Alfa-college
Assen | Groningen

Alfa-college gaat internationaal samenwerken

Het Alfa-college start een internationaal samenwerkingsproject met scholen en instellingen uit Spanje, Zweden, Duitsland en Noorwegen. Deze samenwerking is mogelijk gemaakt dankzij de Erasmusbeurs Energyducation, die we samen met andere organisaties hebben aangevraagd. Een aantal doelen van dit project; kennis van docenten over Smart Energy Management verbreden, contacten met bedrijven leggen over dit onderwerp en de internationaal verzamelde kennis delen met onze studenten en docenten.

“We gaan in gesprek met bedrijven die werken met Smart Energy Management. Dit doen we om beter inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden die op onze studenten moeten worden overgebracht. Zo hebben we over het onderwerp slimme verlichting gesproken met Signify, een dochterbedrijf van Philips”, vertelt Birgit Ketelaar-Baumann, docent bij het Alfa-college.
Daarnaast wordt een Massive Open Online Courses(MOOC)-omgeving gemaakt, een verzameling van grote, open online cursussen. “Het komende jaar verzamelen we voor de MOOC-omgeving lesstof en werken we aan een onderwijsmethode. Bedrijven bekijken de website waar de cursussen worden aangeboden, geven hier feedback over en deze terugkoppeling verwerken we”, zegt Birgit Ketelaar-Baumann.

Erkenning
De kennis en vaardigheden worden beschreven volgens het European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET), een Europees systeem voor erkenning van behaalde leerresultaten. “Op deze manier hopen wij op elke deelnemende school een vakman voor ECVET op te leiden zodat onze studenten makkelijker internationale stages kunnen lopen of tijdelijk in een ander land hun opleiding volgen”, aldus Birgit Ketelaar-Baumann.

Evaluatie
Vanaf januari 2020 vindt er een pilot met onze studenten van de opleidingen Technicus Engineering I&E en Human Technology plaats. In september van dat jaar wordt het project op onze school samen met de internationale partners geëvalueerd.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed