Alfa-college
Hoogeveen

ICT- bedrijven en onderwijs gaan nog nauwer samenwerken

Ondertekening van de intentieverklaring door Klaas Berends (Alfa-college), Ilja Clabbers (Windesheim) en Gerben Dolsma (ITDynamic)
Hogeschool Windesheim, het Alfa-college in Hoogeveen en Stichting IT Dynamic ‘ICT- Academie’ gaan samenwerken in het opleiden van actueel geschoolde jongeren in de ICT-sector. Nieuwe onderwijsmethodes, het uitbreiden van het netwerk van kennisinstellingen en bedrijven en het kennisniveau van de jonge professionals nog beter laten aansluiten op de vraag vanuit de regio, daar gaan de drie partijen mee aan de slag. Zoals in meer branches, geldt ook in de ICT-sector: wat vandaag nieuw is, is morgen al weer oud. Door samen te werken kunnen zowel onderwijs als werkveld een blijvend sterke plek innemen in deze snel veranderende sector. Vorige week werd door vertegenwoordigers van de drie partijen een intentieverklaring ondertekend.

Echte opdrachten in ICT-Academie
In Hoogeveen werkt het regionale bedrijfsleven al met het Alfa-college samen in een opleidingscentrum, de ICT-Academie. Klaas Berends, opleidingsmanager: “ Door de inbreng van actuele kennis vanuit het bedrijfsleven werken de studenten in hun opdrachten met de nieuwste technieken aan actuele vraagstukken rond onder meer robotics process automation (RPA), Blockchain technologie en internet of things (IoT) toepassingen. Er worden apps en automatiseringtools ontwikkeld. Het zijn prototypes waarmee de opdrachtgever zelf een eindproduct kan (laten) ontwikkelen." Een ideale situatie die we graag met meer partijen voortzetten.Gerben Dolsma is voorzitter van de Stichting IT Dynamic en vult aan: “Onze Stichting faciliteert de ontmoeting tussen bedrijfsleven en onderwijs met structuur en een programma. Wij verbinden op de leer- en werkvloer studententeams met bedrijven en hun ICT vraagstukken. De studenten worden uitgedaagd te komen met innovatieve oplossingen die nieuwe mogelijkheden en kansen bieden voor de regio”. De studenten voeren hun innovatieve opdrachten uit volgens het Scrum-framework dat vooral in de ICT-sector veel wordt toegepast bij het projectmatig werken. De studenten zijn na het afronden van hun opleiding beter voorbereid op dat wat vanuit de sector gevraagd wordt aan kennis en vaardigheden.

Human capital binden aan der regio
“Opleiden voor de beroepspraktijk kan alleen samen mét de beroepspraktijk. Studenten werken hier aan echte opdrachten van bedrijven en krijgen via de ICT-Academie een betere aansluiting op het werkveld.”, aldus Ilja Clabbers, manager opleiding HBO-ICT Windesheim Zwolle. We willen talenten wijzen op de kansen die er ook of zelfs juist binnen de regio liggen."Bedrijven kunnen gemakkelijker human capital binden aan hun business, waardoor gekwalificeerde jonge professionals na hun studie voor de regio behouden blijven”.

Wethouder Jan Steenbergen van de gemeente Hoogeveen onderstreept de genoemde kansen: “Ik ben blij met de ICT- Academie en de samenwerking met Windesheim. Zo biedt de gemeente Hoogeveen een hbo-leerlijn op het gebied van ICT/IT. Dankzij de samenwerking tussen mbo-onderwijs en ondernemers kunnen de studenten werken met echte opdrachten. Natuurlijk hopen we ook dat door dit initiatief de jongeren behouden blijven voor het bedrijfsleven in onze regio.”

Met de intentieverklaring willen de drie partijen deze manier van werken verder ontwikkelen, waardoor de kennis en het niveau van de studenten groeit en beter aansluit op het gewenste niveau van de ICT-sector. Tegelijkertijd wordt het netwerk van de scholen en bedrijven groter, wat meer mogelijkheden geeft voor samenwerking met bedrijven.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed