellen over hun ervaringen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed