Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Veel vraag naar afgestudeerden Sport & Bewegen

“Zie je wel! Onze studenten komen met een mbo-opleiding Sport en Bewegen goed aan het werk. De meesten vinden een sport gerelateerde baan. De kwaliteiten van onze studenten komen ook in andere werkvelden uitstekend tot hun recht, zoals bij gezondheidspreventie of in de kinderopvang. We horen dit al jaren van onze oud-studenten en van werkgevers. De arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2018 die morgen verschijnt, onderstreept dit”, vertelt Karin Kienhuis, regiodirecteur Groningen bij de opleidingen Sport & Bewegen.

De zesde uitgave van de arbeidsmonitor heeft bijna 1500 werkgevers en ruim 850 mbo- en hbo-gediplomeerden bevraagd (die zijn afgestudeerd in schooljaar 2014/2015). Van de mbo-gediplomeerden die niet door gaan studeren, vindt 95% binnen twee jaar een baan. Voor het merendeel is dat een sport gerelateerde baan. Veel afgestudeerden hebben naast een ‘hoofdbaan’ (de helft met vast contract) nog een extra baan en werken in totaal gemiddeld 25 uur in de sportbranche.

Verbreding van de markt
In de sportsector is de fitnessbranche de grootste werkgever, gevolgd door sportverenigingen en commerciële organisaties als tennisscholen, zeil- en dansscholen. Werkgevers geven in de arbeidsmonitor aan dat de werkgelegenheid groeit en dat zij positief zijn over de toekomst. Zij voorzien een verbreding van de markt voor sport en bewegen, bijvoorbeeld in de gezondheid- en welzijnssector.
Karin Kienhuis beaamt dit: “Wij hebben in samenwerking met het werkveld onze opleidingen verrijkt met onder andere kennis en ervaring in ondernemen, gezondheidspreventie en gezonde levensstijl voor jong en oud. Er is steeds meer vraag naar bredere professionals. Zo is een oud-student van ons aan het werk gegaan als bewegingsagoog in een verzorgingshuis. Maar ook de stijging van het aantal mensen met overgewicht vraagt om professionals die mensen kunnen inspireren tot een andere levensstijl.”

Ondernemende mensen
“Onze studenten kenmerken zich door hun ondernemendheid en doorzettingsvermogen. Diverse oud-studenten hebben een eigen bedrijf opgezet of zijn ZZP’er. Ze zijn goed wendbaar in een veranderende arbeidsmarkt”, aldus Karin Kienhuis. Een van deze oud-studenten met een eigen bedrijf is Rick van Geloven. “We zijn op dit moment bezig met een product waarbij we scholen helpen met programma’s op het gebied van ondernemerschap. Ondernemerschap is voor mij iets waar je in gelooft en bereid bent heel hard voor te werken om het ook te realiseren. Waarbij niemand je tegen kan houden om jouw ideeënwereld werkelijkheid te maken.”

OOG TV maakte naar aanleiding van de cijfers uit de arbeidsmarktmonitor Sport en Bewegen 2018 een reportage met Karin Kienhuis en een aantal van onze studenten.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed