Alfa-college
Groningen

Enorme groei BBL-studenten techniek en zorg Groningen

Toename van 39% BBL-opleidingen bij Alfa-college tegenover 11% landelijk
Het aantal BBL-studenten op het Alfa-college in Groningen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en betekent dat studenten werken én leren. In 2016 telde het Alfa-college 1000 BBL-studenten en momenteel zijn dat er 1394. Dit laat een stijging van maar liefst 39% zien. Opvallend, want de landelijke stijging is 11%. 
 
Het Alfa-college heeft 50 BBL-opleidingen, maar de enorme stijging is vooral te danken aan de opleidingen Installatie- en Elektrotechniek, Mechatronica, Bouw. Om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen heeft het Alfa-college extra les- en praktijkruimtes gehuurd. “Het gaat economisch goed, waardoor er in deze sectoren veel werk is, maar het is natuurlijk een groot compliment dat bedrijven graag voor het Alfa-college kiezen. Blijkbaar sluit ons onderwijsmodel goed aan”, aldus Marion Arends, regiodirecteur Techniek bij het Alfa-college.
 

Regionale ontwikkelingen

De arbeidsmarkt heeft behoefte aan goed opgeleide technische medewerkers en bedrijven hebben weer ruimte voor bijscholing en het opleiden van hun mensen. “Wat bijzonder is aan onze BBL-opleidingen”, vertelt Marion Arends, “is dat we ze zo hebben ingericht dat er niet alleen theorie gegeven wordt, maar dat we ook innovatieve praktijkonderdelen aanbieden binnen school. Zelfs praktijk die bij de werkgever niet kan worden geoefend! We sluiten hiermee nauw aan bij de ontwikkelingen in de regio zoals bevingsbestendig bouwen en duurzame energie. Door bedrijven wordt dit zeer gewaardeerd.”

Ook is het mogelijk om gedurende het hele jaar in te stromen bij de BBL-opleidingen van het Alfa-college. Daarnaast zijn de onderwijsteams ook erg BBL- en werkgevergericht. Alfa-college en het regionale bedrijfsleven overleggen bijvoorbeeld vaak over de inhoud van de opleidingen. Dit zorgt voor een goede naam. Wat ook bijdraagt aan het BBL-succes is de goede samenwerking van gemeenten, bedrijven en onderwijs binnen het samenwerkingsverband Werk in Zicht. 
 

Zorg

Ook de BBL-zorgopleidingen kennen een grote toename. Ook hier geldt dat het werkveld een groeiende behoefte heeft aan geschoold personeel, maar ook personeel dat breder inzetbaar is. Daarom biedt het Alfa-college sinds augustus 2018 de BBL-opleiding Maatschappelijke zorg/Verzorgende-IG aan. Voorheen waren dit twee aparte opleidingen maar omdat er in het werkveld behoefte is aan medewerkers die geschoold zijn op het gebied van zowel verzorgend als maatschappelijk welzijn, wordt nu ook deze combinatie aangeboden.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed